Hlavní navigace

Souhrnná tisková zpráva Komerční úvěrové pojišťovny EGAP

Kompletní on-line komunikaci s klientem včetně sjednání a podpisu smlouvy nabízí v ČR jako první Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.

Sdílet

Úvěrové pojištění je ve své podstatě jednoduchým nástrojem k zabezpečení zaplacení faktur a stále více se přibližuje potřebám malých a středních podniků. Nyní je k dispozici již možnost jeho úplného sjednání pouze prostřednictvím internetu.

Sjednání úvěrového pojištění na internetu – www.kupeg.cz

Výběr typu pojištění probíhá automaticky po internetu

Veškeré kroky při uzavírání smlouvy o úvěrovém pojištění, včetně nabídky pojistné sazby a zaslání návrhu obsahu smlouvy včetně obchodních podmínek, se děje elektronickou komunikací po internetu. Stačí, když žadatel zadá do jednoduchého formuláře potřebná data. Výstupem získá kompletní nabídku pojistné smlouvy a podmínek pojištění e-BONUS, přičemž nabídka je celých třicet dní od stažení do počítače žadatele pro pojišťovnu závazná. U větších firem se zadané údaje přenáší do informačního systému pojišťovny, ale okamžitě zájemce získává kontakt na konzultanta pro individuální sjednání pojištění e-MODUL.

e-BONUS

Pojistné v relaci promile

Základním pojišťovacím produktem právě pro malé a střední společnosti je Komerční úvěrovou pojišťovnou EGAP, a.s. nabízené pojištění e-BONUS. Vyhovovat by svými parametry, výší pojistného – to se obvykle pohybuje v řádech promile z fakturované částky – a jednoduchostí správy on-line na internetu měl firmám s ročním obratem do 300 miliónů korun a 250 zaměstnanců.

Principem pojištění e-Bonus je jistota, že pokud pohledávku nezaplatí odběratel, pojišťovna tuto skutečnost považuje za pojistnou událost a částku sníženou o spoluúčast pojištěného sama uhradí.

Parametry pojištění získává zájemce okamžitě z internetu

Už uzavření nyní dvouleté rámcové pojistné smlouvy o úvěrovém pojištění probíhá on-line. Samotný podpis smlouvy se vzhledem k nízkému stupni rozšířenosti elektronických podpisů se odehrává pomocí pošty, ovšem předchází mu rovněž již interaktivně nabídnutý přehled obchodních podmínek, pojistné sazby a spoluúčasti.

Bonus na začátek pojištění

Motivací k uzavření úvěrového pojištění právě pro malé a střední podnikatele je i bonus, tedy sleva 20% na pojistném, kterou trochu neobvykle získává každý nový klient automaticky při podpisu smlouvy. Výše poskytované slevy je revidována podle podepsané pojistné smlouvy vždy po uplynutí šesti měsíců.

Pojištění i pro drobné transakce

Specifikum úvěrového pojištění e-BONUS je i nízký práh pro pojištění pohledávek. Minimální hodnota pohledávky byla stanovena na 10 tisíc Kč.

Jak na malé exportéry?

Pro exportéry z řad malých a nejmenších podniků s vývozem maximálně do 2 mil. EUR připravila nový produkt úvěrového pojištění mateřská Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Tento produkt by měl být nabídnut v rámci pojištění se státní podporou. Prodej vlastního produktu chce EGAP nabídnout prostřednictvím všech komerčních pojišťoven na trhu, aby tak zajistil masové rozšíření produktu i pro nejmenší exportéry a umožnil tak zpřístupnit úvěrové pojištění opravdu každému podnikateli.

KÚP nepovažuje produkt za konkurenční, ale doplňkový a je připravena tento produkt prodávat od okamžiku, kdy EGAP získá souhlas z Evropské Komise produkt realizovat v rámci pojištění se státní podporou. Řízení s Evropskou Komisí bude ukončeno během cca 2–3 měsíců.

e-MODUL

U velkých firem pojistka zahrnuje různá specifika jako např. pojištění dceřiných firem. Pojištění určené malým a středním podnikům pokrývá v zásadě tatáž rizika nezaplacení, jako pojistka připravená pro velké společnosti – e-MODUL. Ta je připravena k větší individua-lizaci, modularitě a flexibilitě vůči specifickým potřebám klienta. Tak například respektuje zvláštnosti konkrétní komodity – například její sezónnost – a přizpůsobuje se i složitějšímu organizačnímu členění klientské společnosti. Pod jednu rámcovou smlouvu pojištění e-MODUL lze totiž zahrnout i dceřiné společnosti. Pojišťovna nabízí služby svého konzultanta.

e-ONLINE

Při správě své rámcové smlouvy může klient pracovat s celkem pěti informačními oblastmi:

a) První oblastí je přehled o aktuálně platných pojistkách.
b) Druhou oblastí je vlastní správa pojištění – díky intuitivní aplikaci klient jednoduše pracuje s portfoliem svých odběratelů. Má možnost žádat o změny u již přidělených úvěrových limitech.
c) Třetí oblast zahrnuje jednoduchý reporting, ve kterém klient sděluje pojišťovně výši obratu měsíc zpátky pro výpočet pojistného.
d) Čtvrtá oblast je informace o pojistných událostech a jejich stavu.
e) Pátou oblastí jsou informace o předpisu a platbách pojistného a poplatků.

Data vyměňovaná mezi pojišťovnou a klientem jsou jak během přenosu, tak i při zpracování a archivaci bezpečná proti jakémukoliv druhu zneužití.

Pro pojištěného nahrazuje tato forma komunikace „papírování“ a je pro klienty přístupná nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).