Hlavní navigace

Správkyně Union banky M. Huserová využije všechny opravné prostředky proti svému odvolání

OSTRAVA – Konkursní správkyně Union banky Michaela Huserová využije všechny dostupné opravné prostředky proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o svém odvolání z funkce. Ve svém postupu při vedení konkursu nespatřuje pochybení a proti rozhodnutí olomouckého vrchního soudu podá dovolání k Nejvyššímu soudu a rovněž ústavní stížnost. „Proti usnesení vrchního soudu v tuto chvíli stojí právní názor čtyř na sobě nezávislých advokátních kanceláří. Jsou známé i precedenty,“ řekla v reakci na rozhodnutí vrchního soudu Huserová. Nejvyšší soud totiž již ve shodné věci v případě jiného konkursu jednal a ve svém nálezu dospěl k opačnému stanovisku, než nyní vrchní soud.

Sdílet

Vrchní soud rozhodnutí zdůvodnil tím, že správkyně zpeněžovala majetek, který nebyl zapsán do soupisu konkurzní podstaty, založeného v konkurzním spise. Rozhodnutí vrchního soudu ale nemá oporu v zákoně. Zákon o konkursu a vyrovnání totiž výslovně neukládá konkursním správcům založit soupis majetku do konkursního spisu, nestanovuje ani žádný termín, ani podobu soupisu. Vrchní soud zvolil na základě svého dovození nejtvrdší možnou sankci, tedy rovnou odvolání SKP. Touto logikou by mohla být odvolána většina správců konkurzních podstat.

Po prohlášení konkursu Huserová samozřejmě pořizovala dílčí soupisy majetku úpadce a na krajský soud, tedy do konkursního spisu, byl soupis logicky předán po revizi majetku, doplněních a v okamžiku, kdy byl úplný. Ale soupis existoval, jen nebyl (do 5. března 2004) založen v konkursním spise, což ale zákon neukládá.

Nebyl tedy prodáván žádný majetek nezapsaný v soupise. Na veškeré prodeje majetku z Union banky bylo vždy nejprve vydáno usnesení krajského soudu a správkyně konkursní podstaty neprodávala nic bez předchozího souhlasu věřitelského výboru.

Za rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci stojí pouze jeden člověk. Je jím Roman Světlý, muž zastupující věřitelku Lenku Urbánkovou s pohledávkou v hodnotě 714 korun, kterému jiný soud nedávno uložil omluvit se Huserové a věřitelům Union banky za to, že na hlavičkovém papíře Komory ekonomických a právních specialistů (KEPS) rozesílal dopisy s nepravdivými údaji o průběhu konkursního řízení, zaslal vrchnímu soudu účelově formulovaný podnět k odvolání správkyně kvůli údajnému problému se soupisem a prodejem majetku z konkursní podstaty. Správkyně konkursní podstaty

R. Světlý zjevně sázel na fakt, že není v silách vrchního soudu, neobeznámeného detailně s konkursním spisem, zorientovat se ve 26 šanonech se zhruba deseti tisíci stránkami textu. Současně využil nejednoznačného znění zákona, který přesně nestanoví podobu, způsob a místo uložení soupisu konkursní podstaty. Soud na základě podání R. Světlého vydal obsáhlé usnesení, v němž se mimo jiné uvádí „…z konkursního spisu vyplývá jinak vysoce erudovaný a precizní výkon činnosti správkyně konkursní podstaty, včetně důkladného a přehledného zpracovávání podkladů pro věřitelský výbor i pro konkursní soud….“ Vrchní soud nicméně dovodil, že SKP porušila své povinnosti správce, přestože rozhodnutí nemá oporu v zákoně.

Světlý se na ni nikdy neobrátil se stížností nebo podnětem ke zhruba 700korunové pohledávce jeho klientky paní Urbánkové a motiv jeho jednání tak není jasný. Pokud si ale někdo myslí, že svou podivnou aktivitou vrátí konkurs Union banky do ústeckého scénáře, tak je na omylu, zdůraznila správkyně.

Věřitelský výbor, konkursní soudce a dozorující státní zástupce už v minulosti zamítli požadavky R. Světlého na výměnu správkyně konkursní podstaty Union banky jako neopodstatněné. K podnětům R. Světlého, že údajně docházelo k prodeji majetku mimo dohled věřitelů a soudu, tyto orgány konstatovaly, že po prohlášení konkursu správkyně konkursní podstaty pořizovala dílčí soupisy konkursní podstaty a celkový úplný soupis byl v pořádku předán na krajský soud po revizi majetku, doplněních a celkové kompletaci v březnu 2004. O všech krocích s tím spojených byl ostravský krajský soud informován a správkyně nerozhodovala bez souhlasu věřitelského výboru, jenž reprezentuje 80 procent všech pohledávek věřitelů Union banky.

Na R. Světlého podala správkyně M. Huserová v průběhu konkursu Union banky opakovaně trestní oznámení a také žalobu na ochranu osobnosti. V té už padlo pravomocné rozhodnutí. Soud dal jednoznačně za pravdu M. Huserové a nařídil R. Světlému, aby se omluvil správkyni konkursní podstaty i věřitelům. Ty totiž uvedl mimo jiné v omyl tím, že je nabádal, aby se připojili k žalobě na vymáhání neexistující stamiliónové škody po správkyni konkursní podstaty a věřitelském výboru. Současně je mátl také používáním statutu KEPS, která však nezastupuje žádného věřitele Union banky. (Podrobné stanovisko Union banky k opakovaným aktivitám R. Světlého k dispozici na www.union.cz)

Union banka má na 75 tisíc věřitelů, některé s pohledávkami v řádech až sta miliónů korun či miliard korun, kteří jsou s průběhem konkursního řízení spokojeni. Kromě R. Světlého si nikdo z věřitelů nestěžuje a nenavrhuje odvolání správkyně konkursní podstaty. Mezi své oprávněné věřitele Union banka už dva roky po prohlášení konkursu rozdělila celkem 3,02 miliardy korun. Třemi přezkumnými jednáními prošlo 74 946 pohledávek v celkovém objemu 19,003 miliardy korun. Správkyně konkursní podstaty M. Huserová uznala pohledávky ve výši 15,141 miliardy korun. Průběh konkursního řízení zaručuje nadprůměrný výnos. Průměr výnosu z konkursů v ČR je 3 až 5 procent. Union banka vyplatí celkově okolo 34 procent.

Oldřich Babický, tiskový mluvčí Union banka, a. s. „v likvidaci“ 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).