UniCredit Bank vydává dluhopis vázaný na ropu

UniCredit Bank začala svým klientům nabízet nový Strukturovaný dluhopis PETROL 2012, který je vázán na vývoj cen ropných kontraktů. Nový dluhopis se splatností v listopadu 2012 nabízí maximální výnos na hranici 24 %, tedy přes 7 % ročně. Upisovací období končí 4. listopadu 2009.

Klienti neplatí žádné vstupní a výstupní poplatky. Výnos nového dluhopisu může být v případě fyzických osob osvobozen od daně z příjmu (je osvobozen při držení dluhopisu déle než šest měsíců a prodejem před splatností). Strukturovaný dluhopis PETROL 2012 mají klienti možnost odprodat v kterékoliv pobočce UniCredit Bank za aktuální tržní cenu, a to i před datem splatnosti.

Stupeň rizika Strukturovaného dluhopisu Petrol 2012, který má 100% garanci návratu investovaných prostředků je na velmi nízké úrovni, přesto umožňuje dosáhnout atraktivního výnosu, který klasické vklady v současné době nenabízejí, uvedl Jaroslav Žahourek, ředitel retailové divize UniCredit Bank.

Jak dále poznamenal J. Žahourek, ropa je již několik desetiletí nejvýznamnější a nejobchodovanější strategickou surovinou, jejíž cena vzhledem k poklesu poptávky zapříčiněné ekonomickou krizí klesla na úroveň z roku 2003. Předpoklá­dáme, že s oživením světové ekonomiky stoupne poptávka, a to především z dynamicky rostoucí Číny. Prorůstovými faktory by rovněž mohly být politická nestabilita Íránu a podle analytiků rovněž nedostatečné investice do výzkumu nových ložisek a zejména těžebních kapacit, doplnil J. Žahourek.

Další potřebné informace ohledně Strukturovaného dopisu PETROL 2012 jsou k dispozici na internetových stránkách UniCredit Bank – http://www.unicreditbank.cz.