Hlavní navigace

Úprava podmínek pro poskytování úvěrů ze stavebního spoření 40:60

Sdílet

Platnost: od 1. července 2002

Změny se týkají :

výše uspořené částky
Snižuje se z 50 % cílové částky na 40 % cílové částky.

bodového hodnocení
Snižuje se z 240 bodů na 220 bodů.

Změny se týkají všech klientů, tedy stávajících i nových. U stávajících se poprvé projeví při bodovém hodnocení k 31. 7. 2002.

Co změny přinesou klientům?

Další zpřístupnění úvěru ze stavebního spoření většímu počtu klientů:
Klient bude moci získat úvěr ze stavebního spoření dříve než dosud (nabídka na úvěr se zrychlí přibližně o půl roku).
Klient bude moci získat vyšší úvěr (60 % cílové částky).
Klient bude moci déle splácet úvěr:
 – při rychlé variantě (splátky 0,65 %) z maximální doby splatnosti 8 let na 10 let
 – při standardní variantě (splátky 0,55 %) z maximální doby splatnosti 10 let na
13 let.

19. června 2002

Stavební spořitelna České spořitelny

Novinky v úvěrech ze stavebního spoření

Rezervace úvěru ze stavebního spoření
po pěti letech spoření na dobu jednoho roku

Platnost: od 1. července 2002

Komu je rezervace určena?

Klientům, kteří:
znají dobu, kdy budou úvěr ze stavebního spoření potřebovat, ale nejde
o momentální potřebu,
kteří ještě neznají dobu, kdy budou úvěr ze stavebního spoření potřebovat.

Základní podmínky pro rezervaci:

Klient pět let spořil.
Klient splnil podmínky pro vznik nároku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.
Klient obdržel „nabídku“ na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření.
Klient sepíše Žádost o výplatu uspořené částky (včetně státní podpory) s rezervací úvěru, na jejímž základě:
bude klientovi vyplacena uspořená částka
budou po dobu 12 měsíců rezervovány prostředky na úvěr ze stavebního spoření.

Doba rezervace

Prostředky jsou rezervovány:
ode dne výplaty uspořené částky na základě Žádosti o výplatu (tj. den zrušení účtu),
do 12 měsíců.

Zrušení rezervace

Rezervace bude rušena automaticky poskytnutím úvěru.
Rezervaci lze zrušit na základě písemného sdělení klienta.
Zvláštní sdělení o marném uplynutí rezervační doby nebude klientovi zasíláno.

Výše rezervovaného úvěru

Bude se vždy rezervovat maximální výše úvěru (tj. aktuální rozdíl mezi uspořenou částkou a cílovou částkou v momentě výplaty uspořené částky.
Nebude možné rezervovat nižší úvěr, než je maximální výše úvěru. V případě, že by klient měl možnost rezervovat si nižší částku, mohl by později žádat o celou nabídnutou částku.

Co přinese změna klientům?

Žádostí o výplatu vkladů končí doba spoření, nekončí smlouva o stavebním spoření. Smlouva trvá zachováním nároku na úvěr.
Výplatou vkladů se ruší účet stavebního spoření, ale nabídka na úvěr ze stavebního spoření trvá a lze ji uplatnit do uplynutí roční rezervační lhůty,
Nebude účtován poplatek za rezervaci, ani úhrada za vedení účtu.
Ukončením doby spoření získá klient možnost uzavřít nové stavební spoření už v den výplaty vkladů se žádostí o státní podporu a může využít výhody probíhající akce 4PLUS.

19. června 2002

Stavební spořitelna České spořitelny

Novinka v překlenovacích úvěrech

Úprava podmínek
pro poskytování překlenovacích úvěrů
fyzickým osobám

Platnost: od 1. července 2002

Změny se týkají:

výše akontace
Snižuje se výše minimální uspořené částky (akontace) u 6,5 % úrokové sazby z minimálních 50% na minimálních 40 %.

doby spoření pro stanovení úrokové sazby
Stanovení úrokové sazby u 20% a 40% akontace nebude ovlivňovat doba spoření, tj. zda klient spořil méně nebo více než 12 měsíců.

míry zvýhodnění
Zvýhodněné úrokové sazby na pořízení vlastního bydlení a privatizaci jsou nahrazeny širokým zvýhodněním překlenovacích úvěrů bez rozdílu účelu úvěru v celkové výši nad 300 000 Kč zajištěné zástavou nemovitosti.

Přehled úrokových sazeb překlenovacích úvěrů Stavební spořitelny České
s platností od 1. 7. 2002

Minimální uspořená částka v % z cílové částky (akontace) Doba spoření Roční úroková sazba
40 a více 6,5 %
30 nad 1 rok 7,0 %
do 1 roku 8,0 %
20 * 6,0 % *

Zvýhodněná úroková sazba platí pro překlenovací úvěr v celkové výši od 300 000 Kč včetně a současně zajištěného zástavou nemovitosti.

Co změny přinesou klientům?

Další zpřístupnění překlenovacích úvěrů většímu počtu klientů:
získat dříve překlenovací úvěr při nižší akontaci ( 40 %) za výhodnější úrokovou sazbu
výhodnější úrokové sazby ve vazbě na dobu spoření (při akontaci 40 % a 20 %)
rozšíření výhodnějších úrokových sazeb bez ohledu na účel úvěru ;zvýhodněné úrokové sazby byly dosud poskytovány na pořízení vlastního bydlení a privatizaci (při akontaci 20 %)
snížení úrokové sazby o jedno procento (při akontaci 30 %).Stavební spořitelna České spořitelny

19. června 2002

Stavební spořitelna České spořitelny

Novinka ve stavebním spoření

Zvýšení prémie u akce 4 PLUS

Platnost: od 1. července 2002

Změna se týká:

výše procentuální prémie z úhrady za uzavření smlouvy
Zvyšuje se z 20 % na 50 %.

Komu je akce 4 PLUS určena:

Klientům s platnou smlouvou o stavebním spoření trvající déle než 48 měsíců.

Podmínka pro získání prémie:

sepsání výpovědi na stávající smlouvu o stavebním spoření tak, aby její platnost skončila po pěti a více letech spoření nebo
ukončení smlouvy o stavebním spoření dohodou nebo
žádost o výplatu vkladů s rezervací úvěru ze stavebního spoření nebo
sjednání úvěru ze stavebního spoření.

Termín připsání prémie:

Poslední den v měsíci po zaplacení úhrady za uzavření smlouvy, a to v plné výši.

19. června 2002

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).