Hlavní navigace

Studie MasterCard: Třinec má 18. nejlepší kvalitu života a obstál v hodnocení ekonomické kondice

[Tisková zpráva] Relativně nízké ceny bydlení, ale nepříznivá situace na trhu práce, tak lze charakterizovat většinu měst Moravskoslezského kraje.

Sdílet

Společnost MasterCard přichází s výsledky již 3. ročníku unikátní socioekonomické studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. Studie se letos zaměřila na hodnocení 50 největších českých měst. Za Moravskoslezský kraj bylo do průzkumu zařazeno 10 měst. V rámci hodnocení kvality života byl nejlépe hodnocen Třinec na 18. místě s 82,27 indexními body, následoval Frýdek-Místek, který obsadil 24. místo s 81,25 indexními body, dále Opava (32. místo, 80,48 indexních bodů), Český Těšín (34. místo, 79,29 indexních bodů), Nový Jičín (35. místo, 79,23 indexních bodů), Ostrava (38. místo, 78,48 indexních bodů), Krnov (43. místo, 77,65 indexních bodů), Orlová (46. místo, 76,67 indexních bodů) a Karviná (48. místo, 74,98 indexních bo­dů).

Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 100 zveřejnila výsledky unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje. Oproti loňskému roku, kdy byla pozornost věnována 14 krajům a 24 nejvýznamnějším městům, má veřejnost nyní nově k dispozici srovnání padesáti největších měst České republiky a to z hlediska kvality života a ekonomické kondice. Dále byly posouzeny rozvojové projekty realizované v daných městech v končícím volebním období 2006 až 2010. Moravskos­lezský kraj ve studii zastupovalo 10 měst, Třinec, Frýdek-Místek, Opava, Český Těšín, Nový Jičín, Ostrava, Krnov, Orlová a Karviná, což je vůbec nejvíce ze všech hodnocených krajů.

TŘINEC

V rámci Moravskoslezského kraje byl Třinec vyhodnocen jako město s nejvyšší kvalitou života. Celkově se umístil na 18. místě s 82,27 indexními body.

„V porovnání s ostatními hodnocenými městy Moravskoslezského kraje vykazuje město Třinec velmi dobrou situace na trhu práce. Ze všech hodnocených českých měst má s hodnotou 8,1 % 10. nejnižší míru nezaměstnanosti a s hodnotou 26,4 % 12. nejnižší podíl dlouhodobé nezaměstnanosti,“ prozrazuje Pavel Javorský, obchodní ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku

FRÝDEK-MÍSTEK

Město Frýdek-Místek se s 81,25 indexními body umístilo na 24. příčce. Město lze pozitivně hodnotit dle ukazatele cena nezařízeného nájemného bytu 3+1 o výměře 80–100m2. Ta je s hodnotou 7567 Kč šestnáctá nejnižší v republice. Ve prospěch města hovoří také 18. nejnižší počet trestných činů na 10 tisíc obyvatel.

OPAVA

Město Opava se v celkovém hodnocení kvality života umístilo s 80,48 indexními body na 32. místě. Město dosáhlo ve všech ukazatelích velmi vyrovnané hodnoty, tj. v žádném ukazateli neexceluje, ale ani v žádném ukazateli výrazně nepropadá.

ČESKÝ TĚŠÍN

Město Český Těšín v celkovém hodnocení kvality života obsadilo 34. pozici se 79,29 indexními body. Podobně jako u většiny ostatních hodnocených měst Moravskoslezského kraje je slabou stránkou kvality života v tomto městě situace na trhu práce. Vyzdvihnout je možné dobrou cenovou dostupnost bydlení či dopravní napojení na dálniční a železniční síť.

NOVÝ JIČÍN

Město Nový Jičín se v celkovém hodnocení kvality života umístilo se 79,23 indexními na 35. příčce. V případě města Nový Jičín lze pozitivně hodnotit vyrovnanost sledovaných ukazatelů, podobně jako u města Opava. S výjimkou specifického ukazatele, jenž sleduje počet mezinárodních železničních spojů, se Nový Jičín umístil v hodnocení všech indikátorů vždy v první čtyřicítce českých měst.

OSTRAVA

Krajské město Ostrava se v projektu MasterCard česká centra rozvoje umístilo se 78,48 indexními body na celkovém 38. místě. Důvodem toho, že Ostrava vůči ostatním krajským městům v žebříčku zaostává, je především špatná situace na trhu práce a také poměrně vysoký počet trestných činů (v roce 2009 na 10 tis. obyvatel připadlo 471,2 trestných činů). V Ostravě byla také naměřena nejvyšší hodnota tuhých emisí v republice, která negativně ovlivňuje hodnocení v žebříčku životního prostředí.

„Vzhledem k tomu, že město Ostrava je ekonomickým, vzdělávacím a kulturním centrem regionu s přesahem za hranice kraje, lze očekávat, že postavení Ostravy dle kvality života se v budoucnu podstatně zlepší,“ uvedl prof. RNDr. René Wokoun, CSc., vedoucí katedry regionálních studií a ředitel Střediska regionálních a správních věd Vysoké školy ekonomické, vedoucí metodického týmu studie MasterCard česká centra rozvoje.

KRNOV

Město Krnov se v celkovém hodnocení kvality života umístilo na celkovém 43. místě se 77,65 indexními body. Toto hodnocení se odvíjí zejména od špatné situace v ekonomické sféře, která souvisí s periferní lokalizací města. Město naopak vyniká z hlediska ukazatelů kvality životního prostředí. V hodnotě tuhých emisí je město sedmnácté a v dostupnosti a rozloze zelených ploch obsadilo sdílené 12. místo.

HAVÍŘOV

Město Havířov se v celkovém hodnocení kvality života umístilo na 44. místě se 77,36 indexními body. Silnou stránkou města je relativně nízká cena bydlení, která je v celostátním měřítku dle provedeného průzkumu třetí nejnižší. Cena nezařízeného nájemného bytu 3+1 v nabídce 80 až 100 m2 je cca 6160 Kč. Podobně jako u ostatních měst Moravskoslezského kraje je ve městě Havířov nepříznivá situace na trhu práce.

ORLOVÁ

Město Orlová se v celkovém hodnocení kvality života umístilo na celkovém 46. místě se 76,67 indexními body. Jako relativně silnou stránku města lze hodnotit poměrně dobrou cenovou dostupnost bydlení, která je 11. nejnižší v republice. Rovněž v Orlové je nepříznivá situace na trhu práce.

KARVINÁ

Město Karviná se v celkovém hodnocení kvality života umístilo na celkovém 48. místě se 74,98 indexními body. Nelehká ekonomická situace města se odráží zejména v ukazatelích sledujících trh práce. Město obsadilo 50. pozici mezi hodnocenými českými městy dle míry nezaměstnanosti i podílu dlouhodobé nezaměstnanosti.

EKONOMICKÁ KONDICE MĚST

Pro žebříček „ekonomické kondice měst“ bylo použito celkem 5 indikátorů, jež byly sledovány v letech 2007, 2008 a 2009. Jedná se o hodnotu dluhu na jednoho obyvatele, evidovanou hodnota majetku obce na jednoho obyvatele, podíl běžných příjmů a běžných výdajů, rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na obyvatele a ukazatel dluhové služby. Průzkumu se účastnilo celkem 43 z oslovených 50 největších měst České republiky. Nejlepšího hodnocení „ekonomické kondice“ dle zvolených indikátorů ve sledovaném období dosahují města Teplice, Chomutov a Cheb. Za Moravskoslezský kraj byla hodnocena města: Frýdek-Místek, Český Těšín, Ostrava, Krnov, Orlová a Karviná. Město Český Těšín skončilo v tomto žebříčku na 6. místě a řadí se tak mezi nejlepší česká města z hlediska rozpočtové a majetkové odpovědnosti.

Žádné ze sledovaných českých měst výrazným způsobem v hodnocení nezaostalo, což je důkaz toho, že se česká města chovají v rozpočtové politice zodpovědně.PROJEKT

V rámci letošního ročníku studie MasterCard česká centra rozvoje byly nezávislou komisí odborníků posuzovány také projekty, které města realizovala za účelem podpory ekonomického rozvoje dané oblasti. Celkem bylo nominováno 84 návrhů, z nichž do užšího výběru prošlo šestnáct projektů. Za Moravskoslezský kraj bylo přihlášeno 20 projektů, což je ze všech krajů nejvíce. Do užšího výběru se kvalifikovaly dva projekty, projekt s názvem Dejte nám šanci poznat svět města Orlová a projekt Revitalpark 2010 města Český Těšín.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).