Hlavní navigace

Komentář k teritoriální orientaci zahraničního obchodu za srpen 2010

[Tisková zpráva] Podle předběžných údajů ČSÚ vzrostl v srpnu meziročně v běžných cenách vývoz o 23,0 % a dovoz o 30,1 %. Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 38,9 mld. Kč, který byl meziročně o 5,9 mld. Kč vyšší. Záporné saldo obchodu se státy mimo EU se zvětšilo o 14,5 mld. Kč na 38,4 mld. Kč.

Sdílet

Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,3 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 1,4 mld. Kč, Koreou o 1,3 mld. Kč a Irskem o 1,0 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Ukrajinou o 1,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem o 1,9 mld. Kč, Německem o 1,8 mld. Kč a Rakouskem o 1,3 mld. Kč; deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 1,7 mld. Kč.

Mezi jednu z nejdynamičtěji se vyvíjejících zemí z pohledu českého exportu se od začátku roku jeví Tchaj-wan. „I když zásadním rysem tchajwanské ekonomiky je přebytek zahraničního obchodu a propad makroekonomických údajů v důsledku světové recese je patrný, jde o trh, který se paradoxně profiluje jako zajímavý cíl českých exportérů“, komentuje Jaromír Chabr, ředitel divize financování obchodu a exportu Komerční banky, výsledky zahraničního obchodu za srpen.

„Ze zkušeností z používání instrumentů Trade Finance je zjevné, že i když zde není zvykem využívat bankovní záruky, čilý obchod probíhá s pomocí dokumentárních plateb. Na bázi dokumentárního inkasa je to zejména export chemikálií a dovoz náhradních dílů k automobilům a jejich vybavení“, komentuje Jaromír Chabr. Dokumentární inkaso zajišťuje prodávajícímu, že předkládané dokumenty, a v případě dispozičních dokladů ani zboží, nebudou vydány kupujícímu bez splnění inkasních podmínek. Obchodními partnery je využíváno případě, kdy nejsou ochotni obchodovat bez jakéhokoli zajištění nebo již mají navázány dlouhodobější vztahy. "Na straně, kdy česká společnost kupuje místní zboží, jsou poměrně často používány dokumentární akreditivy, které jí zajišťují získaní zboží v definované kvalitě a dohodnutém termínu. Setkáváme se s dovozem sanitární techniky a v posledních dvou letech fotovoltaických komponentů“, doplňuje Jaromír Chabr.

„Oživení domácího vývozu signalizuje letošní zdvojnásobení objemu úhrad z Tchaj-wanu proti předchozímu roku. Úhrady tchajwanským subjektům nepatrně poklesly. Platí se za informační technologie a sportovní zboží“ upřesňuje za nedokumentární platby Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Provoz, a dodává: „V platebním styku s touto zemí nyní převažují eura. Podíl plateb v amerických dolarech se zmenšuje. Když si klient bude přát, dokážeme zajistit transfer i v tchajwanských dolarech “. Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).