Hlavní navigace

Termín podání Přehledu OSVČ za rok 2005 se blíží

Nejpozději do úterý 2. května 2006 musí každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň část roku 2005 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a jejíž daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2005.

Sdílet

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 2. května 2006 u místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení či Pražské správy sociálního zabezpečení, posunuje se termín podání přehledu na 1. srpna 2006.

Dále je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2005 do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou – li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 1. srpna 2006.

T

iskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na správách sociálního zabezpečení a na webových stránkách ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/…isy/osvc.asp.

Vyplněný přehled za rok 2005 je možné letos poprvé podat také elektronicky prostřednictvím Portálu veřejné správy – jedná se o e – Podání. Lidé tak už nemusí chodit na úřad. K e – Podání se OSVČ musí registrovat na adrese https://bezpecne.podani.gov.cz/default.asp. Další podmínkou je vlastnit zaručený elektronický podpis a e – Podání jím před odesláním podepsat. Také je třeba mít pro e – Podání přehledu nainstalovaný šifrovací certifikát. S vyplněním formuláře pomůže program XML602 Filler, který po doplnění potřebných údajů týkajících se příjmů a výdajů OSVČ v roce 2005 sám spočítá vyměřovací základ OSVČ. Tedy částku, od které se odvíjí výše ročního pojistného za rok 2005 a výše zálohy na pojistné OSVČ v roce 2006. Ten je stejně jako všechny nezbytné návody k e – Podání zdarma dostupný na webu ČSSZ.

Jestliže OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může OSSZ za nesplnění této povinnosti uložit pokutu až do výše 20 000 korun.

Po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ se mění výše záloh na pojistné na sociální zabezpečení OSVČ. Pokud OSVČ vykonává samostatnou výdělečnou činnost (SVČ) hlavní, bude po podání Přehledu za rok 2005 platit minimální zálohy na důchodové pojištění ve výši 1 394 Kč měsíčně. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě SVČ hlavní povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.

Pro OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude záloha na pojistné na důchodové pojištění činit 558 Kč. OSVČ vedlejší platí zálohy na pojistné, jestliže se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2006 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů v roce 2005 byl alespoň 42 922 Kč.

Účast na nemocenském pojištění u OSVČ zůstává dobrovolná. Mění se ale minimální pojistné na nemocenské pojištění. U SVČ hlavní činí 208 Kč měsíčně, u SVČ vedlejší pak 83 Kč měsíčně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).