Hlavní navigace

Stanovisko Hutnické zaměstnanecké pojišťovny k jednáním s ČNZP

HZP se jako jedna z finančně nejstabilnějších zdravotních pojišťoven nikdy nevyhýbala jednání s jinou zdravotní pojišťovnou, která má blízko k českému průmyslu, o vytvoření silné zdravotní pojišťovny, schopné zajišťovat zdravotní péči a nabízet své produkty na celém území ČR. Cílem je vytvořit silnější subjekt, který by byl založen, stejně jako původní zaměstnanecké pojišťovny, na úzké spolupráci s českým průmyslem. V tomto kontextu HZP nepopírá, že o vzniku takové zdravotní pojišťovny jedná s ČNZP.

Sdílet

HZP se domnívá, že zdravotní pojišťovna českého průmyslu – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – může dlouhodobě prosperovat lépe, než izolovaně působící dnešní zaměstnanecké pojišťovny. Díky úsporám z rozsahu a uvážlivému hospodaření v minulých letech bude schopna nabídnout jistotu smluvního vztahu a garanci včasných úhrad zdravotnickým zařízením a pojištěncům na území celé ČR. V této souvislosti je nutno upozornit, že zdravotní pojišťovny jsou už nyní nuceny v rámci krizových opatření resortu zdravotnictví omezovat zdroje pro vlastní provoz a preventivní programy.

HZP se domnívá, že zdravotní pojišťovna českého průmyslu zůstane na trhu i po případné reorganizaci zdravotního pojištění v příštích letech, tak jak ji avizují úvahy politiků. Vývojové trendy odrážející zkušenosti okolních zemí vedou k úpravám organizace zdravotního pojištění, k menšímu počtu zdravotních pojišťoven působících na trhu v ČR. HZP chce i do budoucna hrát významnou roli na trhu zdravotního pojištění a jednou z možností je spolupráce na vytvoření větší zdravotní pojišťovny zaměřené na segment průmyslu. Český průmysl vytváří tradiční hodnoty a jeho zaměstnanci si zaslouží vznik velké, celostátně působící zdravotní pojišťovny nabízející kvalitní služby, podobně jako je tomu v jiných resortech, například v sektoru bank a finančních institucí.

Jde o dlouhodobý projekt, který nesouvisí s připravovanými legislativními návrhy MZ, pozměňovacími návrhy některých poslanců, které právě projednává sněmovna. Vznik pojišťovny zaměřené na český průmysl není možné uspěchat, a pokud dojde k dohodě na vzniku takové pojišťovny, je možno začátek realizace projektu očekávat až na podzim, nebo na začátku příštího roku.

HZP není nijak provázána se skupinou Agel a zásadně odmítá, aby takové spojení bylo uměle vytvářeno. Skupina Agel nemá žádný majetkový podíl v HZP ani ve Zdravotní pojišťovně Agel. Zdravotní pojišťovna Agel (ZP Agel) zanikne bez likvidace k 1. 7. 2009 a HZP pouze přebírá její kmen pojištěnců, pohledávky a závazky. Od 1. 7. 2009 bude již existovat pouze HZP.

Třinecké železárny, jejichž jeden z majitelů je zároveň jedním z majitelů skupiny Agel, stály v roce 1992 u zrodu HZP a poskytly cizí zdroje na její rozjezd, stejně jako desítky jiných průmyslových podniků na rozjezd jiných pojišťoven. HZP byla zapsána do Obchodního rejstříku 1. listopadu 1992 a vznikla jako jedna z prvních zaměstnaneckých pojišťoven v zemi. Zřizovateli byly tehdejší státní podniky Vítkovice, Třinecké železárny, Nová huť, Hutní montáže, ŽDB a Válcovny plechu Frýdek-Místek. Za jedinou souvislost lze tedy považovat skutečnost, že jedním ze spolumajitelů Třineckých železáren, které stály při vzniku HZP, je majoritní vlastník skupiny Agel. S ČNZP jedná o vzniku České průmyslové pojišťovny pouze HZP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).