SOS představuje nové logo SAOP

Spotřebitelé se mohou od začátku června při nákupu zboží nebo služeb setkat se zcela novým logem Spotřebitelského auditu obchodních podmínek (SAOP). Tuto obchodní známku důvěry s roční platností SOS uděluje již od března loňského roku. Ve svých obchodních podmínkách ji mohou používat všichni podnikatelé, jejichž obchodní podmínky byly konzultovány se Sdružením obrany spotřebitelů.

SOS - logo

Jak známo, obchodní podmínky některých podnikatelů obsahují v některých případech řadu nepřiměřených či dokonce protiprávních ustanovení. Ne každý spotřebitel, a někdy i samotný podnikatel, je ale schopen riziková místa identifikovat a posoudit. Právě pro tyto účely byl SAOP k 1. březnu 2006 Sdružením obrany spotřebitelů (SOS) vytvořen.

Program je zaměřen především na prodejce zboží a poskytovatele některých typů služeb. Jeho hlavním účelem je stanovit minimální standard úrovně obchodních podmínek z pohledu existující spotřebitelské legislativy a eliminace nejčastěji šířených nedostatků, jakými jsou např. chybějící informace o možnosti odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo neúplné či chybějící informace o dodacích lhůtách při nákupu přes internet, zkracování zákonné záruční lhůty apod. Součástí informačního balíčku pro podnikatele je i systém doporučení, který má napomoci k transparentnímu informování spotřebitelů o všech podstatných podmínkách uzavírané smlouvy. „V důsledku toho funguje SAOP i jako účinný program prevence vzniku spotřebitelských sporů,“ uvádí tisková mluvčí SOS Ivana Picková. „K dnešnímu dni SOS udělilo více než 60 certifikátů, a i když jsme začínali u internetových obchodů, zájem mají i běžní obchodníci, SAOP získala dokonce i jedna cestovní kancelář,“ uzavírá mluvčí. Podrobnější informace o programu SAOP a aktuální seznam certifikovaných obchodníků jsou k nahlédnutí na internetových stránkách www.spotrebitele.info/audit.

Stávající logo SAOP ve tvaru kulatého razítka, propůjčované do konce května tohoto roku, zůstává i nadále v platnosti. Týká se všech podnikatelů, kterým byl zatím Spotřebitelský audit obchodních podmínek proveden. V rámci prodloužení platnosti jejich SAOP, po uplynutí lhůty jednoho roku, jim bude automaticky udělováno logo nové s původním registračním číslem.