Hlavní navigace

UniCredit Group analyzuje situaci ve střední a východní Evropě: Bankovnictví CEE – cesta ven z krize

[Tisková zpráva] Za doznívajících následků globální krize začíná v současné době hospodářské prostředí střední a východní Evropy pomalu vykazovat známky zotavování. Výhledy očekávaného vývoje se však značně liší: některé země by se měly zotavovat rychleji, další budou zranitelnější přetrvávajícími turbulencemi trhu, avšak jako celek všechny zjevně zůstávají pod prahem svého dlouhodobého potenciálu.

Sdílet

„Nynější krize zasáhla také bankovní systém, byť ten si v regionu CEE uchovával odolnost a ziskovost a nadále projevoval významnou růstovou perspektivnost,“ uvedl Federico Ghizzoni, ředitel CEE Banking Operations UniCredit Group.

Bankovnictví v CEE nadále skýtá příležitosti, ovšem po krizi se vyvinuly četné odlišnosti v tržních podmínkách. „Očekáváme, že potenciál ve smyslu bankovní penetrace potrvá a že růst úvěrů a depozit dosáhne vyšší vyváženosti,“ říká Debora Revoltella, ředitelka divize strategických analýz UniCredit Group pro region CEE, s poukazem na nejnovější prognózu pro bankovní sektor. V kontextu sníženého hospodářského růstu budou objemy tohoto růstu zůstávat pod předkrizovou úrovní, zároveň ale značně výše, než dokáží vyzrálejší trhy.

Katalyzátorem aktuálního zotavování je činnost obchodních společností, které se z krize vynořují jako první, a jsou motorem, jenž táhne budoucí růst. V podmínkách vysoké míry nezaměstnanosti a nízké spotřeby si retailový sektor bude podobný potenciál vypracovávat jen pomalu. Proces hospodářské konvergence mezi zeměmi CEE a západní Evropy ovšem pokračuje, i když pomalejším tempem a s uplatněním nově vybilancovaného hospodářského modelu. „Bankovní sektor zůstává jednou z hnacích sil hospodářské konvergence. V současné fázi ovšem potřebujeme, aby se známky zotavování ukázaly nejdříve na straně poptávky, teprve pak se reálně projeví akcelerace úvěrování,“ objasňuje Revoltella. „Dobrá zpráva je v tom, že pokud jde o zdolávání problémů s kvalitou úvěrů, blížíme se k vrcholu této hory. Je už patrná určitá stabilizace nesplácených úvěrů a my jsme přesvědčeni, že tento trend později v letošním roce povede k novému nastartování.“ 

Příští vývoj v regionu CEE přese všechno předkládá značně rozdílné scénáře. Atraktivita trhu a skladba rizik evidentně stále hovoří ve prospěch Ruska, Turecka a Rumunska. Ostatní středoevropské a jihoevropské země vykazují dobrou úroveň atraktivity a nízký rizikový profil. Nejsilněji postihl dopad krize Ukrajinu, Kazachstán a Pobaltské státy, takže zde je zjevně nutno model rozvoje nově vybilancovat.

Nedostatek poptávky po úvěrech stojí v pozadí nynějšího credit crunche

V průběhu krize stály za slabinami procesu poskytování úvěrů nejprve zadrhnutí likvidity, a pak obavy z kvality úvěrů. Začátkem letošního roku se tato situace viditelně změnila. Podle očekávání jsou dnešní stagnující objemy úvěrů záležitostí nedostatku poptávky v podmínkách nadměrné likvidity. „Banky jsou likvidní, což je prokázáno skutečností, že prostředky umístěné u centrálních bank vysoce přesahují minimální požadavky,“ uvádí Ghizzoni.

Klíčovou otázkou pro více než 2 450 bank, které provozující činnost v bankovním sektoru CEE a disponují celkovými aktivy v hodnotě přes 2 100 mld EUR, je to, jak znovu nastartovat motor.  „Stěžejní hnací silou pro vymanění z krize by měla být poptávka, nikoli nabídka úvěrů,“ říká Revoltella. Proto je také potřeba, aby země při budoucím scénáři tuhé fiskální kontroly nalezly způsob, jak poptávku stimulovat. Cesty, které k tomu vedou, mohou spočívat v komplexním využívání fondů EU a v zařazení konkurenceschop­nosti a kvality provozního prostředí na samou špici priorit. „Evropské fondy, budou-li využívány naplno, mají potenciál přidat v roce 2010 k nominálnímu růstu HDP regionu 1 až 2 procentní body, což je za současných podmínek vynikající číslo,“ objasňuje Revoltella.

Pokud jde o připravenost bank, Federico Ghizzoni zdůrazňuje výhodnou pozici UniCredit:  „Vstoupili jsme do roku 2010 vysoce vybaveni kapitálem, s 2 mld. EUR dodatečného kapitálu v Bank Austria, který je k dispozici pro rozvoj regionu. Máme banky s nadbytkem likvidity, připravené znovu spustit poskytování úvěrů, a máme excelentní síť i dobré postavení v zemích, což nám poskytuje silnou oporu, nemluvě o racionalizovaných interních procesech, zajišťujících rychlé rozhodování a plné využívání osvědčené praxe naší Skupiny. Region CEE tak zůstává jedním z našich ústředních pilířů a máme zde postavení, které nám umožňuje plně využívat budoucích růstových příležitostí. V čele našeho zařazení mezi top banky v CEE stojí UniCredit Group, která v regionu provozuje činnost prostřednictvím Bank Austria , disponující celkovými aktivy ve výši 116 miliard EUR a vykazující za rok 2009 čistý zisk před zdaněním 1 600 miliónů EUR za region. Na CEE připadá 13 % celkových aktiv Skupiny, díky čemuž UniCredit rovněž patří mezi kvalitně diverzifikované aktéry v regionu.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).