Hlavní navigace

Unikátní úvěrová karta k fondu Živnobanka - Sporokonto do 30.6. zdarma

Sdílet

Až do 30.6.2003 je možné zdarma získat mezinárodní úvěrovou kartu VISA vydávanou podílníkům otevřeného podílového fondu Živnobanka – Sporokonto. Tento ojedinělý finanční produkt na českém trhu v sobě spojuje výhody platební karty, bezúročného úvěru a zhodnocování investic podílového fondu. Kartou platí podílník penězi bezúročně půjčenými bankou, zatímco jeho vlastní peníze se ještě dále zhodnocují ve fondu. Podílník má navíc okamžitý přístup k části investice bez nutnosti podávat Žádost o odkup podílových listů.

Mezinárodní embosovanou kartu VISA Sporokonto může zájemce získat již při počáteční investici do fondu Živnobanka – Sporokonto, není zde podmínka předchozí historie podílníka fondů ŽB-Trust ani vedení běžného účtu u Živnostenské banky. Úvěrový rámec v rozmezí od 10.000 Kč do 50.000 Kč odpovídá výši jedné třetiny investice ve fondu. Bezúročný úvěr je vždy na konci měsíce splacen odkupem podílových listů fondu, který automaticky provádí ŽB-Trust. Na rozdíl od kreditních karet odpadá starost o vyrovnání závazku k určenému datu a případné splácení úroků z úvěru po datu jeho splatnosti.

„Díky kartě VISA Sporokonto má vlastně podílník k dispozici finanční prostředky, které ve skutečnosti mezitím nechává zhodnocovat ve fondu. Dlouhodobě Živnobanka – Sporokonto přináší možnost vyššího výnosu než poskytují termínované vklady jejichž úročení v současné době často nepřesahuje 1% p.a. Karta je dostupná i pro drobné investory a vydáváme ji podílníkům fondu peněžního trhu, takže představuje
i vhodnou vstupenku pro investování do podílových fondů,“ říká Milan Ryba, marketingový manažer ŽB-Trust.

VISA Sporokonto je mezinárodní embosovaná charge karta. Její držitel může disponovat úvěrovým rámcem 10, 30 nebo 50 tisíc korun, podle výše své investice ve fondu Živnobanka – Sporokonto, která má být trojnásobkem požadovaného rámce. Kartu vydává Živnostenská banka, a.s., ve spolupráci s ŽB – Trust investiční společnost, a.s.
O vydání karty nebo vstupní investici do fondu společně s vydáním karty lze žádat v pobočkách Živnostenské banky, a.s. VISA Sporokonto lze využít celosvětově pro bezhotovostní úhrady zboží a služeb i výběry hotovosti všude, kde je logo VISA.

Živnobanka – Sporokonto je otevřený podílový fond peněžního trhu. Jedná se o fond s konzervativní investiční strategií a nízkou mírou rizika, investující převážně do bezpečných instrumentů peněžního a dluhopisového trhu.
Fond je určen především pro krátkodobé a střednědobé investování. Je vhodný pro investory hledající alternativu k termínovaným vkladům. Minimální výše investice první investice činí 500 Kč. Po šesti měsících je výnos
z investice do fondu osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. Aktuální roční výkonnost fondu k 1.4.2003 činila 2,96 % p.a. Vlastní jmění fondu bylo více než 3,15 mld. Kč.

ŽB – Trust investiční společnost, a.s., je 100% dceřinou společností Živnostenské banky. V současné době obhospodařuje pět otevřených podílových fondů prezentovaných pod společným názvem Rodina fondů Živnobanka. Celkový objem obhospodařovaného majetku více než 6,2 mld. Kč řadí ŽB – Trust mezi první čtyři největší investiční společnosti v České republice.

Upozornění:
Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručená plná návratnost původně investované částky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).