Hlavní navigace

Společné prohlášení ministra financí Vlastimila Tlustého a odvolaného 1. náměstka ministra Eduarda Janoty.

Oba považujeme vzniklý konflikt za nešťastný a zbytečný, a proto považujeme za nezbytné k němu uvést následující:

Sdílet

1) Všechny údaje zveřejněné na tiskové konferenci dne 11. 9. 2006 vycházely z podkladů 1. náměstka ministra financí E. Janoty. Součástí této prezentace byly některé podmíněné podrozvahové položky v následující podobě:

„Riziko z arbitrážních řízení ?? mld.“
„Záruka za hospodaření neziskových nemocnic ?? mld.“

2) Podmíněné podrozvahové položky byly uvedeny v této podobě, tj. bez konkrétní výše na doporučení 1. náměstka E. Janoty a poradce M. Zámečníka.

3) Kabinet ministra uvedl se souhlasem ministra V. Tlustého v novinových inzerátech zveřejněných dne 22. 9. a 27. 9. odhady výše jednotlivých podmíněných podrozvahových položek převzatých z podkladů ministerstva financí. U položky záruky za hospodaření neziskových nemocnic došlo chybným přepisem k uvedení řádově špatného údaje. Za tuto chybu je zodpovědný Kabinet ministra a nemuselo k ní dojít, pokud by konečné znění inzerátu bylo autorizováno 1. náměstkem E. Janotou.

4) 1. náměstek E. Janota považuje za chybu zveřejnění intervalů možných dopadů českou republikou vedených arbitráží, přičemž nezpochybňuje samotný fakt jejich existence a rizika možných dopadů do veřejných rozpočtů.

5) Závěry z tiskové konference konané dne 11. 9. 2006 uvedené na straně 10 prezentace považujeme za nezvratná fakta:
“Toto je dluhová povodeň
ČR neplní tzv. Konvergenční program
Nutná okamžitá jednání s ostatními stranami
Zabránit hrozícímu vysokému deficitu
Dojednat podporu SR – zabránit rozpočtovému provizoriu
Odklady účinnosti platných zákonů nic neřeší – pouze se odsouvají problémy
Zdroje FNM nezaručují plánovanou činnost SFDI a SFRB
Nezbytným řešením pro stabilizaci veřejných financí je neodkladné zahájení reforem.“

6) Ministr Vlastimil Tlustý souhlasí s námitkou E. Janoty, že v inzerátech neměl být uveden jako zdroj informací, pokud mu nebyly Kabinetem ministra předloženy k závěrečné autorizaci.

7) Výše dluhů veřejných rozpočtů vysoce převyšuje veřejnosti opakovaně uváděný údaj 1 bilion Kč (stanovený dle metodiky Eurostatu) a při zahrnutí podmíněných podrozvahových závazků se blíží 1,3 bilionů Kč.

Tímto prohlášením považujeme tuto záležitost za uzavřenou.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).