Hlavní navigace

Úspěšné vypořádání podílů fondu První KSIO

Sdílet

NEWTON Investment – investiční společnost, a.s. úspěšně dokončila z pověření Komise pro cenné papíry vypořádání fondu „První fond KSIO, NEWTON Investment – investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond“. V současné době obdrželi všichni podílníci tohoto fondu bankovní šekovou poukázku a mohou si vyzvednout své peníze na libovolné pobočce Komerční banky – depozitáře fondů NEWTON.

První fond KSIO založila v roce 1993 jako uzavřený podílový fond investiční společnost Kontinentální sdružení pro investice a obchod. Jak otevřený podílový fond byl v roce 1998 převeden do správy Plzeňské investiční společnosti. Komise pro cenné papíry dne 13.7.2000 rozhodla o zavedení nucené správy na Plzeňskou investiční společnost z důvodu, že neobhospodařuje majetek v podílových fondech s odbornou péčí a že nedbá na ochranu zájmů podílníků. Peripetie podílníků skončily nařízeným zrušením fondu.

NEWTON Investment – investiční společnost, a.s. byla Komisí pro cenné papíry pověřena prodat majetek fondu, vypořádat jeho pohledávky a závazky a vyplatit majetek podílníkům fondu. V té době majetek fondu z 95% představovaly pohledávky, zbytek tvořily finanční prostředky a neatraktivní akcie. Výsledkem úsilí investiční společnosti NEWTON při navracení majetku do fondu se podařilo dosáhnout pro podílníky atraktivního výsledku. Čisté obchodní jmění na jeden podílový list činí 110,92,– Kč. Majitelé podílových listů z kupónové privatizace, kteří vlastnili 100 kusů podílových listů tak obdrží 11 tisíc korun.

Investiční společnost NEWTON Investment v současné době spravuje v podílových fondech celková aktiva ve výši více než 655 milionů korun. Rodinu otevřených podílových fondů tvoří fondy Kosíř – dluhopisový, Praděd – balancovaný a Euro – růstový. Při řízení fondu Euro spolupracuje s renomovaným zahraničním poradcem, jímž je společnost Gottardo Asset Management, která má zázemí ve švýcarské bance.

V Praze 10. října 2001

Ing. Pavel Semrád
Ředitel společnosti

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).