Hlavní navigace

Stanovisko České republiky k integraci hypotečního úvěru v rámci EU

Ministerstvo financí vypracovalo na základě odborných konzultací se zástupci příslušných ministerstev, České národní banky, České bankovní asociace a spotřebitelských organizací pozici České republiky ke konzultačnímu dokumentu Evropské komise s názvem Zelená kniha - Hypoteční úvěr v EU. V dokumentu vyjadřuje Ministerstvo financí názory na čtyři základní oblasti, které byly identifikovány Evropskou komisí jako problematické pro další harmonizaci hypotečního trhu v EU – ochrana spotřebitele, právní otázky, zajištění a financování hypotečního úvěru.

Sdílet

„MF klade velký důraz právě na posílení transparentnosti na trhu hypotečních úvěrů a na ochranu spotřebitele. Chceme, aby informace poskytnuté klientovi před podpisem smlouvy byly po určitou dobu závazné a zájemce o úvěr si tak mohl jednoduše porovnat různé nabídky,“ říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Tyto předsmluvní informace obdrží klient od poskytovatele hypotečního úvěru v momentu, kdy projeví zájem o hypoteční úvěr. „Důležité také je, aby klient dostal jasné a úplné informace o rizicích a dopadech neplnění svých závazků,“ dodává Tomáš Prouza.

Nemalá pozornost je věnována ze strany MF i otázkám přeshraničního poskytování hypotečních úvěrů a institutu Eurohypotéky, které povedou k dalšímu zvýšení konkurence a nabídky nových produktů v rámci českého hypotečního trhu. „Takzvaná eurohypotéka se bude řídit jednotnými pravidly v rámci celé Evropské unie, takže klient bude moci podle stejných předpisů žádat o hypotéku u české, německé i anglické banky. Tento režim by měl podle analýz Evropské komise přinést snížení cen hypoték v rámci celé EU,“ zdůrazňuje Tomáš Prouza. Analýza Evropské komise došla k závěru, že přínosy navrhovaných změn jen do roku 2015 dosáhnou 94,6 miliardy EUR. „Tyto změny se odrazí jak ve vyšší spotřebě domácností a růstu HDP, tak i v rychleji rostoucím a zlepšujícím se bytovém fondu,“ říká Tomáš Prouza.

Zájmem České republiky je podporovat snahy vedoucí k integraci hypotečního trhu, k maximalizaci jeho efektivity a ziskovosti při zachování vysoké míry ochrany zájmů spotřebitele a efektivního konkurenčního prostředí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).