Hlavní navigace

Spolupráce bank a regionálních rad v čerpání evropských dotací

Úvěrová politika, edukace žadatelů o dotace a kurzové riziko byly hlavními tématy prvního zasedání pracovní skupiny finančních institucí a regionálních rad 16. června 2009 v Jihlavě.

Sdílet

Jednání se zúčastnili zástupci Komerční banky, Československé obchodní banky, UniCredit Bank, Českomoravské záruční a rozvojové banky, Raiffeisenbank a zástupci všech sedmi regionálních rad regionů soudržnosti řídících evropské dotace z regionálních operačních programů (ROP).

Iniciování vzniku této pracovní skupiny bylo jedním ze závěrů dubnového kulatého stolu na téma Ohrozí finanční a ekonomická krize čerpání evropských dotací v regionech?

Čtyři důvody odmítnutí úvěru

Bonitu žadatele o dotaci posuzují jak regionální rady, tak i banky, pokud žadatel požádá o úvěr na předfinancování svého projektu. Banky deklarovaly připravenost financovat dotační projekty a shrnuly čtyři důvody pro odmítnutí úvěru: nedostatečné finanční zdraví žadatele, nekvalitní projekt (nesmyslný záměr, problémy s udržitelností apod.), problémy ve výběrovém řízení na banku a krátký čas na posouzení žádosti o úvěr.

Při sledování podílu vlastních zdrojů klienta, dotací a požadovaného bankovního úvěru se obě strany shodují na požadavku vlastních zdrojů klienta ve výši zhruba jedné třetiny způsobilých výdajů projektu. Zatímco regionální rady posuzují především historii žadatele o dotace, banky se soustředí i na souhrn dalších investic svého klienta pro posouzení míry jeho zadluženosti. Bankovní domy při hodnocení berou v úvahu i schopnost managementu, zkušenosti a schopnost plánování investic.

Partnerství bank a regionálních rad

Banky a regionální rady navázaly konkrétní spolupráci v několika směrech. Akutní je součinnost především u edukace žadatelů o dotaci. Regionální rady budou spolupracovat při šíření informacížadatelům a příjemcům dotací. V návrhu je i spolupráce s Českou bankovní asociací a ministerstvem pro místní rozvoj na vydání praktické publikace o investičním plánování, určené především obcím.

Více informací naleznete na stránkách www.jihovychod.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).