Hlavní navigace

Tisková zpráva EU PROJEKTu

EU PROJEKT – Vzdělávací kurzy zaměřené na oblast projektového poradenství, zpracování projektů a projektového managementu (CZ.04.3.07/4.1.02.1/0314) bude dle harmonogramu ukončen k 31.8.2007. Tento projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Sdílet

Projekt byl schválen k realizaci v rámci programu JPD3 – Opatření 4.1 – Konkurenceschop­nost. Projekt vychází ze zkušeností získaných při realizaci projektu EPRI Start a je zaměřen na školení v oblasti čerpání finančních prostředků z EU fondů pro podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky, OSVČ, podnikatele, zaměstnance soukromých firem) s ohledem na jejich specifické potřeby.

Během projektu bylo realizováno 5 kurzů, každý kurz se skládal ze 4 modulů, z těchto 3 moduly byly dvoudenní semináře převážně zaměřené na předávání teoretických znalostí, závěrečný modul, též dvoudenní, byl složen z jednodenního semináře – workshopu, na kterém si účastníci školení mohli vyzkoušet v praxi nabyté vědomosti, a ze závěrečného dne školení, kdy probíhaly diskuse k tématu, opakování probrané látky, závěrečná zkouška a hodnocení a předání osvědčení úspěšným účastníkům.

Z analýzy monitorovacích indikátorů vyplývá, že celkem (jednotkově) se do kurzů EU Projekt (kurzem rozumíme v tomto případě jeden cyklus o čtyřech modulech) přihlásilo 98 účastníků, z toho 58 žen a 40 mužů. Z těchto 98 účastníků kurz úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou a převzetím certifikátu 94 účastníků, z toho opět 57 žen a 37 mužů.

Jednou z aktivit projektu byl též tzv. mentoring – konzultace pro účastníky kurzů, v rámci kterých mohli konzultovat své projektové záměry a zpracování vlastních projektů. Dalšími výstupy projektu jsou také „Závěrečná analýza projektu” a „Příručka multiplikace a udržitelnosti”, které byly zpracovány za účelem vyhodnocení projektových dopadů a možnosti mutliplikace a udržitelnosti projektu (přenos zkušeností a dobré praxe).

Řešiteli projektu byli EDUCEU o.s., Czech Efficient Learning Node o.s. a BINGS s.r.o.

Občanské sdružení EDUCEU je sdružením profesionálních projektových poradců a managerů. Bylo založeno v roce 2004 a vyvíjí aktivní činnost v oblasti přípravy a realizace projektů financovaných z evropských komunitárních programů a Strukturálních fondů. Ve svých aktivitách se v této oblasti také zaměřuje na poradenskou činnost pro neziskové organizace a pro podnikatelské subjekty. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).