Hlavní navigace

Společnosti se stále více zaměřují na řízení daňových rizik

Praha, 8. ledna 2007 – Přísná kontrola a sílící tlak regulačních orgánů na daňová oddělení společností po celém světě mění jejich přístup k finančnímu výkaznictví. Dokládá to celosvětový průzkum společnosti Ernst & Young zaměřený na řízení daňových rizik. Z průzkumu vyplynulo, že hlavním kriteriem úrovně práce daňového oddělení je kvalita daňových informací vykázaných v účetních výkazech a v příloze účetní závěrky a efektivita řízení daňových rizik.

Sdílet

Nezávislého průzkumu pod názvem Daňová rizika: vnější změny, vnitřní výzvy, který se koná každé dva roky, se v roce 2006 zúčastnilo 474 ředitelů daňových oddělení a finančních ředitelů z celého světa. Z odpovědí respondentů mimo jiné vyplynulo, že zatímco doba, kterou daňová oddělení věnují finančnímu výkaznictví, se za poslední dva roky prodloužila o 14 %, u daňového plánování a rutinních úkonů zajišťujících dodržování platné daňové legislativy je tendence opačná, jejich časová náročnost za stejné období poklesla o 8 %, resp. o 13 %. Daňová oddělení tak reagují na změny ekonomického prostředí.

„Vývoj v daňové oblasti je v celosvětovém měřítku velice dynamický. Legislativa jednotlivých zemí se rychle sbližuje, ale ještě rychleji se společnostem daří přebírat zkušenosti v oblasti řízení daňových rizik, založené na kvalitnějším přístupu k daňovému plánování, daňovému účetnictví, interním kontrolám a dodržování daňových zákonů. Dnes se správcům daně, daňovým poplatníkům i jejich poradcům nabízí výjimečná příležitost vzájemně spolupracovat více než kdykoli v minulosti na novém vymezení daňových zásad a na definování legislativního prostředí budoucnosti,“ komentuje Sam Fouad, globální ředitel daňové divize Ernst & Young.

„Náš průzkum ukázal, že rychle se měnící globální ekonomické i daňové podmínky nutí společnosti nově přistupovat k daňovému účetnictví i k řízení daňových rizik,“ říká Dave Boule, globální ředitel poradenských služeb Ernst & Young v oblasti daňového účetnictví a řízení daňových rizik. „Jenom ty společnosti, které budou mít správnou strategii a rozhodnou se investovat do lidských zdrojů a moderních technologií, budou schopny zvládnout rostoucí složitost daňové agendy i její časovou a materiální náročnost,” varuje Boule.

Přes některé dílčí regionální a jiné rozdíly průzkum potvrdil v zásadních oblastech sílící globalizační tendence.

Průzkum přinesl mimo jiné tato zjištění:

  • Nejčastějším zdrojem daňových rizik je jak stále větší složitost daňové problematiky, tak nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří mají tuto oblast na starosti, především nedostatek kvalitních daňových účetních.
  • 54 % respondentů uvedlo, že během posledních dvou let se pozornost, kterou věnují daňovým rizikům, zvýšila.
  • Dvě třetiny respondentů tvrdí, že mají daňová rizika komplexně ošetřena. Mezi nimi převažují společnosti registrované u americké komise pro burzu a cenné papíry SEC (76 %) nad ostatními (59 %). Komplexně ošetřená daňová rizika má podle svého tvrzení 80 % amerických společností, ale jen 59 % evropských a 47 % asijských společností.
  • Pouze 44 % respondentů uvedlo, že jejich daňové oddělení má formálně zdokumentované procesy řízení daňových rizik.
  • Jen každé desáté daňové oddělení z našeho průzkumu zavedlo pravidelné prověrky prováděné interním auditem, které jdou nad rámec legislativních požadavků, jako jsou např. požadavky § 404 amerického zákona Sarbanes-Oxley. Tam, kde takové prověrky proběhly, ve čtvrtině případů ještě před příchodem externích auditorů zjistily zásadní nedostatky.
  • 35 % společností zahrnutých do průzkumu hodlá v následujících 12 měsících s interním auditem těsněji spolupracovat.
  • Drtivá většina dotázaných (90 %) považuje komunikaci mezi daňovým oddělením a vrcholovým managementem za velice dobrou.
  • 52 % respondentů se domnívá, že vliv daňového oddělení v rámci celé organizace se za poslední dva roky zvýšil.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).