Hlavní navigace

Třetí měsíc dvouciferného růstu průmyslu

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v březnu 2007 meziměsíčně vyšší o 2,3 %. Průmyslová produkce vzrostla meziročně o 12,7 %. Tržby z průmyslové činnosti se meziročně reálně zvýšily o 13,2 %. Hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší o 6,3 %.

Sdílet

Průmyslová produkce sezónně očištěná byla meziměsíčně v březnu 2007 vyšší o 2,3 %. Trend vzrostl o 1,3 %.

Průmyslová produkce - změna trendu

Meziroční index průmyslové produkce v březnu byl 112,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů činil 114,6 %. Březen 2007 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů byl index 113,5 %. Dvouciferný růst v průmyslu pokračoval třetí měsíc. K růstu průmyslové produkce (tabulka č. 6) nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,7 procentního bodu, růst odvětví o 29,0 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 2,6 p.b., růst o 12,2 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,7 p.b., růst o 27,8 %). Průmyslová produkce naopak poklesla v odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,3 p.b., pokles o 4,3 %), výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 0,5 %) a výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 0,7 %).

V březnu se zvýšila produkce ve všech hlavních průmyslových seskupeních: výroba pro dlouhodobou spotřebu (o 36,9 %), pro investice (o 16,0 %), pro mezispotřebu (o 12,2 %), energií (o 6,9 %) a výroba pro krátkodobou spotřebu (o 3,9 %).

Tržby z průmyslové činnosti ve stálých cenách (rok 2000) se meziročně zvýšily o 13,2 % (v běžných cenách o 14,4 %), po očištění od vlivu počtu pracovních dnů tržby byly vyšší o 15,3 % a po očištění od sezónních vlivů tržby vzrostly o 14,6 %. K růstu tržeb z průmyslové činnosti nejvíce přispěla výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu průmyslu celkem 3,9 procentního bodu, růst odvětví o 25,0 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (příspěvek 2,7 p.b., růst o 12,3 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 2,1 p.b., růst o 27,8 %). Tržby z průmyslové činnosti poklesly v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody (příspěvek –0,5 p.b., pokles o 7,7 %), výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových výrobků (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 0,7 % a těžba energetických surovin (příspěvek –0,02 p.b., pokles o 1,2 %).

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily reálně o 17,0 %, v běžných cenách o 18,8 %. Jejich podíl na celkových tržbách průmyslových podniků (v b.c.) činil 51,3 %. Tržby z průmyslové činnosti podniků pod zahraniční kontrolou se reálně zvýšily o 16,9 % (v běžných cenách o 18,5 %). Jejich podíl na celkových tržbách (v b.c.) činil 61,5 %. Tržby z přímého vývozu u těchto podniků reálně vzrostly o 17,8 % (v b.c. o 19,9 %). Jejich podíl na celkových tržbách těchto podniků (v b.c.) činil 76,7 %.

Průměrný počet zaměstnaných osob*) v průmyslu se v březnu meziročně zvýšil o 33,2 tis. osob (tj. o 2,9 %). Vzrostl v odvětvích výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení (o 7,8 %), výroba dopravních prostředků a zařízení (o 7,7 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (o 7,3 %). Poklesl nejvíce ve výrobě textilií a textilních výrobků (o 6,5 %), ve výrobě usní a výrobků z usní (o 5,9 %) a v těžbě energetických surovin (o 5,4 %). Průměrná měsíční nominální mzda v březnu byla 20 443 Kč a meziročně vzrostla o 7,1 %. Průměrná hodinová mzda byla 134,6 Kč a zvýšila se o 11,1 %. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 9,1 %, hodinová produktivita byla vyšší o 14,0 %.

Nové zakázky v průmyslových podnicích ve vybraných odvětvích uzavřené v březnu dosáhly hodnoty 162,0 mld. Kč v b.c., z toho ze zahraničí 106,7 mld. Kč. Meziroční index nových zakázek celkem činil 106,3 %, z toho u nových zakázek ze zahraničí 107,4 %. K růstu nových zakázek ze zahraničí nejvíce přispěla odvětví: výroba kancelářských strojů a počítačů (příspěvek k růstu 3,7 procentního bodu, růst o 106,7 %), výroba základních kovů a hutních výrobků (příspěvek 2,6 p.b., růst o 34,2 %) a výroba a opravy strojů a zařízení (příspěvek 1,7 p.b., růst o 12,6 %). Nové zakázky ze zahraničí poklesly v odvětvích výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů (příspěvek –3,1 p.b., pokles o 31,1 %), výroba motorových vozidel (příspěvek –2,3 p.b., pokles o 7,0 %) a výroba textilií a textilních výrobků (příspěvek –0,1 p.b., pokles o 2,3 %).

Podle údajů zveřejněných Eurostatem meziroční index průmyslové produkce po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostl v únoru 2007 v EU 27 o 4,0 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se nejvíce zvýšil v Irsku o 22,4 %, na Slovensku o 15,5 % a v Polsku o 12,9 %. V Německu vzrostl o 6,8 %. K největšímu poklesu došlo ve Finsku o 3,6 %.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).