Hlavní navigace

Strategie ČSA 2009 – 2013: ČSA vydělají 1 miliardu korun

České aerolinie představují rozvojovou Strategii na roky 2009 – 2013, která počítá s dalším intenzivním růstem a upevněním pozice. České aerolinie budou investovat do modernizace flotily (do roku 2012 využita opce na osm nových letadel rodiny A320 Family), zvýší nabízenou sedačkovou kapacitu o 11 %, zvýší obchodní výkonnost a sníží interní náklady, tzv. „výrobní cenu“ jedné letenky o 10 eur. Cílem strategie ČSA 2009 - 2013 je vnitřně efektivní letecká společnost, která při srovnatelné velikosti (počtu zaměstnanců i letadel) dokáže vydělat cca 5 % marže z obratu. Pro roky 2009 - 2013 plánuje zisk, který by měl poprvé v novodobé historii uhradit veškeré ztráty z minulých let.

Sdílet

Strategie navazuje na úspěšné plnění Strategie OK 2006 – 2008, která byla krizovým plánem záchrany a stabilizace společnosti a která proto obsahovala i jednorázové operace, jako např. divestice a sales and lease back letadel. „Hrozba bankrotu je odvrácena, základní cíl Strategie OK 2006 – 2008 je splněn a dokonce významně překročen. České aerolinie zvládly své ekonomicky složité období,“ řekl prezident Českých aerolinií Radomír Lašák a dodal, „Našim dalším velkým cílem je uhradit kumulované ztráty z minulosti, zajistit zdroje na nová letadla, investovat do provozu a mít na účtech hotovost jako finanční rezervu. Prostě – být trvale v zisku, to znamená vydělávat peníze.“

Vyšší výnosy za lepší služby

Obchodním cílem pravidelné přepravy Českých aerolinií je udržení 50procentního podílu na prémiovém trhu a získání 20procentního podílu na trhu low cost v Praze prostřednictvím Click4Sky.com. České aerolinie se budou i nadále orientovat na obchodní klientelu a pro ni zkvalitňovat svůj produkt. Cílem charterové přepravy pod značkou České aerolinie je dosažení 50procentního podílu na nepravidelné přepravě v ČR. I nadále chce přitom zhruba 60 procent výnosů generovat v ČR a zbývajících 40 procent v zahraničí, kde není zcela pokryta poptávka po kvalitní charterové přepravě (např. Irsko, Španělsko nebo Itálie).

Nižší náklady díky jednodušším, rychlejším postupům

Cílem je snížit interní náklady na jednu letenku, tzv. „výrobní cenu“ letenky o 10 eur. České aerolinie neplánují plošné propouštění zaměstnanců, ani tlumení vedlejších aktivit. Vyšší efektivity dosáhnou změnou postupů, procesů a další kontrolou veškerých nákladů, tlakem na subdodavatele i na vnitřní efektivitu. K tomu přispějí i tři velké projekty odstartované v roce 2008.

SAS, MRO a O&D – investice do vnitřní efektivity

Výrazně nižší rezervační a prodejní náklady přinese nový komplexní airline systém (projekt SAS), který se v Českých aeroliniích postupně zavádí. Nahradí 13 současných systémů a přinese v průběhu pěti let úsporu v řádu miliardy korun. Další významné zlepšení vnitřních procesů a zejména efektivnější fungování údržby letadel si společnost slibuje od systému MRO (Maintenance, Repair and Overhaul), jehož cílem je zkrátit dobu údržby až o 20 procent a snížit skladové zásoby. Prodej a marketing bude zavádět moderní model cenotvorby O&D (Origin and Destination), který navazuje na projekt SAS a dokáže definovat optimální cenu v daném čase pro dopravce i klienta.

Čistý zisk za rok 2007 dosáhl 207 milionů korun

Audit za rok 2007 potvrdil očekávané výsledky. České aerolinie dosáhly čistého zisku 207 milionů korun. Provozní výnosy vzrostly meziročně o procento na 23,779 miliardy korun a provozní náklady dosáhly 23,527 miliardy korun. Přepravní výnosy Českých aerolinií se zvýšily o téměř 6 procent (po očištění kurzových rozdílů). České aerolinie v roce 2007 investovaly 1,4 miliardy korun do nových letadel a splatily 1 miliardu korun provozních úvěrů. Podařilo se také dodržet závazky plynoucí z kolektivních smluv z minulých let a uzavřít nové kolektivní smlouvy na období 2008 – 2010.

Provozní hospodářský výsledek Českých aerolinií je za leden až duben 2008 lepší o 180 milionů korun oproti plánu

V hospodaření za první čtyři měsíce roku 2008 jsou České aerolinie na úrovni plánovaného hospodářského výsledku. Společnost v období zimní, tzv. nízké sezóny plánovala hospodářský výsledek na úrovni –453 milionů korun a vykázala ztrátu 444 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2007 byl provozní hospodářský výsledek lepší o téměř 300 milionů korun. Provozní výnosy dosáhly za první čtyři měsíce 6,657 miliardy korun a meziročně se zvýšily o téměř dvě procenta. Naopak provozní náklady (zahrnující i ceny LPH) za stejné období se podařilo meziročně snížit o 2,6 procenta na 7,046 miliardy korun. Vyšší ceny LPH jsou zatím mimo jiné kompenzovány snižováním ostatních provozních nákladů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).