Hlavní navigace

Soudní vyrovnání je pro klienty Union banky výhodnější

Sdílet

OSTRAVA/PRAHA 17. dubna 2003 – Po zveřejnění výsledků mimořádného auditu společnosti HZ se ukazuje, že řešení úpadku formou soudního vyrovnání, které zvolilo představenstvo banky, je pro věřitele lepší variantou než konkurs. A to jak z důvodu vyšší finanční výtěžnosti ve srovnání s konkurzem, tak časově.
Kvůli transparentnosti soudního vyrovnání uvádíme i následující čísla.

V případě povolení a následného potvrzení vyrovnání budou vyplaceny následující skupiny a to minimálně v uvedených výších:

Oddělení věřitelé 100 % hodnoty zajištění
Přednostní věřitelé 100 %
Ostatní věřitelé (vkladatelé* a věřitelé z obchodního styku) 30 %
Popření věřitelé 30 % nutno složit v hotovosti

* vkladatelům bude vyplacena náhrada v zákonné výši, tj. 90% zůstatku vkladu včetně úroků ke dni zahájení výplat, maximálně 25 tisc. EUR (tj. 793 375,– Kč) z Fondu pojištění vkladů na pobočkách GE Capital Bank od 17. května 2003. V řádku „ostatní věřitelé“ bude zahrnuto 10 % vkladu.

Předpokládaný objem prostředků nutných k uspokojení uvedených skupin věřitelů bez popřených věřitelů je odhadován na 7,3 miliardy Kč. Počet popřených věřitelů je v současné době zcela neznámý a může dosáhnout jakékoliv hodnoty.

Hodnota aktiv je v tuto chvíli rovněž nejistá. Indikace společnosti HZ Praha s.r.o. je ve výši 8 – 11 miliard Kč ke dni 21. února 2003. Od této částky je však nutno odečíst zajištěnou půjčku od společnosti Česká finanční s.r.o. k celkové hodnotě cca 1,4miliardy Kč.

Považujeme za nutné zdůraznit, že v průběhu konkurzního řízení hodnota aktiv významně klesá, takže konečné výsledky se mohou pohybovat až pod hranicí 5 % jejich původní hodnoty a věřitelé takto znehodnocené prostředky obdrží zpravidla ve lhůtě 4 – 6 let po prohlášení konkurzu.

Podpůrným důkazem této skutečnosti by mohl v blízké budoucnosti být výsledek veřejné obchodní soutěže na prodej pohledávek v konkurzních řízeních v hodnotě 62 miliard Kč vyhlášené Českou konsolidační agenturou.

Pokud bude Krajským soudem v Ostravě povoleno vyrovnání, pak bude jen na rozhodnutí věřitelů, zda chtějí preferovat jistou výplatu do dvou let od podání návrhu na vyrovnání nebo postoupí riziko konkurzního řízení, jehož výsledky mohou ovlivnit jen nepřímo. Tuto volbu by neměl mít nikdo jiný, než právě věřitelé.

Jedním ze závažných důsledků konkurzního řízení je zároveň zesplatnění veškerých pohledávek úpadce za jeho dlužníky, což by zřejmě vedlo většinu klientů-dlužníků Union banky k úpadku. Tato skutečnost z pohledu vysoké nezaměstnanosti v regionu severní Moravy by mohla mít významné sociální dopady.

Detailnější informace týkající se procesu vyrovnání vám poskytneme v průběhu příštího týdne.

Představenstvo Union banky, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).