Hlavní navigace

Transformační proces přinese Novosadské bance vedoucí postavení na srbském trhu

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG získala v srpnu tohoto roku podíl ve výši 83,3% v srbské Novosadské bance, čímž završila v pořadí devátou akvizici od roku 1997. Následně předložila drobným akcionářům Novosadské banky nabídku k odkupu, po jejímž ukončení vlastní v Novosadské bance celkem 95,6% akcií. Tak jako u předcházejících akvizic začala neprodleně integrovat Novosadskou banku do struktury skupiny Erste Bank.

Sdílet

V září bylo představenstvo banky rozšířeno ze dvou na pět členů: Vladimir Medan (předseda představenstva, zodpovědný za řízení rizik, interní revizi, právní otázky, marketing a personalistiku), George Bobvos (místopředseda představenstva, zodpovědný za treasury a firemní klienty), Miodrag Kvrgić (CFO, transformace a expanze), Jasna Terzić (retail) a Laszlo Sardi (IT a organizace, platební styk, objektový management).

Právě započatý transformační proces Novosadské banky zahrnuje 15 projektů, které sahají od treasury přes personalistiku a marketing až po organizaci informačních technologií, řízení rizik a drobné a firemní klienty. Na transformaci banky se podílí více než 240 zaměstnanců, především z Novosadské banky (170) a ze skupiny Erste Bank (70). Transformace bude trvat 18 měsíců a měla by být dokončena v prvním čtvrtletí roku 2007. Stejně jako u předcházejících transakcí si Erste Bank vytkla cíl na dobu 3 let a chtěla by již v roce 2008 vykázat za Novosadskou banku návratnost vlastního kapitálu po zdanění ve výši nad 20%.

Podstatnou součást transformace představuje expanze banky. V průběhu následujících 5 let má počet poboček vzrůst ze 71 na 120 a podíl na trhu se má zvýšit ze současných 2% na 10%. Téměř 35 mil. EUR získaných formou navýšení kapitálu bude investováno do nejnovějších informačních technologií, rozšíření a přestavby sítě poboček, zlepšení provozních procesů a do komplexních školení zaměstnanců. Počet zaměstnanců by měl do roku 2008 vzrůst ze současných 843 až na 1 250. Vítán je každý, kdo se chce aktivně podílet na rozvoji Novosadské banky směrem k vedoucí retailové bance v Srbsku, zdůraznil předseda představenstva Novosadské banky Vladimir Medan. Přitom jej maximálně podpoříme, získá komplexní školení a v budoucnu bude odměňován podle výkonu.

Aby se zviditelnila příslušnost ke skupině Erste Bank, bude název Novosadské banky změněn na Erste Bank, což vyplynulo rovněž z detailní analýzy trhu. První srbská pobočka „Erste Bank“ by měla být otevřena již v lednu 2006 v Bělehradě. Až do dokončení transformačního procesu budou postupně modernizovány všechny ostatní pobočky podle standardů Erste Bank. Název Erste Bank ručí za důvěru, vysokou kvalitu produktů a služeb a za inovaci a efektivitu. To by měl v budoucnu klient v Srbsku nejen pociťovat přímo v pobočce, ale i vidět na první pohled. Mimoto je Erste Bank zárukou komplexní péče o drobné klienty a malé a střední podniky, které považujeme za páteř ekonomiky. Náš úspěch by měl pomoci přesvědčit ty investory, kteří se doposud srbským trhem nezabývali, o tom, že tato země je dalším logickým kandidátem na vstup do EU, uvedl Reinhard Ortner, předseda dozorčí rady Novosadské banky při příležitosti zahájení transformace.

Kolem 840 zaměstnanců Novosadské banky poskytuje finanční služby zhruba 300 000 klientům v 71 pobočkách. K 30.9.2005 dosáhla banka bilanční sumy 10,4 mld. CSD (123 mil. EUR) a docílila čistého zisku ve výši 16,5 mil. CSD (0,2 mil. EUR). 95,6% akcií vlastní Erste Bank, zbytek je v rukou drobných akcionářů. Těm bude v následujících 6 měsících předložena výkupní nabídka za stejných podmínek (218,98 EUR za jednu akcii). Celková kupní cena všech 99,9% akcií potom bude činit téměř 84,0 mil. EUR. Vedle plánovaného organického růstu Novosadské banky budou zvažovány další možné akvizice, napřiklad v Bělehradě nebo na jihu země.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).