Hlavní navigace

Soukromá škola podporuje talentované ekonomy

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová vyhlásila soutěž o Cenu prof. Františka Vencovského na téma: "Nové výzvy pro ekonomii v globalizujícím se světě", zaměřenou na podporu talentovaných ekonomů. Pro autora vítězné práce je připravena finanční odměna 200 000,- Kč, pro finalisty pak další věcné ceny.

Sdílet

Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které jsou občany ČR nebo mají dlouhodobý pobyt na území ČR a nejsou starší 35 let. Termín pro odevzdání abstraktu, přihlášky a dalších náležitostí končí 31. 3. 2007. Soutěžní práce je nutné předložit do 15. 6. 2007. Více informací o soutěži: www.vsfs.cz/cena Hodnocení teoretických příspěvků a odborné úrovně účastníků proběhne na základě odborných posudků. Odbornost a objektivitu zaručuje složení nominačního vědeckého výboru: Dr. B. Šenkýřová, rektorka VŠFS; Ing. M. Singer, Ph.D., viceguvernér ČNB; Prof. Dr. Ing. J. Frait, Česká národní banka; Prof. Ing. M. Sojka, CSc., Institut ekonomických studií FSV UK; Doc. Ing. P. Dvořák, CSc., děkan FFÚ VŠE Praha; Prof. PhDr. V. Čechák, CSc., prorektor VŠFS; RNDr. P. Budinský, CSc., prorektor VŠFS; Doc. Ing. B. Hamerníková, CSc., vedoucí katedry na VŠFS. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na Mezinárodní vědecké konferenci počátkem listopadu 2007.

Soutěž o Cenu prof. F. Vencovského, významného českého ekonoma, překračuje hranice vyhlašovatele, Vysoké školy finanční a správní. Může tak být příkladem dalším školám a institucím k podpoře mladých ekonomických talentů, které Česká republika v období globalizace potřebuje.

Příloha: Prof. F. Vencovský (1923 – 2006)

Profesor JUDr. František Vencovský se narodil 12. ledna 1923 v Úsobí u Havlíčkova Brodu. Absolvoval reálné gymnázium v Pelhřimově. V letech 1945 až 1949 vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Byl studentem Karla Engliše a později jeho přítelem a pokračovatelem.

V roce 1950 nastoupil do strojně-traktorové stanice v Humpolci jako účetní a později odešel do zdejší pobočky SBČS. Od roku 1968 pracoval jako poradce předsedy a vedoucí studijního oddělení v ústředí SBČS v Praze. V letech 1990 až 1992 byl poradcem předsedy a pozdějšího guvernéra Josefa Tošovského.

Od roku 1992 působil jako pedagog na katedře měnové teorie a politiky fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, kde se habilitoval zprvu jako docent a později získal profesorský titul. V odborné práci se profesor Vencovský soustředil na oblast monetární teorie a historie a právem si získal uznání jako jeden z nejvýznamnějších teoretiků u nás. Působil v řadě akademických a vědeckých grémií a edičních rad odborných periodik.

V roce 1994 mu byla udělena zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně, později Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. V roce 2003 převzal na VŠE medaili Aloise Rašína. Prezident republiky Václav Klaus mu udělil státní vyznamenání Medaili Za zásluhy II. stupně v roce 2003. Za dlouhodobý přínos českému ekonomickému myšlení převzal v roce 2004 Cenu České ekonomické společnosti. Jeho publikační činnost dosáhla mimořádné šíře. Profesor František Vencovský byl nejen uznávaným odborníkem, ale též fundovaným a laskavým učitelem, školitelem a kolegou. Jeho přednášky se těšily obrovskému zájmu studentů, jeho odborné rady a posudky přispěly k úspěšnému ukončení disertačních, habilitačních či profesorských řízení mnoha kolegů. Do posledního okamžiku svého plnohodnotného života pracoval na dalších odborných projektech. Odešel 5. července 2006 po krátké nemoci a zanechal za sebou odborný i lidský odkaz hodný následování.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).