Hlavní navigace

TRIUMF INVEST - rozsáhlá pojistná ochrana s perspektivou nadprůměrného zhodnocení

ČSOB Pojišťovna připravila pro své klienty další atraktivní nabídku investičního životního pojištění. Až do 27. června letošního roku bude v jejích pobočkách v prodeji nová emise životního pojištění Triumf Invest, které představuje unikátní kombinaci pojistné ochrany se zhodnocením investice do zajištěného fondu.

Sdílet

Toto pojištění, určené pro všechny zájemce ve věku od 18 do 91 let bez ohledu na jejich zdravotní stav, nabízí perspektivu vysoce nadprůměrného zhodnocení vložených peněz. Například u emisí, které se prodávaly právě před rokem, se roční výkonnost podkladových fondů pohybuje okolo 9 procent.

Pojištění Triumf Invest patří mezi tzv. jednorázově placená pojištění. Znamená to, že celé pojistné vkládá klient hned na počátku. U aktuální emise je minimální částka 30 000 korun, horní hranice není nijak omezena a nijak omezen není ani maximální výnos. Výnos bude klientovi vyplacen po uplynutí pojistné doby 61. měsíců, tedy 16. 8. 2012. Vložené finanční prostředky budou investovány do zajištěného fondu ČSOB Změna klimatu 1 složeného z koše 20 akcií předních firem aktivních v oblastech korigujících důsledky změn klimatu. Vybrané společnosti, mezi kterými jsou např. ABB, E.ON, Syngeta či Toyota, své aktivity soustřeďují na technologie a postupy přispívající k enviromentálně šetrnému přístupu a tím se snaží průběh klimatických změn alespoň zpomalit. „Opět investorům přinášíme fond orientovaný na oblast se silným potenciálem růstu, který navíc nese náboj sociálně odpovědné investice,“ stručně komentoval strategii fondu Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti. Maximal Invest – ČSOB Změna klimatu 1 investorům nabízí 110% participaci na zhodnocení vybraných akcií.

Spolu s bezpečnou perspektivní investicí zahrnuje pojištění Triumf Invest i rozsáhlou pojistnou ochranu pro případ smrti následkem nemoci a plné invalidity následkem nemoci i úrazu. Volitelně si lze sjednat i pojištění pro případ smrti následkem úrazu s pojistným plněním až jeden milion korun (při dopravní nehodě až 2 miliony korun). Utrpí-li klient úraz, jehož následkem se stane invalidním, vyplatí mu ČSOB Pojišťovna až dvojnásobek jeho prvotního vkladu.

„Pojištění Triumf Invest, které na trh vstoupilo poprvé v červnu 2005, patří v současnosti mezi nejoblíbenější životní pojištění z nabídky ČSOB Pojišťovny. Jen za loňský rok klienti jeho prostřednictvím investovali 170 milionů korun, průměrný vklad přitom činil téměř 130 tisíc korun,“ uvedl Milan Tománek, výkonný ředitel Externí komunikace a vztahů k investorům ČSOB. Také úspěch pojištění Triumf Invest přispěl k tomu, že Skupina ČSOB loni prodala jednorázová životní pojištění v celkovém objemu bezmála 1,7 miliardy korun, a získala tak v této oblasti téměř čtvrtinu domácího trhu. Hlavní zásluhu na tom měl investiční produkt Maximal Invest, nabízený v pobočkové síti ČSOB. Ten je obdobou pojištění Triumf Incest nabízeného v síti ČSOB Pojišťovny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).