Hlavní navigace

Stanovisko VZP ČR k Úrazové nemocnici Brno

V současné době stále ještě probíhají diskuze ohledně přesunu Úrazové nemocnice do FN Brno. VZP ČR se účastnila jednání komise, kde byl účasten i zástupce města Brna a zástupce JmK, která v průběhu roku 2007 posuzovala dopady na poskytování zdravotní péče v Brně a spádové oblasti v souvislosti s tímto přesunem.

Sdílet

VZP ČR vždy deklarovala, že veškerou poskytovanou péči zajistí a bude ji nadále hradit, a to v minimálně stejném rozsahu tak, aby nedošlo k žádnému výpadku péče. V případě traumatologické i další péče, která je zatím poskytována v ÚN, jakmile dojde na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví k přesunu kapacit do FN Brno, VZP nasmlouvá zdravotní péči ve stejné kvalitě a objemu u FNB. Pokud jde o ostatní výkony mimo traumatologických, budou nasmlouvány buď přímo ve FNB nebo u dalších stávajících poskytovatelů na území města Brna, se kterými již předběžně jednala.

Současné požadavky medicíny i ekonomiky na poskytování zdravotní péče vyžadují centralizaci specializovaných pracovišť, mezi které traumatologická péče patří. Převodem traumatologických a dalších navazujících kapacit z ÚN do FNB dojde ke zlepšení a zkvalitnění péče, která bude zajištěna komplexně v návaznosti na další specializovaná pracoviště FNB. VZP ČR takové kroky podporuje.

VZP ČR při realizaci smluvní politiky preferuje ta pracoviště, která jsou schopna poskytovat kvalitní péči a splňují veškeré věcné personální a technické vybavení dle Vyhlášky MZ č.331/2007Sb. V současné době bylo nutné, aby některé druhy zdravotních výkonů byly pacientům ÚN v rámci hospitalizace poskytovány v jiných lůžkových zdravotnických zařízení a pacienti za nimi museli být dováženi (jako například vyšetření NMR – nukleární magnetické rezonance). Nově budované pracoviště bude disponovat nejmodernější technikou a bude zajištěno širší spektrum poskytovaných služeb v rámci jedné nemocnice. Pacienti budou mít zajištěn větší komfort s lepší dostupností veškerých nutných a souvisejících druhů péče.

Pokud se hovoří o případném převodu ÚN do správy města Brna, k dnešnímu dni jsme nebyli představiteli města o této variantě písemně informováni a nebyl předložen ani žádný záměr pro fungování nemocnice pod správou města Brna. V případě, že bude převod rozhodujících kapacit uskutečněn a objeví se zájem na provozování ÚN v jiné podobě, vyvstane otázka, zda-li tato nová kapacita bude mít místo v nové podobě sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Přitom podle našich informací je převod ÚN uskutečňován z důvodu dopravní dostupnosti, stavu budov ÚN a zejména z důvodu zkvalitnění a komplexního zajištění péče o pacienty.

VZP ČR nepředpokládá vynakládat finanční prostředky na financování dalšího traumatologického centra nebo financování nových lůžkových kapacit, tedy nepředpokládá takový projekt hradit. Stávající kapacitu lůžkové péče v Brně považujeme za více než dostačující pro zajištění kvalitní zdravotní péče. Současný trend moderní medicíny není v budování dalších lůžkových kapacit, ale ve zkvalitňování technického přístrojového vybavení a využívání moderních postupů při léčbě, které mnohdy výrazným způsobem zkracují délku pobytu pacienta na lůžku.

Z pohledu pojišťovny a zajištění péče pro své klienty považujeme vybudování moderního traumacentra a přesun stávajících týmů odborníků, které si za dobu fungování ÚN získaly vysoký odborný kredit za správný směr, což bude pro obyvatele Brna, Jihomoravského kraje a ostatních občanů velkým přínosem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).