Hlavní navigace

TZ: Nový odhad inflace MF

Skutečný vývoj spotřebitelských cen v červnu byl v souladu s odhady MF. Vývoj inflace od počátku letošního roku byl pomalejší, než jsme v dubnové prognóze MF předpokládali. Odhad pro rok 2004 provedený nyní v rámci letní čtvrtletní prognózy MF u míry inflace v tomto roce proto snižujeme na 2,9 % (dosud 3,1 %). Střed intervalu meziročního růstu cen v prosinci 2004 by měl dosáhnout 3,2 až 3,6 %. Pro rok 2005 odhadujeme střed intervalu u míry inflace na 2,8 %, u meziročního růstu cen v prosinci na 2,1 %.

Sdílet

Celková hladina spotřebitelských cen se v porovnání s předchozím měsícem zvýšila o 0,2 % (v červnu 2003 ceny stagnovaly) v meziročním srovnání se růst cen zrychlil na 2,9 % (v květnu 2,7 %). Klouzavá míra inflace se zvýšila na 1,4 % (v květnu 1,2 %).

Podle metodiky HICP v květnu 2004 stouply ceny v ČR meziročně o 2,6 % (v dubnu o 2,0 %). V zemích EU-15, podle předběžných údajů, se meziroční růst cen v květnu zrychlil. na 2,3 % (v dubnu 1,8 %). V zemích EU-25 to bylo 2,4 % ( v dubnu 2,0 %). Bleskový odhad za červen signalizuje jejich další urychlení na 2,5 %. U přistupujících zemí převažovala tendence mírného zrychlení cenového vývoje.

Meziměsíční zvýšení hladiny spotřebitelských cen bylo pouze z 58 % ovlivněno tržním pohybem cen, zbývající část připadá na vrub doznívajících administrativních vlivů. Z pohledu struktury spotřebního koše rostly výrazněji ceny pouze v oddílech rekreace a kultura (o 1,5 %), alkoholické nápoje a tabák (o 0,5 %). V oddílech zdraví (o 0,3 %), stravování a ubytování, ostatní zboží a služby se zvýšily ceny o 0,3 %. U dalších 6 oddílů spotřebního koše, které reprezentují celkem 45 % váhy sledovaných položek, byla naopak zaznamenána stagnace nebo pokles cen (potraviny a nealkoholické nápoje, odívání, bytové vybavení doprava, pošty a telekomunikace, vzdělávání). Meziměsíční růst cenové hladiny ovlivnilo zejména zvýšení sezónních cen dovolených v zahraničí i tuzemsku o 4,5 % (příspěvek k růstu cen 0,14 p.b.). Cenová hladina oddílu potravin a nealkoholických nápojů se nezměnila. Pokles cen dopravy způsobilo hlavně snížení cen ojetých automobilů o 4,1 %, růst cen pohonných hmot se výrazně zpomalil na 0,4 % (z 5,7 % v květnu).

V meziročním srovnání se v květnu zrychlil růst spotřebitelských cen o 0,2 p.b. na 2,9 %. Zrychlení růstu se projevilo ve většině oddílů spotřebního koše s výjimkou potravin a vzdělávání, kde došlo ke zpomalení a u pošt a telekomunikací, kde byla zaznamenána stagnace. Největší změna nastala u rekreací a kultury(růst o 2 %), kde vzrostly ceny dovolených o 2,2 % a ceny novin a časopisů o 6,1 %. Zrychlení pokračovalo u alkoholu a tabáku v důsledku zvýšení cen tabákových výrobků o 7,5 %. Naproti tomu se výrazně (o 1 p.b.) zpomalil růst cen potravin. Dále pak pokračoval dlouhodobý pokles cen u domácích spotřebičů, mobilních telefonů, elektronických zařízení pro příjem, záznam a reprodukci obrazu i zvuku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).