Hlavní navigace

Stavebnictví zpomalilo

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu meziměsíčně reálně o 1,5 % nižší. Meziročně vzrostla ve stálých cenách o 1,4 %. Stavební úřady vydaly 10 203 stavebních povolení; jejich počet meziročně poklesl o 18,2 %. Orientační hodnota povolených staveb byla 25,6 mld. Kč.

Sdílet

Celková stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu meziměsíčně reálně o 1,5 % nižší. Trend meziměsíčně klesl o 0,5 %.

Celková stavební produkce v květnu meziročně vzrostla ve stálých cenách o 1,4 % a očištěná od sezónních vlivů byla vyšší o 5,0 %. Zpomalení tempa růstu stavební produkce bylo diferencované. Výrazně zpomalilo tempo stavebních prací na inženýrských stavbách (pokles proti květnu 2006) zejména z důvodu obtíží při jejich přípravě a financování. Určitý vliv měla i vyšší meziroční srovnávací základna. Tempo růstu stavebních prací na stavbách pozemního stavitelství také zpomalilo, stále však zůstalo dvouciferné, což souviselo s pokračující intenzivní výstavbou obchodních center, logistických areálů a bytů. Zpomalení růstu stavební produkce bylo rovněž ovlivněno zhoršením plynulosti dodávek základních stavebních a izolačních materiálů a nedostatkem některých odborných stavebních profesí.

Stavební práce podle dodavatelských smluv u podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých cenách o 0,8 %. Nová výstavba, rekonstrukce a modernizace zaznamenaly růst o 1,3 % (příspěvek 1,1 procentních bodů), v tom pozemní stavitelství vzrostlo o 14,4 % (příspěvek 6,9 p.b.) a inženýrské stavitelství pokleslo o 15,4 % (příspěvek –5,8 p.b.). U oprav a údržby stavební práce klesly o 11,3 % (příspěvek –1,3 p.b.). Pokles o 21,2 % zaznamenaly ostatní práce (příspěvek –0,1 p.b.). Stavební práce v zahraničí se meziročně zvýšily o 40,9 % (příspěvek 1,1 p.b.).

Počet zaměstnanců ve stavebních firmách, které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 1,8 %*) proti květnu roku 2006. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců byla 22 559 Kč a meziročně se zvýšila o 9,2 % (reálná mzda vzrostla o 6,6 %). Průměrná hodinová mzda byla 142 Kč a proti stejnému období 2006 vzrostla o 12,6 %. Produktivita práce na jednoho zaměstnance se zvýšila o 2,7 %. Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu vzrostla o 5,9 %.

Stavební úřady v květnu 2007 vydaly 10 203**) stavebních povolení (v tom 5 502 pro nové stavby a 4 701 pro změny dokončených staveb). Počet stavebních povolení meziročně poklesl o 18,2 %.

Orientační hodnota staveb povolených v květnu 2007 byla 25,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2006 klesla o 50,5 %. Pokles u nebytových budov a ostatních staveb byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou (v květnu 2006 byla vydána stavební povolení s vysokou orientační hodnotou na modernizace a rekonstrukce v energetice a na výstavbu dálnic). Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 17,4 mld. Kč (pokles o 27,1 %, příspěvek –12,5 procentního bodu). Změnou dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 8,2 mld. Kč (pokles o 70,4 %, příspěvek –38,0 p.b.). Orientační hodnota u staveb bytových budov ve srovnání se stejným obdobím 2006 se mírně zvýšila (růst o 0,2 %, příspěvek –0,03 p.b.).

Stavebními úřady byla povolena výstavba 3 535 bytů, což bylo o 322 bytů méně než v květnu 2006 (pokles o 8,3. %). Z toho novou výstavbou vznikne 2 914 bytů (o 244 bytů méně) a změnou dokončených staveb 621 bytů (o 78 bytů méně). Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 7,7 mld. Kč.

Stavební úřady dále povolily výstavbu budov s podlahovou plochou 790,8 tis. m2 (růst o 4,3 %), v tom u bytových budov klesla o 9,4 % a u nebytových budov se zvýšila o 23,1 %. Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 124,4 m2 s orientační hodnotou 20,0 tis. Kč za 1m2.

***

Podle údajů zveřejněných Eurostatem v dubnu 2007 v EU 27 meziročně vzrostla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,6 %, z toho pozemní stavitelství o 6,0 % a inženýrské o 9,5 %. Z členských států, za které byla data dostupná, se ISP nejvýše zvýšil v Rumunsku o 36,2 %, Polsku o 33,5 %, Slovensku o 13,4 % a Německu o 0,2 %. Nejvyšší pokles ISP o 3,6 % byl v Portugalsku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).