Hlavní navigace

Svět podle Deloitte

Do roku 2010 žádná technologická revoluce nenastane. Náš život bude velmi podobný tomu dnešnímu, pouze budeme cestovat, pracovat, učit se, odpočívat a komunikovat významně jinak. Změny, které přinese rozvoj ICT, přijdou nenápadně a zvolna. O tom, co možná způsobí, pojednává nejnovější studie expertní skupiny pro technologie, média a telekomunikace společnosti Deloitte.

Autoři studie vycházejí z vlastního výzkumu využívání ICT v minulosti, dnes a v budoucnu, z rozhovorů s více než 5 000 partnery, vysokými manažery podniků a řediteli institucí a ze spolupráce s odvětvovými analytiky a oborovými experty. Výsledek shrnuli do zprávy nazvané Pohled do budoucnosti.

Jak budeme cestovat

Do roku 2010 se digitalizace, mobilita a konektivita rozšíří takovým způsobem, že se automobil promění v kancelář či obývací pokojík s možností nepřetržité komunikace i zábavy na vyžádání. To ovšem platí hlavně pro spolucestující.

Řidiči se mohou dočkat malé robotizace řízení vozu. Palubní počítač převezme mnohé řídící a kontrolní funkce. Už dnes je celkem běžná hlasová navigace, ovšem přidá se také kontrola rychlosti, bezpečné vzdálenosti mezi auty, automatické zapínání a seřizování světel, zapínání a řízení režimu chodu stěračů, řízení brzd nebo parkovací automat. Informace o chodu zařízení v autě se řidiči budou promítat na čelní sklo, aby sledování displejů a mačkání knoflíků neodváděly jeho pozornost. Počítač bude řidiči předčítat došlé e-maily a on bude nahlas diktovat odpovědi. Hlasem bude také ovládat mnoho, ne-li většinu funkcí ve voze. Další způsob ovládání vozu bude dotykový, používaný v dnešních kosmických lodích a stanicích.

Navigační systém GPS bude zdokonalen tak, že povede vůz pouze na základě hlasitého přání cestujících typu „jeď domů“. Jednotky budou propojeny s notebookem, takže bloudění se stane téměř nemožným. Cestující budou moci za jízdy sledovat televizi, televizi s programem na požádání, budou si pouštět filmy z DVD nebo hudbu z MP3, budou hrát počítačové hry nebo posílat SMS či e-maily. Obyčejné telefonování z auta bude možné zpestřit videopřenosem. Napojeny na síť budou i prostředky veřejné dopravy, včetně letadel.

Turistické cesty do kosmu už v roce 2010 budou celkem běžné, i když dostupné jen bohatým lidem. Ale je možné, že kosmický prostor bude jedním z mála míst, kde člověk unikne z dosahu všudypřítomného, dotěrného komunikačního signálu.

Jak budeme pracovat

Mnohem častěji doma, respektive ne ve firmě/kanceláři. Pracovní týmy budou rozptýlené po celé zeměkouli a hlavním nástrojem jejich členů zůstane počítač. Mobilní přístup k elektronické poště dnes má několik milionů lidí na světě, v roce 2010 jich budou desítky milionů. Univerzálně dostupná globální počítačová a komunikační síť umožní zaměstnancům vyhledat jakýkoliv text, video nebo audiozáznam s potřebnou informací. Ale také například poskytne firmám možnost vyhledat a najmout si libovolného samostatně pracujícího odborníka s potřebnou kvalifikací pro konkrétní službu. Přitom umění komunikovat bude kvalifikací prvořadou a nejvíce vyhledávanou.

Nepříjemné bude stírání hranice mezi pracovní dobou a volným časem. Lidé budou zaměstnavateli či klientovi k dispozici také o víkendech a svátcích, ale na druhou stranu během doby, kterou dnes chápeme jako pracovní, si klidně odskočí na nákupy (přes internet) nebo k televizi (na požádání), případně si zahrají nějakou videohru (na služebním PC).

Jak budeme komunikovat

„Inovace komunikačních technologií dosud postupovaly nejrychleji a také se nejrychleji šířily. Mobilní telefony a internet jsou toho jasné důkazy. Své vysoké inovační tempo si udrží nejméně do roku 2010,“ říká Igal Brightman.

Přístup k fixní nebo mobilní komunikační infrastruktuře získá polovina lidstva. Stále více organizací i soukromých osob bude disponovat širokopásmovým připojením. Mobilní telefonie získá dominanci nad službami fixních sítí, zejména ve vyspělých zemích, méně oblíbený bude protokol VoIP. Rozvine se 3D technologie, ale zájem o její využívání nebude nijak masový. Zato hlasová komunikace určitě neomrzí. Naopak, do konce desetiletí hlasový provoz ještě vzroste. Jednak proto, že stoupne počet lidí, kteří k ní budou mít přístup – stamiliony obyvatel rozvojových zemí si zavolají poprvé v životě – a jednak proto, že cena za tuto službu klesne. Standardem se stane videotelefonování.

Díky průniku digitálních technologií do různých přístrojů a zařízení výrazně vzroste vzájemná komunikace mezi stroji (M2M). Bude se to týkat desítek milionů automobilů, jimž například bude možné prostřednictvím mobilní sítě poskytovat vzdálenou údržbu a opravy. Odhaduje se, že 5 % televizních přijímačů bude širokopásmově připojeno k síti a bude komunikovat s dodavatelem programů, ale také třeba s inzertní agenturou, která spustí na obrazovku nejvhodnější individualizovanou reklamu. Radiofrekvenční identifikace bude podávat informace o skladových zásobách výrobků, jejich expedici a dodání.

Jak budeme studovat

ICT dobrého učitele nenahradí, ale výborně ho doplní. Student vybavený osobním počítačem se stane normou. Bude na něm sledovat výukové programy, včetně výkladu a animací, jeho prostřednictvím bude procvičovat látku i skládat zkušební testy. Širokopásmově přenášené lekce rozšíří učiteli auditorium studentů. Školní intranety propojí učitele s rodiči jejich žáků.

Jedním z hlavních studijních programů, a to už od prvních tříd, bude počítačová gramotnost a umění komunikace. Odborníci na vzdělání se ale přesvědčí o tom, že tyto nové dovednosti nemohou vytlačit triviální znalosti – čtení, psaní a počítání. Stejně tak by nemělo vymizet ani vzdělávání v kritickém myšlení a výuka základních paměťových znalostí. Na druhou stranu hrozí, že mnozí studenti nahradí připojeným počítačem školní docházku. Učitelé i státní orgány budou muset řešit množící se případy zneužívání ICT ke švindlování při zkouškách a testech, podobně jako plagiátorství při tvorbě absolventských prací. Mohlo by se stát, že v roce 2010 se školy vrátí ke zkušebním pracím psaným rukou na papíře – kvůli identifikaci autora.

Jak se budeme bavit

Televize přečká všechny novoty a udrží si nejvíce pozornosti, pokud bude interaktivní, s velkoplošnou obrazovkou s velkým rozlišením a bude schopna ukazovat program na přání čili bude širokopásmově připojena k síti. Alternativ ale zůstane víc. Mnohým divákům postačí, když si budou moci objednat DVD s oblíbeným filmem, které jim doručí pošta až příštího dne. A mnoho lidí také bude prostě líných na to, aby si sami poskládali svůj program, takže profesionální programoví ředitelé televizních stanic o práci nepřijdou. Pravdou je, že dnes se člověk dívá na televizi průměrně 24 hodiny týdně a sestavit si na tak dlouhou dobu individuální program by si vyžádalo poměrně dost času a úsilí. Ne každý ho tímto směrem napře. To se v adekvátní míře týká i rozhlasového vysílání. Velkou oblibu si získají menší programové formáty. Jednotlivé pořady se zkrátí na několik minut, aby byly vhodnější pro vysílání do mobilů, televizí v dopravních prostředcích a MP3 přijímačů. Krátit programy si budou moci i sami posluchači.

Někteří odborníci se domnívají, že mnoho lidí stejně dlouhou dobu, jakou dnes tráví u televize, bude v roce 2010 trávit u svého počítače. Budou sledovat obsahy různých webových stránek, vytvářet vlastní blogy, ukazovat si s přáteli fotografie a domácí videa. Dá se také očekávat velký rozmach trhu počítačových a video her. K ovládání virtuálního hráče bude zapotřebí pohybu hráče skutečného, takže videohry se stanou zdravou fyzickou aktivitou a budou je hrát i dospělí. Třešničkou na dortu videozábavy pak budou třírozměrné projekce s užitím zvláštních brýlí.

Jak se budeme bránit

Rozšiřování ICT do běžného života s sebou přinese také obrovské množství virů, červů a dalších škodlivých programů. Začnou pronikat do přístrojů, strojů a zařízení, kam dosud nemají přístup, automobily počínaje a domácí televizí konče. Škody, které způsobí, výrazně vzrostou, stejně jako náklady na obranu proti nim. Ta bude muset být účinnější než dnes.

Další poznatky z průzkumu:

  • V roce 2010 budou elektronické součástky tvořit až 40 % ceny automobilu.
  • 27 % automobilů bude vybaveno technologií Bluetooth.
  • V Evropě, USA a jihovýchodní Asii přibude 150 milionů PC, v rozvojových zemích dalších 566 počítačů. V roce 2010 budou na světě celkem 1,3 miliardy počítačů.
  • Objem hlasové komunikace po telefonu vzroste z 9 na 12 bilionů minut ročně. Globálně se na tomto provozu budou podílet fixní linky 30 %, mobilní sítě 60 % a 10 % připadne na VoIP, ty ale získají jen 5% podíl na tržbách za hlasové služby.
  • V roce 2010 bude v provozu 490 milionů mobilních širokopásmových připojení.
  • Komunikace M2M dnes generuje tržby ve výši 50 mil. USD ročně, na konci desetiletí to bude 200 milionů dolarů.