Hlavní navigace

SOS vyhlásilo soutěž školních časopisů

Pátým ročníkem pokračuje mezinárodní soutěž školních časopisů letos s důrazem na bezpečnost služeb v rámci tématu Spotřebitel a rozvoj cestování. Pod názvem Spotřeba pro život soutěž spoluorganizuje Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS).

Sdílet

Uplynulé ročníky soutěže Spotřeba pro život potvrdily, že téma poznání a využívání práv spotřebitelů není mladým lidem cizí a že si v určitém věku začínají uvědomovat důsledky svých spotřebitelských rozhodnutí, což je také cílem soutěže. Proto Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) ve spolupráci s Národní agenturou SOCRATES a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo pod již známým názvem nový, tentokrát už 5. ročník mezinárodní soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež.

Soutěž vyhlašujeme ve dvou kategoriích, jedna je pro žáky základních škol a druhá pro studenty středních škol a učilišť. Mohou se jí zúčastnit studentské týmy z jednotlivých tříd i celých škol a učilišť, popř. z mimoškolských zařízení, reprezentované tříčlennými redakčními kolektivy a koordinátorem z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují, řekl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS.

Žáci či studenti soutěží v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, který má v tištěné podobě formát A4, osm číslovaných stran obsahu a samostatnou obálku, obsahující na titulní straně logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje. Na poslední straně pak je uvedena tiráž se jmény autorů a redakční rady.

Základní podmínkou je zaměření obsahu soutěžního časopisu na otázky zajímající spotřebitele v souvislosti s vyhlášeným tématem. Minimálně tři čtvrtiny obsahu časopisu musí být od autorů příslušné věkové kategorie, včetně zpracování převzatých materiálů, u kterých je navíc nezbytné vždy uvádět zdroj informací. Časopis lze zpracovat jak v tištěné, tak elektronické podobě, připomněl F. Lobovský.

Nosným tématem nově vyhlášeného ročníku soutěže je odhalovat spotřebitelská rizika s důrazem na bezpečnost služeb v tématu „Spotřebitel a rozvoj cestování“. Mezi zpracovávané tematické okruhy mohou patřit pozitivní i negativní zkušenosti z výletů po České republice i zahraničí, zkušenosti s cestovními kancelářemi při zajišťování zahraničních dovolených i se zprostředkova­telskými agenturami při zajišťování zahraničních stáží nebo studijních pobytů, porovnání úrovně prezentace přírodních i kulturních památek u nás atd.

V národním kole soutěže budou v každé kategorii tři vyhodnocené časopisy odměněny cenami z produkce SOS, partnerů soutěže i sponzorů, a následně zařazeny do mezinárodního kola soutěže, pořádaného společně se Slovenskem a Polskem.

Soutěžní časopisy je nezbytné zaslat na adresu Sdružení obrany spotřebitelů ČR, soutěž SPOTŘEBA PRO ŽIVOT, P. O. Box II/7, 765 02 Otrokovice, nejpozději v termínu do 30. 4. 2005. Vyhlášení výsledků národního kola soutěže za jednotlivé kategorie bude provedeno do 31. 5. 2005.

Doplňující informace k soutěži je možné získat u p. Zdeňka Krula (zlin@spotrebitele.info, fax či záznamník 577 921 567).

Podmínky soutěže jsou dostupné i na internetu (http://www.spotrebitele.cz/clanek.shtml?…).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).