Triglav považuje insolvenční návrh za vydírání

Insolvenční návrh, který dnes na Triglav pojišťovnu a.s. podala společnost Westminster Network Limited, považují představitelé pojišťovny za snahu úmyslně poškodit dobré jméno společnosti a vyvinout nátlak na promptní uhrazení spekulativní pohledávky. Pojišťovna, která v současné době neeviduje žádné závazky po splatnosti, je rozhodnuta se bránit právní cestou.

Je zde jednoznačně patrná snaha očernit naši společnost v očích veřejnosti. Závazek, který je předmětem sporu, považujeme za neoprávněný a insolvenční návrh za nástroj vydírání. Ve spolupráci s našimi právníky již připravujeme adekvátní kroky, uvedl Petr Baný, generální ředitel a předseda představenstva Triglav pojišťovny. Předně bych chtěl uklidnit naše klienty a obchodní partnery. Naše společnost pochopitelně žádné finanční problémy nemá, což je patrné i z našich auditovaných výsledků. V současné době neevidujeme jediný závazek po splatnosti, doplnil Baný.

Předmětem aktuálního sporu jsou nezaplacené provize z pojištění vozidel v roce 2007. Anglická společnost Westminster Network Limited pohledávku koupila od brněnské firmy B. M. Compact. Podle právníků Triglav pojišťovny rozporovaný závazek v žádném případě nesplňuje podmínky případného uvalení konkurzu. Za neseriozním jednáním společnosti Westminster Network Limited, která v České republice nemá řádné zastoupení, tak pojišťovna vidí především snahu o promptní uhrazení spekulativního závazku.

Insolvenční řízení je mnohem levnější a rychlejší než klasický soudní spor. To je podle nás hlavní důvod k podání insolvenčního návrhu. My jsme pochopitelně připraveni této formě nátlaku nepodlehnout a podobně vykonstruovaným sporům se bránit, dodal Petr Baný.