Hlavní navigace

Spořitelna opět neplní své sliby

Banka, jež před časem odmítala vyplatit slíbenou mimořádnou prémii studentům, využívajícím účet s režimem Sporostudent, se zřejmě znovu zdráhá plnit své sliby. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky nyní eviduje stížnosti lidí, kteří se cítí poškozeni nesplněnými sliby, jež svým klientům dával Penzijní fond České spořitelny, jehož jediným akcionářem je Česká spořitelna. Stejně jako u produktu Sporostudent je spornou částkou 10 000 korun.

Sdílet

V minulých letech nabízel prostřednictvím letáků Penzijní fond České spořitelny, a. s., pozůstalým blízkým osobám možnost získat v případě smrti pojištěného pojistné plnění ve výši 10 000 Kč (pokud by došlo k úmrtí následkem úrazu, mělo se jednat o 50 000 Kč). Podmínkou pro získání této částky bylo uzavření smlouvy, doba pojištění minimálně 12 měsíců a placení měsíčního příspěvku na penzijní připojištění ve výši minimálně 100 Kč.

Avšak od 1. 1. 2001 penzijní fond využil možnost, kterou mu dávají všeobecné obchodní podmínky a pozměnil svým klientům smluvní podmínky tak, že získání finanční částky 10 000 Kč je kromě výše zmiňovaných podmínek vázáno ještě na finanční zůstatek na účtu, který by měl být minimálně 50 000 Kč.

Klienti, kteří se pro tuto službu rozhodli právě na základě možnosti získat pro své blízké finanční částku 10 000 Kč, jsou touto změnou samozřejmě zaskočeni, protože byla provedena bez jejich souhlasu a až po uzavření smlouvy, komentoval problém František Lobovský, předseda Republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS). V některých případech jsou tímto zjištěním zaskočeni až pozůstalí, pro které je tato situace o to těžší, že trpí odchodem svých blízkých.

SOS se na základě podnětů spotřebitelů obrátilo na předsedu představenstva a generálního ředitele Penzijní fondu České spořitelny, a. s., a zároveň na ombudsmana České spořitelny, a. s. Avšak stejně jako v případě příslibu mimořádné prémie k účtu Sporostudent tito představitelé uvádí, že podmínky, za kterých byla slibována částka 10 000 Kč, nebyly součástí smlouvy a je proto možné je jednostranně změnit.

SOS považuje toto odůvodnění za nedostatečné a domnívá se, že veřejný příslib mimořádné výhody je pro jakoukoli společnost závazný, konstatovala Jana Luhanová, která se ve Sdružení obrany spotřebitelů České republiky případem zabývá.

Poradny SOS proto doporučují spotřebitelům, kteří se na ně obracejí v případech, kdy se cítí poškozeni jednáním tohoto penzijního fondu, aby se obrátili se stížností na ombudsmana České spořitelny, a. s., a v případě neúspěchu aby se individuální žalobou u soudu domohli rozhodnutí sporu a respektování práv. Současně SOS vyzývá všechny spotřebitele, kteří se také cítí být poškozeni jednostrannou změnou smluvních podmínek, aby zasílali své dotazy, poznatky a kontakty pro účely případné koordinace v této věci na adresu SOS, Rytířská 10, 110 00 Praha 1; e-mail: luhanova@spotrebitele.info; fax: 224239941.

Ivana Picková,
public relations, Sdružení obrany spotřebitelů České republiky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).