Hlavní navigace

UniCredit Bank Czech Republic vykázala za rok 2010 čistý zisk ve výši 3 002 milionů Kč

[Tisková zpráva] Hospodářský výsledek UniCredit Bank Czech Republic se po zdanění zvýšil z 2 768 milionů Kč (k 31. 12. 2009) na 3 002 milionů Kč (k 31. 12. 2010).

Sdílet

•    Čistý zisk meziročně vzrostl o 8,5 %

•    Vklady klientů meziročně vzrostly o 1,5 %

•    Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 2,1 %

•    Úvěry klientům se ve srovnání s 31. prosincem 2009 zvýšily o 2,6 %

•    Vlastní kapitál banky vzrostl o 5,9 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kapitálová přiměřenost vzrostla z 12,56 % na 14,12 % (neauditovaný ú­daj).

Komentář generálního ředitele a předsedy představenstva UniCredit Bank Czech Republic Jiřího Kunerta: „Loňský rok potvrdil to, co naznačovaly již jeho první měsíce. Díky celkovému oživení ekonomiky a tím i obchodu banky došlo k potvrzení pozitivního trendu růstu v mnoha klíčových parametrech hospodaření naší banky. Zaznamenali jsme mírný nárůst celkového objemu úvěrů, a to při poklesu nákladů úvěrového rizika z 2,2 miliardy Kč v roce 2009 na 1,7 miliardy Kč  v loňském roce. Meziročně jsme zaznamenali nárůst vkladů našich klientů, což opět svědčí o vysoké důvěře v naší bankovní instituci. Jako banka, která v loňském roce zahájila cestu k optimalizaci poměru výnosů z firemního a retailového bankovnictví velice pozitivně vnímáme více než 40% meziroční růst nových hypotečních úvěrů. Velký krok jsme učinili také směrem k dalšímu zlepšení komunikace mezi klientem a bankou, která napomáhá předcházet případným problémům vznikajícím jako důsledek dopadů končící globální krize. Meziroční více než 8% růst čistého zisku naší banky proto vnímáme jako výborné vysvědčení pro klíčová strategická rozhodnutí, která naše banka učinila v posledních dvou letech.“

Položky výkazu zisku a ztrát

Meziročně vzrostl čistý výnos z úroků, poplatků a provizí UniCredit Bank Czech Republic na 8 763 milionů Kč, což představuje nárůst o 1,4 % ve srovnání se stejným obdobím předcházejícího roku (2009: 8 645 milionů Kč).

Úroveň všeobecných provozních nákladů vzrostla o 6,4 % na 3 902 milionů Kč (2009: 3 667 milionů Kč).

Rozvaha

K 31. 12. 2010 činila celková aktiva UniCredit Bank Czech Republic 270 176 milionů Kč, což představuje nárůst o 2,1 % ve srovnání s údajem k 31. 12. 2009 (264 627 milionů Kč).  

Na straně aktiv rozvahy došlo k nárůstu pohledávek za klienty, a to o 2,6 % na celkových 172 070 milionů Kč oproti stavu k 31. 12. 2009 (167 700 mili­onů Kč).

Na straně pasiv došlo k  nárůstu objemu závazků vůči klientům o 1,5 % na 174 373 milionů Kč (2009: 171 827 milionů Kč). Závazky z dluhových cenných papírů klesly o 14,4 % na 24 457 milionů Kč (2009: 28 559 milionů Kč). Vlastní kapitál banky vzrostl ve srovnání se 4. čtvrtletím 2009 o 5,9 % na 31 233 Kč milionů Kč (2009: 29 482 milionů Kč).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).