Hlavní navigace

TELEFÓNICA A VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PODEPISUJÍ SMLOUVU O KOUPI ČESKÉHO TELECOMU

César Alierta, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Telefónica, a Stanislav Gross, premiér České republiky, se dnes v Praze setkali u příležitosti slavnostního podpisu ke koupi českého operátora.

Sdílet

• Díky akvizici Českého Telecomu rozšíří Telefónica své aktivity na trh státu, který má druhou největší a nejzdravější ekonomiku z loňských nových členů Evropské unie.

• Jedná se o promyšlenou akvizici operátora, který nabízí pevné i mobilní telekomunikační služby, má na svém trhu vůdčí postavení a již od samého počátku vykazuje pro akcionáře Telefóniky atraktivní finanční návratnost.

• Akvizice Českého Telecomu zvýší počet klientů Telefóniky v celosvětovém měřítku na více než 130 milionů.

Předseda představenstva a generální ředitel Telefóniky César Alierta a premiér České republiky Stanislav Gross se dnes v Praze setkali u příležitosti slavnostního podpisu k akvizici 51,1 % podílu v Českém Telecomu španělským operátorem. K podpisu smlouvy došlo šest dní poté, co česká vláda v souladu s doporučením privatizační komise jednomyslně schválila prodej Telecomu společnosti Telefónica.

Promyšlená akvizice integrovaného operátora s vůdčím postavením na svém trhu

Získáním Českého Telecomu Telefónica rozvíjí svou strategii organického růstu spočívající v selektivních akvizicích operátorů působících v pevných i/nebo mobilních telekomunikacích se silným postavením na příslušných trzích, které umožní Telefónice těžit z vyšších úspor z rozsahu tak, aby dále vylepšila své konkurenční postavení a výnosnost svých aktivit.

Český Telecom je vedoucím poskytovatelem pevných a mobilních telekomunikačních služeb v České republice disponující konkurenční výhodou coby jediného integrovaného operátora na českém trhu. V prosinci 2004 společnost provozovala 3,4 milionu pevných linek a měla 4,6 milionu uživatelů mobilních služeb. Obrat společnosti loni dosáhl hodnoty 1.948 milionů EUR se ziskem před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) ve výši 911 milionů EUR a 46,8 % marží.

Jedná se o nejziskovějšího a nejefektivnějšího operátora v regionu s nízkou mírou zadlužení a atraktivním úvěrovým ratingem (rating S&P: A– a rating Moodys: Baa1)

.

Vzhledem k vysokým a stabilním maržím, významné tvorbě finančních prostředků a relativní velikosti v porovnání s Telefónikou představuje akvizice Českého Telecomu transakci s nízkou mírou rizika.

Telefónica podporuje plány, které připravil úspěšný manažerský tým Českého Telecomu, a je přesvědčena, že integrace společnosti do skupiny s celosvětovou působností i zkušenostmi přinese synergické efekty i zvýšení efektivnosti. Telefónica zvláště podpoří Český Telecom v rozvoji a zajištění vysokého růstového potenciálu českého trhu širokopásmových služeb a služeb třetí generace.

Finančně atraktivní transakce pro akcionáře Telefóniky

Hodnota akvizice 51,1 % Českého Telecomu činí 2.746 milionů EUR a je splatná v eurech při uplatnění směnného kurzu 30,09 Kč za euro. Cena za akcii (502 Kč) byla o 20,8 % vyšší než závěrečný kurz akcií společnosti ze dne předcházejícího podání nabídky a pouze o 4,3 % vyšší než v případě druhé nejvyšší nabídky.

Nabídnutá cena implikuje akviziční násobek 6,4 vůči hodnotě EBITDA roku 2004, který se může dále snížit zhruba na hodnotu 6,0 po povinné nabídce na odkup týkající se zbývajících až 48,9 % akcií společnosti.

Cena povinné nabídky převzetí, o které bude rozhodnuto v následujícím období, bude stanovena jako nejvyšší hodnota z následujících proměnných: 85 % z ceny zaplacené za získání 51,1 % podílu; průměr kurzu akcií Českého Telecomu za šest měsíců předcházejících vzniku povinnosti učinit nabídku; případně ocenění dle posudku nezávislého znalce (1).

Tato transakce umožní zvýšit zisk Telefóniky na akcii o + 0,3 % v roce 2006 a o + 0,8 % v roce 2007 a volné cash flow akcionářům v rozmezí od 2,5 % do 3,0 % v letech 2006 a 2007. Odhaduje se, že tyto ukazatele tvorby hodnoty budou po nabídce na odkup zbývajících akcií ještě příznivější: zisk na akcii by mohl vzrůst o + 1,0 % v roce 2006 a o +1,7 % v roce 2007 a volné cash flow akcionářům by mohlo vzrůst o zhruba 5,0 % – 5,5 % v roce 2006 i 2007.

Akvizicí aktiv s vysokými provozními maržemi a silnou a rostoucí tvorbou finančních prostředků dále posílí finanční hodnotu pro akcionáře i solventnost skupiny Telefónica.

Telefónica – třetí největší telekomunikační operátor na světě

Telefónica, podle tržní kapitalizace třetí největší světová telekomunikační společnost a druhý největší integrovaný operátor v tomto odvětví, je přesvědčena o růstovém potenciálu Českého Telecomu na domácím trhu, kde si drží vůdčí postavení v oblasti pevných i mobilních telekomunikačních služeb. Jako výsledek řídících procesů vykazuje Český Telecom vynikající provozní výsledky a vysoké marže a prezentuje zdravou finanční situaci.

Začlenění Českého Telecomu do skupiny Telefónica dokonale zapadá do strategického cíle Telefóniky stát se v roce 2008 největší a nejlepší integrovanou telekomunikační společností na světě. Akvizice českého operátora umožní Telefónice dosáhnout po celém světě více než 130 milionů zákazníků.

César Alierta, generální ředitel a předseda představenstva Telefóniky, poděkoval české vládě za důvěru, kterou vložila do španělské společnosti, a tlumočil přání Telefóniky přispět k ekonomickému a sociálnímu růstu v České republice prostřednictvím odvětví tak dynamického, jakým telekomunikace jsou. Jsme potěšeni, že mezi aktiva naší skupiny můžeme zařadit i Český Telecom. Jde o společnost, která byla velmi dobře řízena a věříme, že jí díky svým rozsáhlým zkušenostem v odvětví pomůžeme maximálně využít potenciálu v oblasti růstu i kvality služeb, uvedl César Alierta.

Harmonogram integrace

Transakce je předmětem schválení orgánů regulace a hospodářské soutěže České republiky i Evropská komise. Dokončení tohoto procesu je očekáváno v průběhu následujících tří měsíců.

Po získání 51,1 % podílu začlení Telefónica aktivity Českého Telecomu v oblasti pevných i mobilních telekomunikací do svých vlastních činností, v nichž má vedoucí postavení na většině trhů, kde působí.

Po vypořádání akvizice 51,1 % podílu vyhlásí Telefónica v souladu s českými zákony nabídku na odkoupení zbývajících akcií Českého Telecomu. Očekává se, že proces povinné nabídky převzetí bude završen v posledním čtvrtletí roku 2005.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).