Hlavní navigace

Třetí čtvrtletí 2005: T-Mobile posílil pozici jedničky

Třetí čtvrtletí roku 2005 přineslo potvrzení vedoucí pozice společnosti T-Mobile na českém trhu v počtu aktivních zákazníků. Do konce září se pro T-Mobile rozhodlo o 10,2 % zákazníků více než ve stejném období loňského roku. Služby nejrozšířenějšího operátora tak celkem využívá již 4,553 milionu klientů. Úspěch ve vysokém nárůstu zákaznické základny je doprovázen i pozitivními finančními výsledky – růst EBITDA (o 8,3 %) a celkových tržeb (o 6 %). Stále více se prosazuje zájem o využívání nehlasových, především datových služeb – jejich podíl na celkových příjmech na jednoho zákazníka dosáhl 22 procent.

Sdílet

Dosažené výsledky jednoznačně potvrzují naši pozici jedničky a jsou důkazem vysoce pozitivního trendu. Jsme schopni ve stále ostřejším konkurenčním prostředí zvyšovat nejen počet zákazníků, ale i dlouhodobě zlepšovat své finanční výsledky, říká Otakar Král, finanční ředitel T-Mobile Czech Republic.

Poptávka po mobilních službách se nesnížila ani ve třetím čtvrtletí letošního roku. Celkem na T-Mobile spoléhá 4,553 milionu klientů a operátor tak zvýšil svůj náskok vůči nejbližším konkurentům. Výrazně, o 170 tisíc, se rozšířila skupina tarifních zákazníků; paušální program zvolilo už 1,22 milionu zákazníků, což je o 16,2 % více než před rokem.

Majitelů předplacených Twist karet přibylo dokonce více než čtvrt milionu a T-Mobile si tak v této oblasti udržel pozici nejsilnějšího operátora. Rychleji rostla i skupina zcela nových zákazníků – využít sítě největšího tuzemského operátora se za prvních 9 měsíců tohoto roku rozhodlo celkem 193 tisíc zákazníků, což je téměř o šest procent více než ve stejném období loňského roku.

Rodinu firemních zákazníků ve třetím čtvrtletí rozšířily například tyto firmy a instituce: Česká obchodní inspekce, Berger Bohemia, Policie ČR, Správa hl. města Prahy, Pfizer, Glaverbel Czech, MANPOWER či Město Skuteč. O tom, že se službami operátora jsou firemní klienti spokojeni, svědčí fakt, že řada významných firem prodloužila svou smlouvu – například Správa KRNAP, České radiokomunikace, Shell Czech Republic, Daimler Chrysler Automotive či Panasonic Mobile & Automotive Systems Czech.

Od začátku července do konce září roku 2005 získal T-Mobile celkem 90 tisíc zákazníků – 42 tisíc se rozhodlo pro některý z paušálních programů, 48 tisíc pro předplacenou kartu. Tento přírůstek je o 63 procent vyšší než ve třetím čtvrtletí loňského roku.

Pozitivní provozní výsledky opět přispěly ke zvýšení finanční výkonnosti, kterou T-Mobile dlouhodobě prokazuje. Ukazatel EBITDA (zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací) vzrostl o 8,3 procenta na 9,669 miliardy Kč. Hodnota EBITDA marže se v porovnání s předchozím obdobím minulého roku zvýšila o 1 procentní bod a dosáhla hodnoty 47,1 %. Pozitivní trend potvrdily i celkové tržby – šestiprocentní růst na více než 20,5 miliardy Kč.

Jednou z priorit strategie T-Mobile jsou datové služby – to se odráží nejen v nárůstu objemu přenesených dat o 154 procent, ale i v celkovém objemu tržeb plynoucích z nehlasových služeb. Podíl těchto služeb se meziročně zvýšil o jeden procentní bod na stávajících 22 procent.

Datový provoz v sítí T-Mobile by se měl i nadále výrazně zvyšovat. Jako první v České republice spustil 19. října T-Mobile síť UMTS, využívající technologii TDD. Služba nazvaná Internet 4G zajišťuje uživatelům jeden z nejrychlejších mobilních přístupů k internetu v Evropě. Zákazníci tak dostávají plnohodnotnou alternativu k ADSL připojení přes pevnou linku. Zákazníci si mohou vybrat i další varianty připojení k internetu, ať už prostřednictvím technologie EDGE nebo GPRS.

T-Mobile
9 měsíců 2005 9 měsíců 2004 Změna v %
Počet zákazníků ( ´000) 4 553 4 130 10,2
Tarifní zákazníci 1 220 1 050 16,2
Twist zákazníci 3 333 3 080 8,2
Noví zákazníci* ( ´000) 193 183 5,7
Tarifní zákazníci 116 161 (28,2)
Twist zákazníci 78 22 255,6
Celkové tržby (mil. Kč) 20 514 19 347 6,0
Tržby ze služeb 19 271 18 271 5,5
Čistý zisk (mil. Kč) 4 492 3 615 24,3
EBITDA (mil. Kč) 9 669 8 931 8,3
EBITDA marže – celkové tržby* (%) 47,1 46,2 1,0 p.b.
EBITDA marže – tržby ze služeb (%) 50,2 48,9 1,3 p.b.
ARPU vč. zahraničních zákazníků (Kč) 483 503 (4,0)
Podíl nehlasových služeb na ARPU (%) 22,0 21,0 1,0 p.b.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).