Hlavní navigace

Soutěž Poštovní spořitelna Starosta roku už zná pět finalistů

Finále prvního ročníku soutěže „Poštovní spořitelna Starosta roku“ se kvapem blíží. Odborná komise vybrala z 220 nominací pět nejlepších kandidátů, jeden z nich získá v druhé polovině listopadu titul nejlepšího starosty a k tomu 100 tisíc korun na rozvoj své obce. Komisi teď čeká osobní návštěva starostů a hodnocení jejich práce v obci.

Sdílet

Mezi kritéria, podle kterých komise nominované starosty porovnávala, patřila např. péče o ekonomický, kulturní a společenský život obce, komunikace s občany a jejich zapojování do rozhodování o veřejných záležitostech, aktivní spolupráce s místními spolky či inovativní přístup k vedení obce. Je dobře, že se ocenění dočkají lidé, kteří věnují i svůj volný čas pro dobro své obce. Jsem proto velice rád, že Poštovní spořitelna právě takové starosty a fungování malých obcí podporuje, vysvětlil Ombudsman Poštovní spořitelny Martin Kovář.

O titul nejlepšího starosty obce do 2000 obyvatel a 100 tisíc korun pro svou obec se utkají Vladislava Moravčíková (Oplany, Středočeský kraj), Ondřej Feber (Stonava, Moravskoslezský kraj), Petr Gazdík (Suchá Loz, Zlínský kraj), Milan Kazda (Kněžice u Městce Králové) a Karel Petráň (Svojšín, Plzeňský kraj). Vítěz bude znám ve druhé polovině listopadu.

Pět starostů, kteří postoupili do finále, čeká v průběhu října osobní návštěva sedmičlenné hodnotící komise složené ze zástupců veřejné sféry, neziskového sektoru, médií, Nadace VIA a Poštovní spořitelny. Je důležité, aby si členové komise na vlastní oči prohlédli obec, kterou finalisté spravují, seznámili se osobně s nominovanými starosty a starostkami a posoudili jejich práci a vliv na fungování obce, říká Jiří Bárta, ředitel Nadace VIA.

Soutěž „Poštovní spořitelna Starosta roku“ probíhá v rámci třetího ročníku programu zaměřeného na komunitní rozvoj, který vyhlašují ČSOB a PS ve spolupráci s Nadací VIA. Mediálním partnerem soutěže je Deník vydavatelství Vltava-Labe-Press. Veškeré další informace jsou dostupné na webových stránkách www.postovnisporitelna.cz a www.nadacevia.cz.

Finalisté soutěže Poštovní spořitelna Starosta roku 2009

PhDr. Vladislava Moravčíková, starostka obce Oplany, Středočeský kraj, Praha – východ

Vladislava Moravčíková je starostkou obce se 75 obyvateli od roku 2004. Tuto funkci vykonává společně se svým civilním zaměstnáním poradenské psycholožky. Působí jako neuvolněná starostka, za svou práci nepobírání měsíční plat a nemá zaměstnanecké výhody. Pobírá pouze odměnu stanovenou nařízením vlády. V souvislosti s nominací uspořádali obyvatelé obce anketu, ve které vybrali tři největší počiny své starostky. Nejvýše hodnotí její přínos k rozvoji společenského života. Změnila se celková atmosféra v obci. Lidé začali být aktivní, vycházejí ze svých domovů a vzájemně se scházejí. Probudila v lidech zájem o dění v obci, uvádějí v nominaci obyvatelé Oplan. Vyzdvihují také zásluhu Vladislavy Moravčíkové na vzniku rozvojových dokumentů, podle kterých jsou realizovány projekty vedoucí k rozvoji a budoucí podobě obce. Třetí počin je velmi konkrétní – je jím vybudování dětského a sportovního hřiště v obci.

Ing. Ondřej Feber, starosta obce Stonava, Moravskoslezský kraj, Karviná

O významu starosty pro severomoravskou obec se 1769 obyvateli nejlépe vypovídá citace jednoho z obyvatel Stonavy v zaslané nominaci: Starosta ing. Ondřej Feber dokázal po svém zvolení v roce 1990 zvrátit rozhodnutí, že má Stonava ustoupit těžbě uhlí. Tím vytrhl obyvatele z letargie a nadchl je nejen k fyzické, ale i společenské a duchovní obnově života Stonavy. Ondřej Feber získal finanční zdroje k záchraně budov na poddolovaném terénu. Radnice poskytuje svým občanům bezplatnou právní pomoc při vymáhání škod způsobených důlní činností na jejich nemovitostech a nabízí obyvatelům výhodné půjčky na zkvalitnění bydlení. V obci byly obnoveny mateřská a základní škola, které byly zrušeny v 80. letech kvůli poddolování, a byla zřízena základní umělecká škola. Zajištění vzdělání pro místní děti, výstavba bytů pro mladé rodiny i domu s pečovatelskou službou pro seniory, moderní sportovní areál, dětská hřiště, rozvoj kulturního a společenského života to všechno jsou zásluhy starosty, díky kterým se nejen zastavil odliv obyvatel Stonavy, ale naopak, za poslední 4 roky se jejich počet téměř o 90 osob navýšil.

Mgr. Petr Gazdík, starosta obce Suchá Loz, Zlínský kraj, Uherské Hradiště

Pod vedením Mgr. Petra Gazdíka získala obec Suchá Loz, ve které žije 1.111 obyvatel, titul „Vesnice roku Zlínského kraje 2007“ a třetí místo v celorepublikové soutěži „Vesnice roku 2007“. Prosadil komplexní pozemkovou úpravu, díky které je zajištěn rozvoj obce a její ekologická stabilita. Byl vůdcem tzv. „Vesnické rebelie“ za změnu rozpočtového určení daní a financování obcí a měst, do které se zapojilo 1.500 dalších starostů. Prosazení částečné změny zákona, přineslo nemalé prostředky do rozpočtů zejména malých obcí. Mgr. Petr Gazdík vykonává funkci starosty od roku 2002. Od té doby došlo k rozvoji činnosti existujících a vzniku nových místních spolků, zkvalitnila se péče o děti a jejich vyžití volného času, starým a osamoceným občanům slouží Chráněný dům. Díky možnosti výstavby nových domů, přicházejí do obce noví obyvatelé. Rozvíjí se komunitní život, občané se aktivně zapojují do všech oblastí života obce.

Milan Kazda, starosta obce Kněžice, Středočeský kraj, Nymburk

Malá obec s 550 obyvateli se může pochlubit velkými úspěchy. Starosta Milan Kazda prosadil zahájení projektu Energeticky soběstačná obec Kněžice. Díky jeho úspěšné realizaci a fungování získala obec v roce 2007 jako jediná v ČR prestižní evropské ocenění „European Energy Award“ za energetickou koncepci obce. V roce 2008 potom 3.místo v soutěži „Energy Globe Award ČR“ a v roce 2009 Cenu zdraví a bezpečného životního prostředí ČR s postupem do evropského kola. Krátce po nástupu Milana Kazdy do funkce starosty (1998) byl vybudován dálkový vodovod, cenově přijatelné dodávky tepla obyvatelům celoročně zajišťuje centrální obecní kotelna na biomasu v zimě, v létě z kogenerační jednotky. S novými projekty vznikají v obci i nová pracovní místa. V obci probíhají komplexní pozemkové úpravy, byl vystavěn Dům seniorů, rozvíjí se kulturní a společenský život.

Karel Petráň, starosta obce Svojšín, Plzeňský kraj, Tachov

Dobudování kanalizace a obecního vodovodu, modernizace mateřské a základní školy a sportovního areálu obce, vybudování tělocvičny, obnovení kulturních spolků a sportovních klubů, rozvoj společenských a kulturních akcí – to jsou jen některé z bodů, které uvedli obyvatelé Svojšína v nominaci svého starosty v soutěži Poštovní spořitelna Starosta roku 2009. Na první místo ale stavějí jeho zásluhu při záchraně a rekonstrukci zámeckého areálu ve Svojšíně, který byl po dlouhých letech alespoň částečně zpřístupněn veřejnosti. Zasadil se také o obnovu zaniklého židovského hřbitova a jeho vyhlášení za kulturní památku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).