Hlavní navigace

UniCredit Bank Czech Republic vykázala za rok 2008 čistý zisk ve výši 4 911 milionů Kč

UniCredit Bank Czech Republic zvýšila meziročně zisk po zdanění o 67,4 % na 4 911 milionů Kč. Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 5,5 %. Úvěry klientům se ve srovnání s 31. prosincem 2007 zvýšily o 14,9 %. Vlastní kapitál banky meziročně vzrostl o 16,9 %. Výsledky jsou podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví – IFRS, auditované.

Sdílet

Hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic se po zdanění zvýšil z 2 933 milionů Kč (k 31. 12. 2007) na 4 911 milionů Kč (k 31. 12. 2008).

Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic Jiřího Kunerta: V roce 2008 působila UniCredit Bank Czech Republic na českém finančním trhu po spojení mezi Živnostenskou bankou a HVB Bank první celý rok jako sjednocená banka. Hospodářský výsledek banky ukazuje na velmi úspěšný rok, který byl podpořen výrazným růstem ve financování ekonomiky i obyvatelstva, ale i přísnou kontrolou nákladů banky. Růstu čistého zisku o 67,4 % napomohl i prodej podílu v Hypo stavební spořitelně a Burze cenných papírů Praha, ale i přes tyto jednorázové výnosy rostla banka více, než jaké byly stanovené cíle. Ukázalo se, že již závěr roku 2008 nebyl lehký. Na druhou stranu se potvrdilo, že UniCredit Bank je připravena čelit zhoršeným ekonomickým podmínkám v České republice, a to zejména vysokým potenciálem znalostí svých zaměstnanců, kteří komunikují se svými klienty a nacházejí řešení v překonávání obtíží a podporují jejich aktivity.

Položky výkazu zisku a ztrát

Meziročně vzrostl čistý výnos z úroků, poplatků a provizí UniCredit Bank Czech Republic na 9 119 milionů Kč, což představuje nárůst o 10,3 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (2007: 8 268 milionů Kč).

Úroveň všeobecných provozních nákladů se snížila o 9,3 % na 3 933 milionů Kč (2007: 4 337 milionů Kč).

Rozvaha

K 31. 12. 2008 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic 278 681 milionů Kč, což představuje růst o 5,5 % ve srovnání s údajem k 31. 12. 2007 (264 097 milionů Kč).

Na straně aktiv rozvahy došlo ke zvýšení pohledávek za klienty, a to o 14,9 % na celkových 173 856 milionů Kč oproti stavu k 31. 12. 2007 (151 320 milionů Kč).

Na straně pasiv došlo k poklesu objemu závazků vůči klientům o 2,5 % na 170 770 milionů Kč (2007: 175 160 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů vzrostly o 30,6 % na 37 270 milionů Kč (2007: 28 536 milionů Kč). Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání s 4. čtvrtletím 2007 o 16,9 % na 27 063Kč milionů (2007: 23 143 milionů Kč).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).