Hlavní navigace

Společnost MasterCard Incorporated zveřejnila své hospodářské výsledky za rok 2011

Sdílet

• Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 514 mil. dolarů čili 4,03 dolaru na rozředěnou akcii bez započtení zvláštní položky

• Čtvrtletní čistý zisk dosáhl výše 19 mil. dolarů čili 0,15 dolaru na rozředěnou akcii po započtení zvláštní položky

• Čisté výnosy za 4. čtvrtletí vzrostly o 20,2 % na 1,7 mld. dolarů

• Hrubý dolarový objem transakcí ve 4. čtvrtletí vzrostl o 16,3 % a objem nákupů o 15,2 %

Praha, 3. února 2012 – Společnost MasterCard Incorporated oznámila své hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2011. Bez započtení zvláštní položky společnost vykázala čistý zisk ve výši 514 mil. dolarů, což představuje meziroční nárůst o 23,7 %, a zisky na rozředěnou akcii na úrovni 4,03 dolaru, tedy meziroční zvýšení o 27,5 %. Po započtení zvláštní položky (výdajů ve výši 495 mil. dolarů po zdanění, souvisejících se soudními spory s obchodníky v USA) společnost vykázala čistý zisk ve výši 19 mil. dolarů, neboli 0,15 dolaru na rozředěnou akcii. Celkové provozní náklady společnosti, její provozní výnosy, efektivní daňová sazba, čistý zisk a čistý zisk na akcii bez započtení zvláštní položky jsou finanční ukazatele vykázané podle jiných účetních standardů než GAAP. V připojených tabulkách jsou porovnány s nejrelevantněj­šími ukazateli GAAP.

Čisté výnosy za 4. čtvrtletí roku 2011 dosáhly výše 1,7 mld. dolarů, což představuje 20,2% nárůst oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku. V přepočtu na konstantní kurz se čisté výnosy meziročně zvýšily o 20,8 %. Největší podíl na tomto růstu mělo:

• 17,5% zvýšení přeshraničních objemů,

• 16,3% nárůst hrubého dolarového objemu vypočteného z místních měn (na 863 mld. dolarů),

• 23,2% zvýšení počtu zpracovaných transakcí (na 7,7 miliard).

Tyto faktory částečně vyvážil nárůst rabatů a motivačních prvků u nových a obnovovaných smluv a v důsledku zvýšených objemů.

Celosvětový objem nákupů se oproti 4. čtvrtletí roku 2010 zvýšil o 15,2 % (vypočteno z místních měn) a dosáhl 648 mld. dolarů. K 31. prosinci 2011 vydaly finanční instituce, které jsou klienty společnosti, 1,8 miliardy karet se značkou MasterCard a Maestro.

„Výborné výsledky ve čtvrtém čtvrtletí nás velmi těší, protože jsme dokázali udržet dobrou dynamiku, podpořenou novými obchody a pokračujícím odklonem od „papírových“ plateb,“ uvedl Ajay Banga, prezident a generální ředitel společnosti MasterCard. „Co se týče celoročních výsledků, navzdory ekonomickým nejistotám máme za sebou přesvědčivý výkon překračující naše dlouhodobé cíle.“

„Vynikající výkon na lokální úrovni nám v roce 2011 přinesl nové obchody, například aktuálně smlouvu s KeyBank, která zahrnuje PIN debetní karty a naši IPS platformu, ale i smlouvy o kreditních a debetních kartách s téměř 150 nezávislými bankami a úvěrovými společnostmi z USA. Kromě toho dále budujeme základy pro další růst prostřednictvím strategických partnerství se společnostmi Western Union, Telefónica a Intel, v jejichž rámci poskytneme spotřebitelům na rozvinutých a rozvíjejících se trzích přístup k mnohem efektivnějším a bezpečnějším formám elektronických plateb,“ uzavřel A. Banga.

S ohledem na dosavadní vývoj mediace v souvislosti se soudními spory s obchodníky v USA společnost ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 zaúčtovala náklad před zdaněním ve výši 770 mil. USD, neboli 495 mil. USD po zdanění. Tato zvláštní položka představuje finanční podíl společnosti na případném urovnání těchto sporů.

Bez započtení zvláštní položky se celkové provozní náklady ve 4. čtvrtletí roku 2011 meziročně zvýšily o 11,5 % na 968 mil. dolarů, přičemž kurzové výkyvy měly na jejich růst minimální dopad. Příčinou tohoto nárůstu je:

• 14,3% zvýšení režijních a administrativních nákladů způsobené hlavně zvýšením osobních nákladů v důsledku podpory iniciativ zaměřených na strategický růst a zahrnutím výdajů souvisejících s akvizicemi,

• 4,8% nárůst nákladů na reklamu a marketing na 319 mil. dolarů, který lze připsat zejména podpoře strategických iniciativ a sponzoringu.

Po započtení zvláštní položky se celkové provozní náklady ve 4. čtvrtletí roku 2011 meziročně zvýšily o 100,1 % na 1,7 mld. dolarů.

Bez započtení zvláštní položky provozní výnosy za 4. čtvrtletí roku 2011 vzrostly oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku o 33,5 % a společnost vykázala provozní marži 44,0 %.

Čisté výnosy ve 4. čtvrtletí bez akvizic vzrostly přibližně o 18 %, zatímco provozní náklady bez započtení akvizic a zvláštní položky vzrostly asi o 8 %.

Ve 4. čtvrtletí roku 2011 společnost vykázala ostatní výnosy ve výši 2 mil. dolarů oproti ostatním výnosům ve výši 13 mil. dolarů ve 4. čtvrtletí roku 2010. Příčinou této změny byl zejména pokles úrokových výnosů, nižší realizované zisky z prodeje investic a ztráty z akcií ve společných podnicích oproti stejnému období v předchozím roce.

Bez započtení zvláštní položky efektivní daňová sazba společnosti ve 4. čtvrtletí roku 2011 činila 32,3 % oproti hodnotě 28,7 % ve stejném čtvrtletí roku 2010. Zvýšení způsobil zejména benefit zaznamenaný ve spojení s repatriací zahraničních výnosů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010, který byl částečně vykompenzován z teritoriálního hlediska příznivějším mixem výnosů v běžném období. Po započtení zvláštní položky činila efektivní daňová sazba ve 4. čtvrtletí roku 2011 benefit ve výši 251,6 %, jelikož náklad spojený se soudními spory s obchodníky v USA je v USA daňově odpočitatelnou položkou, a měl tedy dopad na geografický mix zisku před zdaněním.

V průběhu 4. čtvrtletí roku 2011 společnost odkoupila 84 300 kusů akcií celkem za přibližně 30 mil. dolarů. Od začátku čtvrtletí do 27. ledna 2012 společnost odkoupila dalších 304 600 kusů kmenových akcií kategorie A celkem za přibližně 106 mil. dolarů, takže v rámci stávajícího oprávnění k odkupu zbývá odkoupit akcie v hodnotě 746 mil. dolarů.

Hospodářské výsledky za rok 2011

Za rok končící dnem 31. prosince 2011 společnost vykázala čistý zisk ve výši 2,4 mld. dolarů čili 18,70 dolaru na rozředěnou akcii bez započtení zvláštní položky, respektive čistý zisk ve výši 1,9 mld. dolarů neboli 14,85 dolaru na rozředěnou akcii po započtení zvláštní položky. Zvláštní položka představuje výdaje související se soudními spory s obchodníky v USA ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011.

Čisté výnosy za celý rok 2011 dosáhly 6,7 mld. dolarů, což představuje zvýšení o 21,2 % oproti roku 2010. V přepočtu na konstantní kurz se čisté výnosy zvýšily o 19,5 %. K růstu čistých výnosů za celý rok přispěl 18,7% růst přeshraničních objemů, 16,1% nárůst hrubého dolarového objemu transakcí a 18,3% zvýšení objemu zpracovaných transakcí. Tyto faktory částečně vyvážil nárůst rabatů a motivačních prvků u nových a obnovovaných smluv a také v důsledku zvýšených objemů.

Celkové provozní náklady společnosti bez započtení zvláštní položky se v roce 2011 oproti předchozímu roku zvýšily o 16,0 % na 3,2 mld., a to hlavně v důsledku zvýšení osobních nákladů souvisejících se strategickými iniciativami a započtením nákladů spojených s akvizicemi, přičemž po vyloučení kurzových výkyvů činilo zvýšení celkových provozních nákladů 14,5 %. Po započtení zvláštní položky se celkové provozní náklady za rok 2011 zvýšily oproti roku 2010 o 43,6 % na 4,0 mld. dolarů.

Čisté výnosy za celý rok 2011 bez akvizic vzrostly přibližně o 19 %, zatímco provozní náklady bez započtení akvizic a zvláštní položky vzrostly asi o 10 %. 

Bez započtení zvláštní položky provozní výnosy za rok 2011 vzrostly oproti roku 2010 o 26,6 % a společnost za celý rok vykázala provozní marži 51,9 %. Po započtení zvláštní položky činila provozní marže za celý rok 2011 výše 40,4 %.

Celkové ostatní výnosy za celý rok 2011 dosáhly 33 mil. dolarů, zatímco v roce 2010 společnost vykázala celkové ostatní výnosy ve výši 5 mil. dolarů. Příčinou tohoto zvýšení je pokles úrokových nákladů vzhledem k nižšímu přírůstku úroku v souvislosti s urovnáním dřívějších sporů.

Efektivní daňová sazba společnosti za celý rok 2011 činila bez započtení zvláštní položky 31,8 % oproti hodnotě 33,0 % za rok předcházející. Po započtení zvláštní položky efektivní daňová sazba za celý rok 2011 činila 30,6 %. Pokles byl způsoben zejména z teritoriálního hlediska výhodnějším mixem příjmů včetně daňového benefitu souvisejícího se zvláštní položkou a zaúčtováním menších úprav v letech 2011 a 2010. 

Během celého roku 2011 společnost odkoupila 4,4 mil. kusů akcií celkem za přibližně 1,1 mld. dolarů.

 MasterCard v České republice

„Loňský rok byl v ČR ve znamení karet šitých na míru pro určitou skupinu obyvatel. Jedná se např. o karty pro ženy od J&T Banky a Komerční banky. Druhá jmenovaná je postavená na prestižní platformě World, na které v minulém roce vznikla i kreditní karta Citi Life. Jsem rád, že si tyto produkty našly na českém trhu své místo. 

Jako „začátek bezkontaktní éry v ČR“ se zapsal do dějin červen 2011, kdy MasterCard společně se Citibank uvedl na český trh první bezkontaktní karty pod značkou PayPass™. Dnes už je možné pořídit si i nálepku od Citibank s touto technologií, a platit tak třeba telefonem. Věřím, že letošní rok bude pokračovat na vlně technologických inovací, které přinesou českým držitelům karet pohodlné platební řešení pro jejich každodenní aktivity,“ uvedl Miroslav Lukeš, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).