Hlavní navigace

Tři čtvrtiny úvěrů na bydlení poskytly v ČR stavební spořitelny

AČSS představila svůj pohled na obchodní výsledky sektoru za rok 2005. Na celkovém počtu úvěrů na bydlení se stavební spoření podílelo více než třemi čtvrtinami. V uplynulém roce poskytly stavební spořitelny 160 tisíc nových úvěrů v celkovém objemu 43 mld. Kč a svou nabídkou pokryly nejširší spektrum investic od několika tisíc korun až po miliony.

Sdílet

Stavební spořitelny poskytly i v roce 2005 úvěry v rekordním objemu. Postupně také dochází k vyrovnávání v počtu nově uzavíraných smluv po změně zákona o stavebním spoření (novela 1. 1. 2004). V roce 2003 statisíce obyvatel ČR uspíšily své rozhodnutí uzavřít smlouvu v souvislosti se změnou zákona a tím i výše státní podpory. Došlo tak k enormnímu nárůstu v počtu uzavřených smluv. Tento výkyv se vyrovná až v průběhu let. V roce 2005, který potvrzuje tento trend, uzavřely stavební spořitelny celkem 792 tis. smluv (včetně smluv o navýšení) o celkové cílové částce 165 mld. Kč.

Dostupnost úvěrů zvyšuje jejich oblibu u klientů

V roce 2005 poskytly stavební spořitelny 160 tis. nových úvěrů v celkovém objemu 43 mld. Kč. S rostoucím zájmem o financování stoupá i průměrná výše poskytovaných úvěrů. Stavební spořitelny však jasně vnímají svou pozici na trhu jako instituci, která dokáže poskytnout úvěry vhodné pro nejširší spektrum bytových potřeb. Správnost těchto úvah také dokládají údaje za loňský rok. Ze všech klientů, kteří v loňském roce využili úvěr na bydlení, zvolily některou ze stavebních spořitelen více než tři čtvrtiny. Průměrná výše úvěru ze stavebního spoření 271 tis. Kč ukazuje, že doménou stavebních spořitelen zůstávají spíše rekonstrukce, modernizace a pořizování levnějších, starších bytů. Samozřejmostí jsou však i několikamilionové úvěry sloužící k pořízení nových rodinných domů nebo bytů.

Pevné úrokové sazby patří mezi nejdůležitější výhody stavebního spoření

Úvěry stavebních spořitelen mají dlouhodobě pevné úrokové sazby, které jsou vlastností produktu a není jich dosahováno na úkor nadměrného zvyšování ceny (sazby). Výše sazby je sjednána již v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření. Nízké a zároveň pevné úročení vychází ze systému stavebního spoření. Stavební spořitelny nemusejí získávat peníze na úvěry na trhu, ale zdrojem pro ně jsou vklady spořících přátelských klientů. Současná atraktivita do jisté míry konkurenčních hypoték je v některých případech dána skutečností, že jejich úroková sazba je klientovi fixována na významně kratší dobu.

Úvěry ze stavebního spoření jsou bezpečné

Velmi nízká míra rizikovosti úvěrů ze stavebního spoření je dána především pevnými úrokovými sazbami (nemění se měsíční zatížení klienta v průběhu splácení) a tím, že poskytnutí úvěru zpravidla předchází fáze spoření. Stavební spořitelna má již před poskytnutím úvěru řadu informací o platební schopnosti budoucího dlužníka a klient si ověřil své finanční možnosti. K nízké míře rizikových úvěrů také přispívá obezřetná obchodní politika a někdy až příliš striktní zákonné podmínky poskytování úvěrů. Vážený podíl klasifikovaných pohledávek činí u stavebních spořitelen 1,28 %, což je podstatně méně než u jiných typů úvěrů. Ministerstvo financí uvádí, že problémy se splácením půjček od bank má zhruba 8 % českých domácností.

Stavební spoření tak umožňuje nabídnout stabilní podmínky, které jsou výhodné a rovnovážné pro klienty i stavební spořitelny.

Poskytování předsmluvních informací o úvěrech na bydlení

V

roce 2001 byla pod záštitou Evropské komise sjednána „Úmluva o dobrovolném kodexu o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení“ (dále jen „Úmluva“), a to mezi zástupci evropských sdružení úvěrových institucí a zástupci evropských spotřebitelských sdružení. Evropská komise zároveň vydala „Doporučení k podávání informací před poskytnutím úvěru na bydlení“ (dále jen „doporučení Evropské komise“).

Cílem uvedených dokumentů je nastavit určitý standard poskytování informací klientům ještě před uzavřením smlouvy o úvěru na bydlení pro banky a další úvěrové instituce tak, aby informace byly dostatečně transparentní a navzájem porovnatelné. Předpokládá se, že k výše uvedené Úmluvě budou přistupovat jak jednotlivé banky a finanční instituce, které úvěry na bydlení poskytují, tak především celé národní bankovní asociace či jiná obdobná sdružení.

Stavební spořitelny sdružené v Asociaci českých stavebních spořitelen (AČSS) byly v dubnu 2005 přijaty za řádné členy Evropského sdružení stavebních spořitelen. Plnoprávnými členy se staly v době, kdy tato mezinárodní instituce Úmluvu na základě předchozího rozhodnutí svých členů akceptovala. AČSS proto uvítala i iniciativu České bankovní asociace k respektování této Úmluvy. Na základě rozhodnutí členských stavebních spořitelen z února 2006 vyhlásila AČSS připravenost stavebních spořitelen Úmluvu plně akceptovat.

Kodex a jeho části

Oficiálním potvrzením tohoto rozhodnutí je registrace u příslušných evropských orgánů, se kterou je spojena povinnost do jednoho roku od data registrace implementovat obsah Úmluvy v praxi, a to formou přijetí tzv. „Kodexu“. Kodex se dělí na dvě základní části.

První obsahuje obecné základní informace o produktu, které umožňují klientovi jasnou orientaci v problematice produktu, v našem případě ve stavebním spoření. Tato část je zpravidla vydána jako společný materiál zainteresovaných bankovních institucí. A právě tuto část si vám dnes dovolujeme představit.

Druhou částí jsou informace související s konkrétním úvěrovým požadavkem klienta, vypracované podle doporučení zakotveného v evropské Úmluvě formou tzv. Evropského standardizovaného formuláře. Tuto část budou stavební spořitelny nabízet klientům později (do jednoho roku po registraci), neboť změny, které je nutno provést, si vyžádají náročné softwarové úpravy.

Hlavním posláním formuláře je zvýšit informovanost klientů. Stavební spořitelny jeho prostřednictvím upozorňují na úskalí, která jsou se získáním úvěru spojena a na oblasti, kterým je třeba věnovat před uzavřením smlouvy pozornost. S maximální možnou přesností je klient informován o nákladech, které bude muset v souvislosti s úvěrem vynaložit.

Můžeme říci, že spolu s opatřeními, která byla přijata po novele zákona o stavebním spoření (1. 10. 2005), se jedná o vysokou transparentnost podmínek. Klient navíc získává možnost porovnání srovnatelných podmínek jednotlivých bankovních institucí.

Organizační změny ve fungování AČSS

AČSS je právnickou osobou s formou zájmového sdružení právnických osob, jehož účelem je vytvářet příznivé podmínky pro financování bytových potřeb účastníků stavebního spoření. Po opuštění rotačního principu předsednictví a jeho nahrazení na dva roky volenými orgány AČSS sídlí na stálé adrese totožné s Českou bankovní asociací. Nové stabilní sídlo je mimo jiné vyjádřením rostoucí samostatnosti asociace oproti dřívějšímu stěhování podle sídla předsedající stavební spořitelny.

Prezidium v současnosti pracuje v následujícím složení: Vojtěch Lukáš (předseda), Petr Kielar (1. místopředseda), Kurt Matouschek (místopředseda), Jiří Šperl, Hans-Jürgen Wohlrabe a Tobias Heller.

Veřejnosti je k dispozici internetová stránka www.acss.cz. Kromě tradičních informací, aktualit a výročních zpráv, se na tomto místě může každý seznámit se slovníčkem výrazů z oblasti stavebního spoření. Tento již několik let fungující nástroj přidává další možnost, jak získávat odpovědi na otázky související se stavebním spořením.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).