Hlavní navigace

Systém sociálního pojištění spravovaný ČSSZ byl letos poprvé v přebytku

V červenci byl tzv. účet sociálního pojištění spravovaný ČSSZ, zahrnující příjmy a výdaje na důchodové a nemocenské pojištění, očištěný o výdaje na sociální pojištění související s jiným obdobím, v přebytku 1 miliardy korun. V červnu tohoto roku byl ještě v deficitu 0,7 mld. Kč.

Sdílet

Výše přebytku tzv. účtu sociálního pojištění je na jedné straně ovlivněna deficitem na tzv. účtu důchodového pojištění, na druhé straně přebytkem tzv. účtu nemocenského pojištění.

Včetně výdajů souvisejících s jiným obdobím dosahoval deficit důchodového pojištění k letošnímu červenci 1,4 miliard korun. Od začátku roku 2005 do 31. července 2005 zaplatili plátci pojistného na důchodové pojištění a příslušenství celkem 141,2 miliardy korun, naopak na důchodových dávkách (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody) ČSSZ vyplatila do konce července 2005 cca 142,6 miliard Kč. V těchto výdajích je zahrnuta i záloha vyplacená v červenci 2005 České poště na výplaty srpnových důchodů (3,6 miliardy korun) a další výdaje jiných období. Pokud se tedy tzv. účet důchodového pojištění o zmíněné vlivy jiných období očistí, pak byl ke konci července v deficitu pouze 0,6 miliardy Kč. To je o 0,8 miliardy lepší výsledek než v červnu 2005.

Na pojistném na nemocenské pojištění a příslušenství k němu vybrala ČSSZ od začátku roku 2005 k poslednímu červencovému dni letošního roku 21,3 mld. Kč, tedy o 1 mld. Kč více než za stejné období loňského roku. Výdaje na dávky nemocenského pojištění činily od začátku tohoto roku do července cca 19,7 mld. Kč. Přebytek na tzv. účtu nemocenského pojištění byl tak k poslednímu dni měsíce července 1,6 mld. Kč, což je o cca 0,4 mld. Kč horší výsledek než za stejné období v roce 2004. Vliv na tento stav měla během prvních čtyř měsíců roku 2005 chřipková epidemie, která si na jedné straně vyžádala vyšší výdaje na dávky nemocenského pojištění, na straně druhé způsobila, že se na pojistném vybralo méně.

Z výše uvedených údajů k 31. červenci 2005 je předčasné vyvozovat závěry pro rok 2005 o přebytku či deficitu obou pojistných systémů spravovaných ČSSZ. Přebytek příjmů nad výdaji bývá zpravidla vyšší ve 2. pololetí kalendářního roku, kdy se příjmy z pojistného zvyšují. Významným faktorem ovlivňujícím příjmovou stranu systému sociálního pojištění je také vývoj mezd v ČR. Ten může ve druhém pololetí na jedné straně eliminovat výpadky způsobené chřipkovou epidemií, na druhé straně může v důsledku poklesu výběru pojistného zhoršit stav účtu sociálního pojištění.

Výše uvedené informace se týkají pouze systému důchodového a nemocenského pojištění v působnosti ČSSZ. Netýkají se pojištění spravovaného ministerstvy vnitra, obrany a spravedlnosti. Ve výdajích na sociální pojištění nejsou započteny výdaje na administraci systému.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).