Hlavní navigace

Téměř 6 000 lidí už dostává odškodnění

Česká správa sociálního zabezpečení začala v únoru vyřizovat žádosti o odškodnění účastníků odboje za I. a II. světové války a perzekvovaných osob z období komunistického režimu a pozůstalých po nich podle zákona č. 357/2005 Sb.

Sdílet

Dosud kompletně vyřešila 5 806 žádostí. Tito lidé už dostávají rozhodnutí a doplatek odškodnění za období, kdy na něj měli nárok, ale ještě nebyla zařízena pravidelná měsíční výplata příslušných částek. Následující příspěvky či příplatky k důchodu už obdrží spolu s důchodem v běžném výplatním termínu.

Rychlost vyřizování jednotlivých žádostí záleží na tom, zda má Česká správa sociálního zabezpečení k dispozici všechny podklady, které umožní o nároku rozhodnout. V případě, že evidence není dostatečná, musí Česká správa sociálního zabezpečení vyzvat žadatele, aby potřebné doklady předložil sám. Dodatečně předložené doklady – zejména od vdov a vdovců – ale bohužel často neprokazují podmínky nároku na dávku předepsaným způsobem. Různé druhy potvrzení totiž nemohou nahradit například legislativou požadovaná osvědčení o odbojové činnosti vydaná podle zákona č. 255/1946 Sb. Na délku řízení mají také často vliv neúplné žádosti, nebo fakt, že lidé zastupující v řízení samotné žadatele, nejsou se situací dostatečně obeznámeni. Informace přitom poskytují všechna pracoviště ČSSZ a jsou také dostupné na webu na adrese www.cssz.cz. Česká správa sociálního zabezpečení si přitom uvědomuje, že odškodnění často žádají lidé ve vysokém věku. Dělá tak maximum proto, aby o všech žádostech rozhodla co nejdříve.

Zákon č. 357/2005 Sb., stanovuje tři druhy kompenzací: příplatek k důchodu, zvláštní příspěvek k důchodu a jednorázovou peněžní částku. Příplatek k důchodu, na který vznikl nárok před účinností zákona, má příslušný orgán sociálního zabezpečení vyplatit nejpozději s výplatou důchodu za pátý měsíc po doručení žádosti. Zvláštní příspěvek k důchodu náleží oprávněné osobě od důchodu splatného v lednu 2006. Pokud podali lidé žádost do 31. prosince 2005, dostanou příspěvek nejpozději s výplatou důchodu za duben 2006, jinak nejpozději do tří měsíců od podání žádosti.

Poté už budou tzv. odškodňovací příplatky či příspěvky vypláceny v běžných termínech spolu s důchodem. Oprávněné osoby o své peníze v žádném případě nepřijdou, příplatek a příspěvek k důchodu za měsíce náležející od nároku do zařízení pravidelné měsíční výplaty jim bude poskytnut formou doplatku. Pro rozhodování o jednorázové peněžní částce a její výplatu nejsou v zákoně stanoveny zvláštní lhůty a řídí se správním řádem.

Lidé mohou o odškodnění písemně žádat prostřednictvím Okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze pak prostřednictvím územních pracovišť Pražské správy sociálního zabezpečení. ČSSZ proto připravila speciální formuláře. Časové omezení, do kdy je třeba nejpozději podat žádost o první dva druhy kompenzací (příplatek a příspěvek k důchodu), zákon nestanovuje. O toto odškodnění lze tedy požádat kdykoliv. Pouze v případě jednorázové peněžní částky je třeba žádost uplatnit prostřednictvím příslušné OSSZ, v Praze PSSZ, a to do 31. 12. 2006, jinak nárok zaniká.

Podrobné informace o podmínkách nároku na odškodnění včetně formulářů jsou k dispozici na webových stránkách ČSSZ – http://www.cssz.cz/…n/naroky.asp.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).