Hlavní navigace

Společnost ING vykázala za rok 2010 udržitelný čistý zisk ve výši 3 893 mil. EUR

[Tisková zpráva] Společnost ING Group zčtyřnásobila svůj udržitelný čistý zisk na 3 893 mil. EUR oproti 974 mil. EUR v roce 2009

Sdílet

Společnost ING Group zčtyřnásobila svůj udržitelný čistý zisk na 3 893 mil. EUR oproti 974 mil. EUR v roce 2009

•    Čistý zisk společnosti ING Group dosáhl za celý rok 2010 výše 3 220 mil., tzn. 0,85 EUR za akcii, včetně odprodejů a mimořádných položek

•    Udržitelný čistý zisk skupiny ve 4. čtvrtletí 2010 dosáhl 644 mil. EUR ve srovnání s 90 mil. EUR ve stejném období roku 2009 a 1 032 mil. EUR ve 3. čtvrtletí 2010

•    Čistý zisk za 4. čtvrtletí činil 433 mil. EUR, což představuje 0,11 EUR na akcii, oproti ztrátě 712 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2009

•    Vzhledem k ekonomickému klimatu, požadavkům regulatorních orgánů a své prioritě uhradit závazek vůči nizozemskému státu nebude ING za rok 2010 vyplácet dividendy 

Dobré výsledky banky za 4. čtvrtletí 2010 dokládá také udržitelný zisk před zdaněním ve výši 1 479 mil. EUR ve srovnání se 163 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2009

•    Čistá úroková marže se zvýšila o 6 bazických bodů na 1,47 % díky solidním maržím na spořicích a úvěrových produktech

•    Opravné položky se ve 4. čtvrtletí po třech konsekutivních čtvrtletích propadu zvýšily na 415 mil. EUR, tj. o 51 bazických bodů z průměru rizikem zatížených aktiv

•    Poměr nákladů k výnosům se zlepšil na 57,2 % ve srovnání se 74,5 % ve 4. čtvrtletí 2009; poměr nákladů k výnosům za celý rok 2010 činil 56,0 % ve srovnání s 68,7 % v roce 2009

•    Ukazatel Core Tier 1 se zvýšil na 9,6 % z 9,0 % na konci 3. čtvrtletí 2010; v roce 2010 společnost vytvořila kapitál Core Tier 1 ve výši 5,9 mld. EUR

Provozní zisk z pojištění za 4. čtvrtletí 2010 ve výši 438 mil. EUR vykazuje zlepšení oproti 303 mil. EUR ve 4. čtvrtletí 2009

•    Investiční spread se ve 4. čtvrtletí 2010 zvýšil na 93 bps ve srovnání s 83 bps za stejné období roku 2009 díky vývoji na nizozemském a americkém trhu

•    Udržitelná ztráta před zdaněním ve výši –690 mil. EUR vznikla zejména z důvodu odpisu odložených investičních nákladů ve výši 975 mil. EUR US Closed Block Variable Annuity (VA)

Společnost realizovala dříve oznámené změny s cílem harmonizovat reporting ze své činnosti v oblasti pojištění v USA se srovnatelnými společnostmi na tamějším trhu

•    Ve 4. čtvrtletí 2010 byl zaúčtován odpis odložených investičních nákladů (DAC) v částce 975 mil. EUR za US Closed Block VA

•    Dopad na vlastní jmění v souvislosti s přechodem na metodu tržního oceňování rezerv v lednu 2011, který činil –0,7 mld. EUR, byl nižší, než společnost předpokládala

•    Kapitálová rezerva v souvislosti s US Closed Block VA byla vytvořena s dostatečnou rezervou nad požadovanou míru důvěry

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

„V roce 2010 jsme výrazně pokročili v přípravách na rozdělení naší obchodní činnosti do dvou silných samostatných společností – pro bankovnictví a pojišťovnictví,“ uvedl Jan Hommen, generální ředitel ING Group. „Přestože ekonomická krize odeznívá jen velmi pomalu a finanční trhy jsou stále nestabilní, skupina ING vykázala v roce 2010 čistý udržitelný zisk 3 893 mil. EUR, což je výrazné zlepšení oproti 974 mil. EUR v předchozím roce. Banka vykázala výrazné zlepšení výsledků a posílila návratnost vlastního jmění podle IFRS na 13,1 %, a to při generování 5,9 mld. EUR původního kapitálu Core Tier 1. I v oblasti pojištění vidíme první výsledky našeho programu na optimalizaci výkonnosti, a to i přes stále nepříznivé tržní klima. Provozní rozdělení na banku a pojišťovnu proběhlo s účinností ke konci roku; všechny dohody a smlouvy o funkčním a informačním oddělení mezi oběma společnostmi v těch oblastech, kde dochází k obchodní spolupráci a sdílení infrastruktury, byly uzavřeny. Pro rok 2011 se chceme soustředit na přípravu dvou akciových nabídek naší pojišťovny a na odkup zbývajících kapitálových instrumentů Core Tier 1 od nizozemského státu.“

„Banka uzavřela rok dalším velmi silným čtvrtletím s udržitelným ziskem před zdaněním ve výši 1 479 mil. EUR, což je skoro stejný výsledek jako ve velmi silném třetím čtvrtletí, i přes sezónní propad finančních trhů a malé navýšení rezerv na ztráty z úvěrové činnosti po třech konsekutivních kvartálech negativního vývoje. Čistá úroková marže se dále zvýšila na 1,47 %, a to díky solidním maržím na spořicích a úvěrových produktech – i přesto, že v některých segmentech úvěrová činnost nevykazuje známky růstu. Výdaje se oproti minulému roku, kdy byly náklady pod tlakem výrazného rozpouštění položek s časovým rozlišením u většiny obchodních oblastí, zvýšily. Ve srovnání se 3. čtvrtletím narostly výdaje o 3,2 % a poměr nákladů k výnosům se zvýšil mírně na 57,2 % díky vyšším nákladům na marketing a IT, které si vyžádal náš obchodní růst, a také díky vyšším příspěvkům do fondů záruk vkladů.“

„V oblasti pojištění jsme se opět přiblížili svým výkonnostním cílům, které jsme si vytyčili v iniciativě Ambition 2013. Provozní zisk z pojištění se zvýšil o 44,6 % na 438 mil. EUR díky stabilnímu zlepšování investičního spreadu až na 93 bazických bodů a také díky vyšším příspěvkům plynoucím z nových obchodů a růstu objemu spravovaných aktiv. Udržitelný výsledek před zdaněním byl ovlivněn odpisem 975 mil. EUR odložených akvizičních nákladů, který byl součástí opatření plánovaných pro třetí čtvrtletí, jejichž cílem bylo posílit transparentnost a přiměřenost rezerv ve vztahu k tzv. Closed Block Variable Annuity v USA.“

„Opatření realizovaná v souvislosti s US Variable Annuity Block a rozhodnutím harmonizovat reporting  v oblasti pojištění na americkém trhu se srovnatelnými v USA působícími společnostmi, by měla v budoucím období snížit volatilitu příjmů z produktů US Closed Block VA. Bilance odložených investičních nákladů na tento blok se výrazně snížila a přiměřenost rezerv se naopak zvýšila o výraznou rezervu nad 50% míru důvěry. S tím, jak postupují přípravy na dvě akciové nabídky naší pojišťovny, naší prioritou pro rok 2011 je právní a provozní oddělení funkcí v rámci aktivit pojištění a plnění cílů stanovených v programech na zvýšení výkonnosti; akcie pojišťovny budou nabídnuty trhu v okamžiku, kdy nastanou příznivé podmínky.“

Detailnější informace v anglickém jazyce naleznete na www.ing.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).