Hlavní navigace

Stane se voda novým investičním hitem?

ČSOB Asset Management je lídrem českého trhu v nabídce tzv. sociálně odpovědných investičních strategií, které si kladou za cíl přinášet jak výnos, tak také podporovat obecný prospěch společnosti jako celku. Celková výše aktiv vložených do společensky odpovědných investic pod správou ČSOB činila k 30. 6. 2007 více než 1,6 mld. Kč.

Sdílet

Jednou z nejzajímavějších investičních příležitostí v této oblasti je voda a odvětví na ni navázané. V těchto dnech probíhá upisování již druhého otevřeného akciového fondu – ČSOB Vodního bohatství 2. „Objem vložených finančních prostředků v něm k dnešnímu dni činil 504 mil. Kč. Jde o úspěšné pokračování ČSOB Fondu vodního bohatství 1, který byl založen a upsán na jaře tohoto roku a ke dnešnímu dni spravuje aktiva ve výši přesahující 883 mil. Kč,“ doplňuje údaje Jan Barta, generální ředitel ČSOB Investiční společnosti.

Investice do vody přináší zajímavá zhodnocení. Průměrná výkonnost Palisades Water Indexu (Globálního indexu sektoru vody) v posledních třech letech byla 21 %, zatímco Globální index byl překonán v průměru o 10 %. „Ukazuje se také, že sociální odpovědnost a investiční výnos nejdou proti sobě, “ hodnotí statistiky Barta. Jeho slova potvrzuje i studie Financial Analyst Journalu, podle které není výkonnost fondů založených na společensky odpovědných investicích statisticky odlišná od standardních fondů. Zmiňované akciové fondy zaměřené na odvětví vázané na vodu pracují s portfoliem firem zabývajícími se čištěním, odsolováním nebo distribucí vody.

V čem je voda vzácná:

  • 97 % je mořská voda
  • pouze 1 % z celkových světových zásob je voda, kterou čerpáme k spotřebě (sladká voda mimo ledovců)
  • jen 0,3 % je voda k okamžité spotřebě
  • v současné době již 86 % světové populace trpí nedostatkem pitné vody
  • odborné analýzy varují, že bez dodatečných investic do nových technologií a infrastruktury a při zvyšujícím se trendu spotřeby vody v roce 2050 přes 2 miliardy lidí bez vody

Společensky odpovědné fondy

  • poprvé se objevily v USA v druhé polovině 80tých let
  • KBC uvedla svůj první sociálně odpovědný fond v roce 1992. V této oblasti je KBC lídrem belgického trhu a jedním z nejvýznamnějších evropských hráčů s 25 fondy s aktivy přesahující 4 miliardy EUR a tržním podílem 51 procent.
  • ČSOB uvedla svůj první sociálně odpovědný fond v 01. 02. 2007 a v současné jich spravuje celkem 6.
  • v Evropě existovalo k červnu loňského roku zhruba 380 významných společensky odpovědných fondů spravujících aktiva v objemu 105 mld. EUR. V USA přesahovalo jmění v těchto typech fondů 5 trilionů USD.
  • podle dostupných statistik rostl např. v USA v letech 2001–2003 objem majetku v jejich správě ročně o 19 %, zatímco standardní fondy více-méně stagnovaly.

Definice společensky odpovědných fondů ukládá jejich portfolio manažerům generovat optimální zhodnocení a současně obecný prospěch (environmentální, sociální, hodnotový, pracovně-vztahový, produktový). Firmy zařazené do portfolia musí náležet k nejlepším v daném sektoru. Vyloučeny jsou firmy nedodržující práva zaměstnanců, sázkařské firmy, provozovatelé kasín a loterií, tabákové firmy, výrobci zbraní nebo jaderná energetika. Sociálně odpovědné fondy používají dvě investiční strategie nebo jejich kombinace. Jde jednak o individuální výběr titulů s cílem vyloučit ty, jejichž emitenti se prohřešují proti ústředním hodnotám společensky odpovědného investování. Druhým typem strategie je tzv. shareholder advocacy, resp. intervenční investování, kdy se vlastníci akcií snaží ovlivnit chod společnosti. KBC jako základ své investiční strategie používá metodu individuálního výběru s tím, že do portfolia fondů vybírá pouze 40 % nejlepších společností v relevantních sektorech. Objektivitu a nezávislost výběru zaručuje externí výběrová komise složená z expertů, analytiků a akademiků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).