Hlavní navigace

Telekomunikace v Evropě: hrozící limitovaný růst tržeb lze překlenout nutnými investicemi

Nejistota je zdrojem příležitostí pro vzájemnou spolupráci technologických a telekomunikačních společností

Sdílet

Praha, 22. května 2006 – Podle zprávy Next Generation Gap, kterou zveřejnila přední poradenská společnost Ernst & Young, roste nebezpečí, že příjmy v telekomunikačním odvětví v Evropě nedosáhnou v budoucnu předpokládaného růstu, pokud se společnosti nerozhodnou investovat prostředky do infrastruktury, brandingu a obsahu.

Nechuť telekomunikačních společností investovat do těchto oblastí je podle zprávy hlavním faktorem pomalého růstu zájmu o datové služby a služby v oblasti informací a zábavy. Zpráva vychází z podrobných rozhovorů s 35 vedoucími představiteli odvětví technologie a telekomunikací v Evropě. Pomalý růst a současný pokles výnosů z legacy services (původních služeb), tedy např. hlasových přenosů, omezí v krátkém horizontu potenciál růstu tržeb. Společnosti by měly tento problém řešit již nyní.

„Tato studie je velmi významná pro naše lokální trhy,“ dodává Brian Welsh, ředitel divize společnosti Ernst & Young pro oblast telekomunikací a technologií v regionu střední Evropy. „Právě poskytovatelé původních telekomunikačních služeb by měli znát rizika popsaná v této zprávě, protože ta budou v průběhu doby už jen narůstat. Poskytovatelům tak nezbývá, než se soustředit na strategie, jež prostřednictvím cílených investic umožní identifikovat a rozvíjet výnosy z nových služeb.“ Telekomunikační odvětví se potýká s řadou problémů:

  • koncoví uživatelé, jejichž slovo získává stále větší váhu, požadují nižší ceny a větší pohodlí;
  • mizí tradiční dělicí čáry mezi odvětvími, což přináší nové konkurenční výzvy;
  • podniky se začínají odlišovat a polarizovat, na jedné straně spektra stojí podnikatelské modely založené na velkém objemu služeb ‘utility’, na druhé pak modely budované na základě služeb s přidanou hodnotou;
  • technologie se nepřetržitě vyvíjí.

Řada společností reaguje na tyto výzvy prostřednictvím fúzí a akvizic. Účastníci studie se však do značné míry shodují v tom, že zvýšená aktivita v oblasti fúzí a akvizic nepřináší výrazný obrat a zlepšení situace v rámci odvětví.

„Zrychlující se vývoj a inovace v oblasti technologií a měnící se regulatorní prostředí vytvářejí atmosféru velké nejistoty v telekomunikačním průmyslu v rámci celé Evropy,“ říká Vincent de La Bachelerie, globální ředitel divize společnosti Ernst & Young pro oblast telekomunikací. „Pokles výnosů z původních, např. hlasových, služeb je mnohem rychlejší než růst výnosů z nových služeb. Zatím je ještě čas tuto propast překlenout. Společnosti musejí nadále usilovat o snižování nákladů a vložit značné investice do infrastruktury, brandingu a zajištění atraktivního obsahu tak, aby přitáhly a využily poptávku. V zájmu úspěchu budou zřejmě muset úzce spolupracovat s celou řadou partnerů, hlavně s poskytovateli obsahu a dodavateli technologie.“

Nové příležitosti pro dodavatele technologií

Dodavatelé technologií se potýkají s vlastními problémy, neboť ceny v oblasti hardwaru a služeb IT jsou tlačeny dolů díky nízkonákladové konkurenci z rozvíjejících se trhů. Potřeba telekomunikačních operátorů zlepšit podpůrné systémy, jako je řízení vztahů se zákazníky a fakturace, je velkou příležitostí pro hráče na poli technologií. Jejich úkolem je nabídnout telekomunikačním společnostem efektivnější řízení procesů a infrastruktury a současně nabídnout nové technologie a umožnit tak efektivní dodávku služeb nové generace.

„Technologické společnosti hrají na cestě k nové generaci technologií a služeb kritickou roli, která pro ně představuje velkou příležitost k zvýšení tržeb. Jejich úspěch však bude do značné míry záviset na tom, jak se jim podaří přizpůsobit se novým podmínkám a využít příležitosti vyplývající z měnícího se konkurenčního prostředí,“ říká Chris Harrison, zástupce společnosti Ernst & Young pro oblast technologií v Evropě. „Poskytovatelé telekomunikačních služeb vyhledávají nové služby a to je žene do přímé konkurence s technologickými společnostmi – jejich konkurenty se stávají společnosti, které jsou zároveň jejich potenciálními dodavateli inovativních technologií. Dělicí čáry mezi odvětvími stále více splývají a prolínají se. Budeme se stále více setkávat se situací, kdy si dvě společnosti budou v jedné oblasti konkurovat, ale v jiné oblasti budou spolupracovat. Otázkou je, zda jsou technologické společnosti dost zralé na to, aby byly schopny spolupracovat se svými konkurenty na dodávkách inovativních řešení.“

Překlenout propast

Telekomunikace se stále ještě vzpamatovávají z nízké rentability dřívějších investic do licencí 3G, ale je třeba překonat finanční konservatismus a otevřít se potenciálu nových služeb. „Vedoucí hráči se bojí, aby nevsadili na špatnou kartu, ale kvůli tomu nesázejí vůbec, a to je hlavní problém,“ říká Vincent de La Bachelerie a dodává: „Bez investic do platforem a zajímavého obsahu nebudou operátoři schopni vyvinout služby, které potřebují, aby překlenuli hrozící nedostatek nových zdrojů tržeb.“

„Nejistota může přinést nové příležitosti. Pouze společnosti, které se namísto podpory upadajících trendů z minulosti zaměří na tvorbu a zvyšování výnosů na základě služeb nové generace a které budou schopné flexibilně spolupracovat s velkým počtem poskytovatelů obsahu a technologií, se mohou stát vítězi.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).