Hlavní navigace

SOS vyzývá ke střízlivosti

Ke střízlivému nadhledu vyzvalo v pátek 18. června Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) diváky finále soutěže Česko hledá SuperStar. Reagovalo tak na výsledky některých průzkumů, ohlašující až 75% sledovanost nedělního pokračování soutěže.

Davové nadšení, které se organizátorům soutěže podařilo vzbudit, označilo SOS za velmi dobrý příklad toho, jak poměrně jednoduchými prostředky, podpořenými cílenou investicí, lze ovlivnit myšlení a chování konzumentů.

Znovu se názorně potvrdilo, jací jsme spotřebitelé. Pozváním k zábavné hře je nás možné lehko oslovit, řekl v souvislosti se soutěží, koncipovanou jako hledání pěveckých talentů, předseda Republikového výboru SOS František Lobovský. Na obdobném principu jsou založené i jiné – ve srovnání se SuperStar méně korektní – praktiky prodávajících, vábících soutěživé spotřebitele k telefonování na linky, u kterých není dostatečné upozornění, že jde o linku se zvýšeným tarifem, nebo předkládající lákavé nabídky výletů, bohužel s velmi manipulativní nabídkou často předraženého zboží, dodal F. Lobovský.

Sdružení, které F. Lobovský zastupuje, během roku 2003 reagovalo na 9055 podnětů a dotazů od spotřebitelů, kterým zdarma odpovídají poradci v síti sedmnácti poraden SOS. Zdrojem dalších rad a doporučení je informační server SOS (www.spotrebitele.info), který už brzy přivítá 333 333 návštěvníka. Stovky spotřebitelů v uplynulých měsících využili ke konzultacím spotřebitelského problému poradenskou linku SOS po telefonu 900 069 091 (za dotovanou cenu 6 Kč/min).

Osobně bych spíše uvítal, kdyby v neděli obě finalistky zapomněly na duel a zazpívaly duet, třeba ten známý Život je jen náhoda; divákům bych doporučil poslat svou dárcovskou SMS na některou trvalejší aktivitu, například právě našeho SOS. Spotřebitel, který chce SOS obdarovat 6 Kč, což je cena hlasování v pěvecké soutěži, odešle ze svého mobilního telefonu textovou zprávu ve tvaru: SOS, adresovanou na číslo 900 0906, řekl F. Lobovský.

SOS již splnilo svou zákonnou povinnost a oznámilo konání veřejné sbírky Magistrátu hlavního města Prahy, který bude provádění sbírky kontrolovat. Z takto získaných prostředků bude SOS financovat výhradně poradenskou a osvětovou činnost Sdružení obrany spotřebitelů České republiky a případné soudní žaloby na společnosti, jež se dopouští protiprávního jednání.

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky uvítá finanční dar, který lze poskytnout ve prospěch SOS dárcovskou textovou zprávu s textem: SOS, adresovanou na číslo 900 0906. Ti, kteří by chtěli obdarovat Sdružení obrany spotřebitelů ČR větší částkou, mohou poslat stejnou textovou zprávu na telefonní čísla 900 09 10, 900 09 30 a 900 09 50, kde dvě poslední číslice vyjadřují výši darované částky, tj. 10, 30 či 50 Kč (technicky zajišťuje Marketing Evolution s.r.o.).