Hlavní navigace

Určování reálné hodnoty finančních nástrojů dle IFRS za stávajících tržních podmínek

Aktuální krize na úvěrovém trhu a pokles likvidity představují z pohledu oceňování a vykazování finančních aktiv a finančních závazků závažný problém pro subjekty, které sestavují účetní závěrky, ale i pro uživatele a auditory těchto účetních závěrek. Na českém trhu však nepředstavuje problematika oceňování strukturovaných úvěrových investic zásadní problém, neboť přímé investice do těchto aktiv jsou spíše omezené.

Sdílet

Vzhledem k rozsáhlému dopadu této situace na trhu se zmíněné problémy neomezují jen na finanční instituce a mohly by ovlivnit i řadu dalších podniků. V reakci na popsanou situaci vydala před nedávnem šestice největších světových účetních firem pod záštitou Výboru pro globální pravidla a zásady veřejného života (GPPC) dokument, jehož cílem je rozšířit povědomí o požadavcích Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) týkajících se stanovení reálné hodnoty finančních aktiv a závazků a souvisejících údajů zveřejňovaných v účetní závěrce v kontextu aktuálních tržních podmínek. Dokument standardy IFRS neupravuje ani neinterpretuje, pouze vymezuje požadavky již existujících účetních standardů. Tento dokument je obdobou materiálu, který ve Spojených státech vydalo Středisko pro kvalitu auditu ve spojitosti s americkými účetními pravidly.

Ministři financí a guvernéři centrálních bank zemí G7 požádali Forum finanční stability o prověření některých aspektů nedávných dramatických změn na trhu včetně dopadů na oceňování. V návaznosti na tuto žádost byl návrh dokumentu předložen Foru finanční stability, některým členům Rady pro mezinárodní účetní standardy, Přípravnému výboru Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) č. 1 a Pracovní skupině pro účetnictví Basilejského výboru pro bankovní dohled.

Dick Kilgust, předseda Výboru pro globální pravidla a zásady veřejného života, na adresu dokumentu poznamenal: „Je důležité, že se velké firmy dokázaly spojit, aby mohly tyto problémy řešit společně. Záležitosti spojené s oceňováním jsou velmi složité a jedná se o vůbec první případ, kdy byly standardy IFRS použity v tak velkém rozsahu a u tak složitých tržních podmínek. Naším úkolem není interpretovat standardy ani pokyny k oceňování, ale věříme, že tím, že upozorníme na klíčové problémy, přispějeme k zajištění jednotného dodržování požadavků po celém světě.“

„Podstatně významnější vliv na oceňování strukturovaných úvěrových investic na českém trhu představuje růst očekávaných pravděpodobností nesplacení a potažmo přirážek za úvěrové riziko, které způsobují nejistoty v odhadu budoucích úvěrových ztrát u aktiv, které nejsou přímo postiženy úvěrovou krizí ve Spojených státech“, řekl David Jurčík, senior manager v oddělení Audit Deloitte ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).