Hlavní navigace

Společnost Home Credit Finance a. s. se rozdělí

S účinností k 1. říjnu 2005 dojde k rozdělení společnosti Home Credit Finance a.s. se současným vznikem dvou nástupnických společností - Home Credit a.s. a HC Holding a.s. Rozdělení společnosti bylo schváleno akcionáři v rámci výkonu působnosti valné hromady dne 1. srpna 2005.

Doba čtení: 1 minuta

Cílem rozdělení společnosti Home Credit Finance a.s., které je součástí procesu transformace majetkové struktury společností Home Credit, je oddělení činností spojených s poskytováním spotřebitelských úvěrů na českém trhu od správy majetkových účastí v ostatních společnostech Home Credit. Nástupnické společnosti mají tedy odlišnou náplň činnosti – Home Credit a.s. bude nadále pokračovat v poskytování spotřebitelského financování v České republice, zatímco HC Holding a.s. bude spravovat majetkové podíly ve společnostech Home Credit na Slovensku, v Rusku, Kazachstánu, ve kterých nepřímo drží majetkovou účast. Vyčlenění těchto majetkových účastí do společnosti HC Holding a.s. je dalším krokem k směřujícím k nastavení konečné podoby struktury skupiny Home Credit. V této struktuře budou všechny společnosti Home Credit zabývající se spotřebitelským financováním na jednotlivých národních trzích soustředěny v rámci nizozemské holdingové společnosti Home Credit B.V. stoprocentně vlastněné Českou pojišťovnou.