Hlavní navigace

Uran = energie 21. století

Uhlí bylo energií 19. století, ropa energií 20. století. Zdrojem energie v 21. století bude uran. Společnosti, které se zabývají vyhledáváním, těžbou a obchodováním s uranem, patří k nejzajímavějším investicím současnosti. Uran je možné koupit i přímo – prostřednictvím fondu.

Sdílet

Základní informace:

• Uran je několiktisíckrát účinnější než fosilní paliva. Energie v jedné uranové peletě (velké jako článek vašeho prstu) se vyrovná 481 kubíkům zemního plynu, 806 kg uhlí nebo 564 litrům ropy.

• Poptávka po uranu významně překonává nabídku. Roční produkce ze všech uranových dolů na světě pokrývá spotřebu pouze z 62%.

• Poptávka dále vysoce stoupá, protože největší světové ekonomiky rozšiřují své kapacity v jaderné energetice. Některé odhady předpokládají do roku 2015 růst poptávky na 264 miliónů liber ze současných 171 miliónů liber.

• Cena uranu v posledních letech stoupla na několikanásobek. Uranové doly nyní budou profitovat z vysoké a rostoucí ceny i poptávky po této strategické surovině. Prostřednictvím CFDs kontraktů nakoupíme portfolio společností, které se budou na tomto uranovém boomu podílet.

Analýza

Silné světové ekonomiky si teprve nyní uvědomují význam uranu. Podle některých názorů je uran jediným známým zdrojem energie, který dokáže pokrýt stále rostoucí energetickou náročnost světové ekonomiky. Vysoká cena ropy, zemního plynu a dalších fosilních paliv vede světové vlády k přehodnocení významu uranu ve své energetické politice. Velký význam hraje také důležitost energetické bezpečnosti a soběstačnosti – Spojené státy, Čína, Evropa a další regiony nechtějí být závislé na ropě z nestabilních nebo nespolehlivých regionů jako je Venezuela, Nigérie, Írán, ale i Rusko. Zatímco ropu lze skladovat v rezervách na pouhé desítky dní, uranem lze předzásobit na mnohem delší dobu a snížit tak bezpečnostní riziko. Kvůli obavám z docházející ropy (Peak Oil) je uran jedinou alternativou, která dokáže zajistit přísun energie ve velkém rozsahu. Žádná z alternativ – vodní energie, větrná energie nebo bioenergie – není schopna poskytnout dostatečný přísun energie. Proto se státy s vysokou spotřebou energie rozhodly stavět nové jaderné elektrárny.

Fakta o uranu a jaderné energetice:

• 1 tuna uranu dokáže vyrobit 40 gigawatt hodin. To je srovnatelné se spálením 16 tisíc tun uhlí nebo 80 tisíc barelů ropy. Výroba jaderné energie je mnohem šetrnější k atmosféře a nezpůsobuje globální oteplování. Produkce „skleníkových“ plynů z atomové energetiky je 47krát nižší než z elektráren na zemní plyn a 97krát nižší než v případě uhelných elektráren. Tento argument může být velmi silný obzvláště v současnosti, kdy se globálním oteplování začínají světové vlády více zajímat.

• Poptávka výrazně převyšuje nabídku, rozdíl je krytý ze zásob, které ale velmi rychle klesají. Typický reaktor s výkonem 1 GWh spotřebuje zhruba 200 tun uranu ročně. V roce 2005 svět spotřeboval 77 tisíc tun uranu. Aktuální světová těžba je 46 tisíc tun. Rozdíl byl pokryt zejména z likvidovaných jaderných zbraní z Ruska. V současnosti se ale blíží konec tohoto zdroje, protože jaderné zbraně určené k likvidaci pomalu dochází. Zásoby tak budou rychle klesat.

• Jaderná energetika je na rozdíl od vodní či větrné energie nebo od bio energie, skutečným řešením stále rostoucí spotřeby elektřiny. Vodní nebo větrná energie dokáže zajistit pouze nepatrnou část spotřeby elektrické energie a je vázána na vhodné přírodní podmínky, kterými většina zemí nedisponuje. Rozsáhlejší využití bio energie naráží na globální nedostatek zemědělské půdy a na velkou energetickou náročnost výroby energie tímto způsobem. Naopak jaderná energie nabízí neomezený potenciál růstu. Francie vyrábí 78 procent své elektrické energie v jaderných elektrárnách. Ve Spojených státech pochází 20% elektrické energie z jádra a se 103 elektrárnami a se 780 tisíci MWh jsou USA světovou jadernou velmocí. Čína plánuje do roku 2020 výrobu elektřiny z jádra zpětinásobit, avšak i přesto bude pokrývat z tohoto zdroje svou energetickou spotřebu z pouhých 4 procent. Prostor pro růst je stále velký.

• Svět staví nebo plánuje výstavbu velkého množství nových elektráren a reaktorů. V polovině roku 2006 bylo na světě v provozu 442 jaderných elektráren. 28 dalších je ve výstavbě, 38 dalších je schváleno a 115 navrženo.

o Čína plánuje postavit každý rok 2 reaktory o kapacitě 1000 megawatt. Podle odhadů World Nuclear Association se tak čínská spotřeba uranu zvýší ze 3 miliónů liber na 10 miliónů v roce 2010 a 18 miliónů v roce 2020 a podle mnohých jsou tyto odhady stále velmi konzervativní. Pokud by se problém globálního oteplování začal intenzivněji řešit a svět se významněji postavil proti čínskému znečišťování planety, bude se muset výstavba jaderných reaktorů proti odhadům znásobit.

o Indie má v mnoha oblastech elektřinu pouze na polovinu dne! Indie zoufale potřebuje energii a vzhledem k tomu, že nemá žádná fosilní paliva, zvolila si jádro. Do roku 2020 chce spustit dalších 33 jaderných elektráren, poptávka se zvýší z 1 mil. liber na 2 milióny v roce 2010 a více než 4 milióny v roce 2020.

o Rusko také plánuje zvýšit výrobu elektřiny z jádra. Do roku 2030 se má podíl jaderné energie zvýšit z 15% na 25%. To představuje přidat každoročně výkon 40 gigawatt a postavit minimálně 40 jaderných reaktorů do roku 2030. Podle předsedy ruského Úřadu pro atomovou energii se má postavit do roku 2030 42 až 58 nových reaktorů.

o Spojené státy kryjí v současnosti zhruba 20% své spotřeby elektrické energie z jádra. Provozují 104 komerčních jaderných elektráren s produkcí 97 gigawatt hodin. Prezident Bush v roce 2006 schválil nový program, který bude znamenat obnovení expanze jaderné energetiky po několika desetiletích. Energy Information Agency odhaduje, že spotřeba elektřiny vzroste v příštích 20 letech o 50%.

o Francie je světovou atomovou velmocí a drží světový primát – plných 78% procent elektrické energie pochází z jádra.

o Jižní Korea produkuje 40% své elektřiny z atomu a plánuje zvýšit tento poměr na 60% do roku 2035. V současnosti buduje 4 nové reaktory a plánuje další 4 do roku 2017.

o Kanada plánuje vydat 18 miliard dolarů na zvýšení kapacity a modernizaci svých jaderných elektráren.

Jak profitovat na rostoucí ceně uranu a zvyšující se těžbě?

Výše uvedené argumenty hovoří pro rostoucí cenu uranu a zvyšující se objem těžby. Poptávka po uranu již nyní převyšuje nabídku, zásoby se snižují. Nové významné státy jako je Čína, Indie, Rusko nebo Brazílie budou ještě mnoho let silně ekonomicky růst a to bude spojeno s výrazným růstem spotřeby elektrické energie. Prakticky všechny světové velmoci daly zelenou atomové energii – de-facto garantují stálé zvyšování spotřeby uranu. Se zhoršováním problému globálního oteplování je málo pravděpodobné, že by se tento nastoupený kurz v budoucnu výrazně měnil. Naopak docházející a stále dražší zdroje ropy a zemního plynu činí atomovou energii ještě výhodnější.

Dvěma možnostmi, jak investovat do uranového boomu, je koupit přímo uran a nebo firmy, které uran těží.

Nakoupit přímo uran je možné prostřednictvím Nufcor Uranium, fondu založeném významným obchodníkem s uranem, společností Nufcor. Fond je obchodován na burze v Londýně a jeho kurz je kótován v britských pencích.

Druhou možností je koupit společnost vlastnící uranové doly. Jelikož firem je celá řada, pro výběr té nejvhodnější investice byla použita tato kriteria:

1) Firmy, které zprovozní doly během příštích několika let.

2) Firmy, které nakoupily provozy, které byla využívány v posledním uranovém boomu v 70. letech (firmy již investovaly milióny dolarů do průzkumu a budování infrastruktury).

3) Firmy, které by mohly být pravděpodobně cílem převzetí. Akcie takových firem mohou vzrůst po oznámení převzetí přes noc o desítky procent.

4) Firmy, které mají velké ověřené zásoby nebo zásoby, které by mohly být brzy ověřené.

5) Firmy v zemích s nízkým politickým rizikem (případ znárodňování ropných firem ve Venezuele je dostatečným upozorněním na to, co představuje politické riziko).

6) Firmy se zkušeným managementem. Zkušený tým dokáže realizovat nové projekty rychle, úsporně a efektivně, vyhledávat nové příležitosti a neplatit za ně přespříliš a dokáže rozpoznat mezi dobrým a špatným dluhem.

Firmy, které považujeme za nejperspektiv­nější jsou:

1) SXR Uranium One (SXR) – kanadská firma, která má doly v Kanadě, Jižní Africe a Austrálii. V dole Dominion v Jižní Africe má dle Weiss Research prověřené zásoby uranu 47,5 mil. liber a kromě toho i 910 tisíc uncí zlata, v dole Honeymoon v Austrálii 9,3 miliónu liber uranu, v dole Goulds Dam v Austrálii má 4,4 mil. liber uranu a v dole Billeroo v Austrálii má 7,9 miliónu liber uranu. Pokud zvážíme náklady na těžbu ve výši 15 dolarů na libru uranu a cca 200 USD na unci zlata, mají jen prověřené zásoby uranu při aktuálních cenách 113 USD/lb hodnotu 6,7 mld. USD a zásoby zlata při ceně 690 USD/oz. hodnotu 434 mil. USD. Celkem je tedy hodnota zásob cca 7,1 mld. USD, tj. při 112 mil. akciích 63,7 USD na 1 akcii. Aktuálně se 1 akcie obchoduje za 18 CAD, tj. cca 16 USD. Stále tedy můžete akcii koupit za 25% hodnoty jejích zásob…

2) Denison Mining Corp (DML) – firma, která vznikla v roce 2006 sloučením firem Denison Mines a International Uranium Corporation. Firma vlastní doly ve stabilních oblastech – USA, Kanada a prozkoumává také možnosti v Mongolsku. Provozuje jediný v současnosti otevřený důl na uran v USA a má také zařízení pro recyklaci a získávání uranu z radioaktivního odpadu.

3) Strathmore Minerals (STM) – kanadská těžební firma, kterou řídí geologové, kteří v posledních letech skupovali těžební lokality, které jiné firmy opouštěly. Nyní je velmi reálné, že se v dolech kontrolovaných touto firmou nachází zhruba 200 miliónů liber uranu, tj. jmění za několik miliard USD. Při tržní hodnotě firmy se jedná o stále velmi výhodnou investici.

Největší veřejně obchodovatelná uranovou těžařskou firmu světa – Cameco – nebudeme nakupovat. Její investice do průzkumu nebyly takové, aby přinesla výrazné pozitivní překvapení, které skýtají výše uvedené firmy. Je také obtížněji představitelná jako potenciální předmět převzetí. Navíc koncentrace investorů na tento gigant způsobuje, že valuace nejsou tak příznivé jako u menších a méně známých společností.

Návrh portfolia

Z výše uvedených titulů je sestaveno portfolio orientované na růstový potenciál v sektoru těžby uranu. 40% tvoří fond Nufcor Uranium, tj. investice přímo do uranu. 60% tvoří 3 firmy se shodným podílem 20%. Konkrétní informace o načasování vstupu do trhu a o nakupovaném množství zkonzultujte se svým osobním makléřem.

Návrh portfolia
Podíl Název Popis
40% Nufcor Uranium Fond investující do uranu
20% SXR Uranium One Těžební firma – uran, zlato
20% Denison Mining Corp Těžební firma – uran, vanadium
20% Strathmore Minerals Těžební firma – uran
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).