Hlavní navigace

Společnost ŠkoFIN disponuje nejvyšší úrovní znalosti názvu z leasingových společností, ukázal průzkum Gfk Czech, s.r.o.

[Tisková zpráva] Ve druhé polovině roku 2009 uskutečnila společnost Gfk Czech, s.r.o. průzkum týkající se chování klientů na leasingovém trhu. Hlavním marketingovým cílem společnosti ŠkoFIN je zvýšení tržního podílu na trhu leasingových a úvěrových produktů pro osobní vozy zejména v retailovém segmentu pomocí produktové nabídky, komunikační strategie a distribučních kanálů.

Sdílet

Tento průzkum potvrdil správnost nastavené strategie. U potenciálních zákazníků disponuje ŠkoFIN nejvyšší úrovní znalosti z nabízených finančních společností, spontánně si její jméno dokáže vybavit přes 70 % potenciálních zákazníků a téměř polovina ji jmenuje na prvním místě. V rámci sledovaného konkurenčního pole byl pak ŠkoFIN nejlépe hodnocen z hlediska atraktivity produktů (jednalo se o parametry finanční podmínky, individuální parametry nastavení smlouvy, prodejní síť, stabilita a tradice).

Častěji než konkurenčním společnostem je ŠkoFINu připisována zkušenost, odbornost/pro­fesionalita a z hlediska image je tím nejsilněji diferencujícím prvkem spojení s mateřskou společností.  Společnost ŠkoFIN hodnotí její zákazníci (ve srovnání s konkurencí) výrazně lépe v oblasti klientského přístupu, především v emocionálních atributech. Na spokojenost zákazníků mají kladný vliv především administrativní řízení, komunikace s operátorem a jednání s dealerem/pro­dejcem vozů. U ŠkoFINu klienti oceňují také to, že se jedná o silnou společnost, tradiční, s dlouholetými zkušenostmi, společnost zaměřenou na klienta (vstřícnou, ochotnou pomoci).

Průzkum ukázal v obecných šetřeních nezastupitelnou roli leasingových společností – pro financování vozu ji preferuje 67 % dotázaných, bankovní financování zvolilo nebo preferuje pouze 9 %. Hlavní obecné výhody leasingu klienti spatřují převážně v rychlosti, jednoduchosti služby a její finanční dostupnosti.  Tyto výhody tvořily třetinu důležitosti u oslovených.  B2B segment pak zmiňuje daňové výhody a u úvěru je rozhodujícím prvkem (opět jedna třetina) vlastnictví vozu. Důležitou roli u všech cílových skupin v případě ŠkoFINu hraje značkové financování se zázemím koncernu Volkswagen. O výběru leasingové společnosti rozhodují dvě roviny: (1) rovina vnitřního nastavení (důvěra v leasingovou společnost nebo předchozí zkušenost) a (2) vnější stimul (zajímavá akční nabídka, doporučení prodejce).  

Nejvíce zákazníků sledovaných leasingových společností (celkem 41 %) se rozhodlo pro využití produktu leasingové společnosti z nutnosti – pro nedostatek finančních prostředků (hotovosti). Na tuto situaci je ŠkoFIN připraven a reaguje řešením financování vozů klientům s dotovaným úročením a akční nabídky s nulovým navýšením. Ve větší míře se to týká segmentu B2C (48 %) a majitelů malých vozů (51 %). Jako druhý nejčastější důvod uváděli zákazníci opatrnost – neochotu „vydat se z peněz“ (29 %), potřebu finanční rezervy. Tento důvod je společný všem sledovaným segmentům 16 % zákazníků zná pro své peníze výhodnější zhodnocení než jejich použití na nákup automobilu za hotové. Ve výrazně větší míře se to týká segmentu B2B (35 %) a majitelů velkých vozů (24 %). 13 % zákazníků zvolilo nabídku leasingové společnosti pro její výhodnost. Mezi jednotlivými segmenty nenalézáme významné rozdíly.

Výsledky uvedeného průzkumu ukazují obecné chování klientů na leasingovém trhu a postavení značky ŠkoFIN. Vycházejí ze vzorku tisícovky oslovených respondentů, který  tvořil řidiče mezi 25 a 55 lety, již si pořídili vůz koncernu Volkswagen v posledních 18. měsících nebo se jej chystají pořídit.


Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).