Hlavní navigace

Společnosti posilují investice do řízení rizik, nevyužívají však plně přínosy těchto investic

Praha 3. května 2006 – Výsledky nejnovějšího průzkumu provedeného poradenskou společností Ernst & Young ukazují, že společnosti vnímají rostoucí úroveň rizik a plánují během příštích tří let zvýšit své investice do oblasti jejich řízení. Řada z nich však nebude schopna využít přínosy plynoucí z těchto investic, pokud proces řízení rizik dostatečně nepřizpůsobí své podnikové strategii.

Sdílet

Globální průzkum s názvem „Companies on Risk: the benefits of alignment“ (Společnosti o riziku: výhody harmonizace), jehož výsledky zveřejnila společnost Ernst & Young, byl prováděn mezi 441 vedoucími pracovníky významných organizací s rozhodovací pravomocí. Průzkum proběhl celkem v 16 zemích, se zvláštním důrazem na velká finanční centra.

Podle průzkumu více než dvě třetiny (67 %) společností vnímají, že celková úroveň rizik za poslední dva až tři roky vzrostla. Obdobný podíl společností (66 %) plánuje zvýšit v příštích třech letech výdaje spojené s řízením rizik. Celkem 42 % společností odpovědělo, že v pokrytí jejich klíčových rizik stále existují mezery.

Výsledky rovněž naznačují, že ředitelé podniků nechápou vždy plně rizika hrozící v takových provozních oblastech, jako jsou daně či technologie, a že mezi vedoucími těchto provozních oblastí a nejvyšším managementem musí probíhat kvalitnější komunikace. Pouze dvě třetiny dotazovaných pracovníků managementu uvedly, že formální proces vyhodnocení rizik zahrnuje také daňová, technologická, konkurenční a cenová rizika.

Jan Fanta, partner oddělení ekonomického poradenství společnosti Ernst & Young, k tomu uvádí: „Průzkum jednoznačně potvrzuje to, co vidíme i u dobře řízených českých firem: společnosti vnímají rizika a jejich nejvyšší vedení cítí zvýšenou odpovědnost za jejich řízení, což vede k nárůstu investic v této oblasti. Základním úkolem je směřovat tyto zvýšené investice tam, kde přinesou největší hodnotu a zároveň se vyvarovat vytvoření příliš složité nebo příliš formální struktury.”

Přestože harmonizace řízení rizik s cíli podniku je považována za podstatný aspekt úspěšného řízení rizik společnosti, dvě z pěti světových společností nemají formální procesy, na jejichž základě by harmonizace hodnocení rizik se strategií podniku probíhala.

Výsledky průzkumu dále ukazují, že společnosti musejí ještě stále ujít velký kus cesty k tomu, aby byly schopny systém řízení rizik plně zhodnotit. Současně naznačují, že management společností řeší problémy související se sladěním zajištěním jednotlivých činností na provozní úrovni s celkovými potřebami podniku.

Ačkoliv většina organizací již používá základní pilíře dobrého systému řízení rizik, zřejmě si neuvědomuje plnou hodnotu své investice. Ze zprávy vyplývá, že ředitelé podniků by měli zdokonalit stávající systém následujícími způsoby:

  • Opakovaným hodnocením současného systému řízení rizik na základě dotazování na to, jaká jsou hlavní rizika, jak jsou ošetřena a kdo jsou jejich vlastníci
  • Zkoumáním, zda je systém řízení rizik přiměřeně formálně definován.
  • Hodnocením, do jaké míry jsou sladěny cíle společnosti, rizika a kontroly, a zda je systém řízení rizik zaměřen na rizika, která jsou opravdu důležitá.
  • Vybudováním a udržováním dialogu mezi jednotlivými funkcemi v rámci podniku, aby nevznikaly mezery, zbytečné přesahy a aby celý sytém řízení rizik byl konsistentní napříč společností.

Jan Fanta k tomu dodává: „Harmonizace řízení rizik nemusí nutně představovat větší centralizaci, ale implikuje větší integraci jednotlivých procesů ve společnosti. Ze zprávy vyplývá, že vytvoření centralizovaného oddělení řízení rizik může napomoci této integraci, ale v žádném případě by se toto oddělení nemělo stát ´vlastníkem´ rizik; jeho hlavní funkce je v zajištění fungování kontrol a procesů v celém podniku ve vzájemné shodě.“

Další zjištění vyplývající z průzkumu:

  • Úloha ředitelů, finančních ředitelů a širšího vedení se změnila ve smyslu větší odpovědnosti za rizika a jejich řízení.
  • Během příštích 3–5 let bude nutno řešit takové otázky spojené s řízením rizik, jako je integrovanější a systematický přístup, vyjasnění vlastnictví a vybudování „kultury řízení rizik“ v podniku.
  • Mezi klíčové oblasti úspěšného řízení rizik patří jasné vlastnictví rizika (77 %), chápání rizik v rámci celé organizace (76 %) a interní mechanismy komunikace v oblasti rizika (71%).
  • Ke klíčovým oblastem úplného procesu řízení rizik patří provozní riziko (87 %), dodržování zákonů a nařízení (86 %) a účetní výkaznictví (85 %).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).