Hlavní navigace

Tisková informace Citigroup INC

Řada klientů českých bank kontaktovala během dnešního dne Citibank a.s. , neboť obdrželi podvodné e-maily požadující od nich sdělení některých důvěrných osobních informací, vztahujících se k bankovnímu účtu či platební kartě.

Žádné finanční ztráty klientů ani ztráty klientských dat v souvislosti s těmito podvodnými aktivitami banka doposud nezaznamenala. Citibank využívá ojedinělý bezpečnostní systém, registrující jakékoliv pokyny k neobvyklým transakcím na klientských účtech. Dojde-li k takovému zjištění, je klient okamžitě kontaktován operátorem a transakce je před realizací ověřena.

Prioritní snahou Citibank a.s. je chránit své klienty, a proto je banka začala okamžitě kontaktovat prostřednictvím telefonu, rozeslala SMS a e-mailové zprávy s varováním a upozorněním, aby na podobné e-maily v žádném případě nereagovali, byť mohou vypadat, jakoby pocházely z důvěryhodných zdrojů. Klientům také budou rozeslány dopisy podobného znění.

Citibank a.s. doporučuje svým klientům, aby v žádném případě nikomu nesdělovali takové informace, jako je číslo platební karty či přístupový kód k účtu. V případě, že nedopatřením k odeslání informací dojde, je třeba, aby klient okamžitě kontaktoval svoji banku, která zablokuje účet a zamezí tak případnému odčerpání finančních prostředků.

Výskyt těchto podvodných e-mailů není v bankovním světě žádnou novinkou. Proto Citibank již delší dobu informuje pravidelně své klienty o nebezpečí těchto aktivit prostřednictvím zasílaných výpisů z účtu, samostatnými dopisy, informačním letáčkem a varováním umístěným na internetových stránkách www.citibank.cz.

Prozatím nemáme žádné informace, že by se některý z našich klientů stal obětí této vlny zasílání podvodných e-mailů. V případě jakýchkoliv pochybností se klienti mohou obrátit na naši nepřetržitou servisní telefonní linku CitiPhone 233 062 222, kde mu telefonní bankéři okamžitě zodpoví jeho dotazy.

Výskyt podvodných e-mailů poškozuje dobré jméno Citibank a.s., a proto banka bezprostředně podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Zároveň předala informace České národní bance, jelikož tento případ se netýká pouze Citibank, ale celého českého bankovního sektoru.