Hlavní navigace

Transparentnost financí přináší větší důvěryhodnost, věří Konto Bariéry

Sdílet

Praha 23.6.2003 – eBanka má ve své nabídce i produkt, který nebývá součástí srovnávacích rubrik. Je určený neziskovým organizacím a nese patřičný název Transparentní účet. Transparentní účet nově zvolila i Nadace Charty 77 pro svůj stěžejní projekt Konto Bariéry. Božena Jirků, ředitelka projektu Bariéry vysvětluje: „Po zablokování účtů naší nadace v Union Bance jsme se rozhodli nejen svěřit naše účty bance, která skýtá zázemí silné finanční skupiny, ale i posílit důvěru mnoha občanů, kteří nám pravidelně ze své měsíční mzdy zasílají příspěvky na pomoc zdravotně postiženým lidem. Transparentní účet eBanky pro nás představuje po všech stránkách optimální řešení. Zároveň chceme formu přispívání více zpřístupnit i díky možnosti přímého příspěvku, který Transparentní účet umožňuje.“

Co je Transparentní účet?
Věrný svému názvu, účet umožňuje kdykoliv prohlédnout finanční toky svého majitele za posledních 100 dní; stačí vstoupit na www.ebanka.cz do sekce firemní účty. Počet neziskových organizací využívajících Transparentní účet v červnu přesáhl 550.

Kdo je v eBance připraven otevřít své hospodaření každému zájemci?

  • občanská sdružení (81%),
  • nadace a nadační fondy (5%),
  • účelová zařízení církví (7%),
  • obecně prospěšné společnosti (3%)
  • jiné subjekty (4 %)

Toto rozložení rámcově odpovídá i poměrovému zastoupení jednotlivých právnických osob v rámci neziskového sektoru. U nadpoloviční části organizací s účtem hospodaří 2 a více disponentů. Z 36% se jedná o účty založené v Praze, následuje překvapivě Hradec Králové s 18% a Brno s 16%.

Nejen účet zdarma
Vedení transparentního účtu je osvobozeno od měsíčního poplatku za vedení účtu v hlavní i vedlejší měně a od poplatku za přímé bankovnictví. Jeho uživatelé tedy platí pouze poplatky spojené s transakcemi na účtu. Vedle transparentnosti, pro majitele účtu je jeho držení i výhodné. „eBanka se snaží u tohoto druhu účtu uplatňovat i v ostatních případech minimální ceníkem stanovené poplatky, aby i těmito kroky podporovala neziskové organizace. Díky těmto úpravám se minimální roční úspora na poplatcích za vedení účtu pohybuje okolo 1.700 Kč“, vysvětluje Pavel Makovský, ředitel divize interní a externí komunikace.

Ze statistiky účtů vyplývá, že přes 73 % klientů zaplatí za účet v souhrnu nejvíce 200 Kč ročně.

Hlavní důvody pro Transparentní účet?
Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu vysvětluje: „Volba Transparentního účtu pro nás byla samozřejmostí, transparentnost hospodaření je podstatou našeho fungování.“

Markéta Krausová z Divadla Nablízko tyto zkušenosti potvrzuje: „Je v našem zájmu, aby široká veřejnost měla možnost přístupu k informacím o našem hospodaření. Kromě uveřejňování výročních zpráv je transparentní účet jediným způsobem, o kterém víme, jak tyto informace veřejnosti zprostředkovat. Jsme rádi, že tuto službu můžeme uvádět v našich tiskovinách, myslíme si, že zvyšuje důvěryhodnost naší organizace.“

Zdenka Tesařová, místopředsedkyně Fondu ohrožených dětí uvádí další z důvodů: „Účet v eBance jsme otevřeli v návaznosti na charitativní akci společnosti British Airways s cílem získat finanční prostředky pro podporu dětí v kolektivních zařízeních Klokáncích a dětských domovech. Byl předpoklad, že mezi dárci budou obchodní partneři uvedené společnosti, pro které bylo použití transparentního účtu nejjednodušší formou poukázání příspěvku.“

Anna Žebrová z nadace Naše dítě upřesňuje: „Vzhledem k rozvoji internetu a nabídce internetového bankovnictví uvítala nadace možnost využití Transparentního účtu. Naše zkušenosti jsou vesměs kladné a jsme rádi, že jsme mohli některým našim přispěvatelům usnadnit podporu projektů Nadace Naše dítě.“

Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry Nadace Charty 77 doplňuje: „Po zablokování účtů naší nadace v Union Bance jsme se rozhodli nejen svěřit naše účty bance, která skýtá zázemí silné finanční skupiny, ale i posílit důvěru mnoha občanů, kteří nám pravidelně ze své měsíční mzdy zasílají příspěvky na pomoc zdravotně postiženým lidem. Transparentní účet eBanky pro nás představuje po všech stránkách optimální řešení. Zároveň chceme formu přispívání více zpřístupnit i díky možnosti přímého příspěvku, který Transparentní účet umožňuje.“

Součet důvodů pragmaticky shrnuje Tomáš Kaplan, předseda Hnutí Brontosaurus : „Transparentní účet jsme se rozhodli založit z několika důvodů. Za prvé on-line finanční kontrola revizní komise a členů vedení Hnutí Brontosaurus nad hospodařením, dále z důvodu cenové přijatelnosti poplatků za vedení účtu a v neposlední řadě kvůli operativnosti transakcí.“

Kdo nemá co skrývat, naopak jen získá
V rámci neziskového sektoru je důvěryhodnost organizace alfou a omegou jejího úspěšného fungování. Subjekt, který transparentně vykazuje hospodaření, je zjevně přesvědčen o odůvodnitelnosti svých výdajů a jejich účelném vynakládání. Jeho důvěryhodnost v očích potenciálního dárce tak jednoznačně stoupá. Každý dárce totiž přirozeně chce mít představu, jak bude s „jeho prostředky“ nakládáno. Pomocí transparentního účtu má možnost kdykoliv nahlédnout na chování „své“ organizace. Je možné, že v budoucnu budou průkaznost transparentního hospodaření vyžadovat sami dárci a stane se tak konkurenční výhodou. Podobné účty se tak mohou stát standardní či zákonem nařízenou podmínkou používanou například při čerpání grantů poskytovaných z veřejných zdrojů či povolování veřejných sbírek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).